Formasyon nedir?

Dilimize Fransızcadan girmiş bir kelimedir ve genellikle pedagojik formasyon tabiri yerine kullanılır. Öğretmenlik bölümlerinden yani eğitim fakültesinden mezun olmayan bireylerin öğretmenlik yapabilmesi için gerekli olan bir sertifikalı eğitim programıdır.

Pedagoji ise eğitim bilimi anlamına gelmektedir. Formasyon kelimesi yetiştirme, biçimleme anlamlarına geldiğinden, pedagojik formasyon aslında eğitim bilimi kapsamında öğretmen yetiştirmektir.

Belirli lisans programlarını okuyan öğrencilere öğretmenlik mesleği hakkında teknik bilgiler verilir ve kişi öğretmenlik mesleğini yapmak için yetkinlik kazanır.

Pedagojik formasyon eğitiminde öğrenciler Sınıf Yönetimi, Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Eğitim Psikolojisi, Öğretmenlik Meslek Etiği, Eğitim Felsefesi gibi dersler görür.

Günümüzde pedagojik formasyon eğitimi verme yetkisi YÖK tarafından belirli üniversitelere verilmiştir. Her üniversite, program için alım şartlarını ve kontenjanını kendisi belirler.

Kimler pedagojik formasyon alabilir?

Pedagojik formasyon eğitimini alabilmek için Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu tarafından belirlenmiş lisans programlarından birinde eğitim görmek ve bu bölümde en az iki eğitim yarıyılını tamamlamış olmak ya da bu bölümlerden mezun olmak gerekiyor.

Öte yandan pedagojik formasyon eğitimi alabilmek için akademik ortalama, üniversiteye giriş puanı, disiplin geçmişi gibi birtakım koşulları karşılıyor olmanız gerekmektedir.

Lisans mezunuysanız, mezuniyet ortalamanızın en az 2,5/4 olması gerekmektedir.

Birçok lisans programı pedagojik formasyon eğitimi almaya uygundur.

Yurt dışındaki üniversitelerde eğitim görmüş bireylerin, Yüksek Öğretim Kurulu tarafından tanınan bir denklik belgesi almaları koşuluyla formasyon programlarına başvurmalarında bir engel yoktur.

Ayrıca YÖK tarafından belirlenmiş bu lisans programları açık öğretim fakültesi programlarında da yer alıyorsa, AÖF mezunları da formasyon programına başvurabilir.

Çift ana dal programına kayıtlı öğrenciler ise, YÖK tarafından belirlenen bu lisans programlarından birinde eğitim almak şartıyla formasyon alabilir.

Pedagojik formasyon ne kadar sürer?

Pedagojik formasyonun süresi, öğrencinin eğitim durumuna bağlı olarak değişmektedir. Bu süre lisans mezunları için iki yarıyıl, dördüncü sınıf ve üçüncü sınıf öğrencileri için iki yarıyıl, ikinci sınıf öğrencileri için dört yarıyıl ve birinci sınıf öğrencileri için de altı yarıyıl olarak belirlenmiştir.

Pedagojik formasyon nereden ve nasıl alınır?

Bu eğitim yalnız Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlediği üniversiteler tarafından verilmektedir. Yalnızca eğitim/eğitim bilimleri fakültesi ve eğitim bilimleri bölümü olan, bu alanlarda yeterli öğretim üyesi bulunan üniversiteler pedagojik formasyon eğitimi vermektedir.

Yüksek Öğretim Kurulu’nun yetki verdiği üniversiteler kontenjanlarına ve hangi bölümlerden pedagojik formasyon eğitimi vereceklerine kendileri karar verir. Bu üniversitelerin hangileri olduğunu Yüksek Öğretim Kurulu’nun basın organlarından öğrenebilirsiniz.

Pedagojik formasyon eğitimine başvurmak için de birtakım belgeler gerekmektedir. Bu belgeler; başvuru formu, onaylı lisans not durum belgesi, öğrenci belgesi ya da mezuniyet belgesi, iki adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi, formasyon program ücretinin ödendiğine dair banka dekontu vb. belgelerdir. Üniversiteler gerekli gördüğünde başka belgeler de talep edebilir.

Formasyon eğitimi için ödenecek ücret üniversiteden üniversiteye değişiklik göstermektedir.Çoğu üniversitede bu fiyat 2000 lira ve civarında iken bazı üniversiteler başvuran adaylardan 10 bin liraya yakın ücretler talep etmektedir. Ödenecek ücretler devlet ve vakıf üniversitelerinde eğitim fakültelerinin ikinci öğretim ücretlerine endekslenmiş ve bu ücretin en fazla iki katı olarak belirlenmiştir.

Pedagojik formasyon dersleri nelerdir?

Bu derslerin bir kısmı teorik dersler olup zorunludur, bir kısmı ise seçmelidir. Üniversiteler müfredatlarına göre bu derslere ek ya da bu derslerden başka dersler de verebilmektedir.

• Eğitim Bilimine Giriş

• Öğretim İlke ve Yöntemleri

• Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

• Eğitim Psikolojisi

• Sınıf Yönetimi

• Özel Öğretim Yöntemleri

• Öğretmenlik Uygulaması

• Eğitim Tarihi

• Eğitimde Program Geliştirme

• Eğitim Sosyolojisi

• Gelişim Psikolojisi

• Öğretmenlik Meslek Etiği

• Yaşam Boyu Öğrenme

• Bireyselleştirilmiş Öğretim

• Eğitimde Eylem Araştırması

• Rehberlik

• Eğitim Felsefesi

• Eğitimde Teknoloji Kullanımı

• Türk Eğitim Tarihi

• Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

• Karakter ve Değerler Eğitimi

• Özel Eğitim

• Bilgisayar Destekli Öğretim

Formasyon kelimesinin sözlük anlamı

1. isim Biçimlenme

2. eğitim bilimi Yetişim

Kaynaklar:

www.tdk.gov.tr

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç