Foreign Key nedir?

Foreign Key (Yabancı Anahtar), veri tabanında farklı tablolardaki sütunlar için ilişki ve kısıt uygulama yoludur. Foreign Key bir tabloya girilebilecek değerleri başka bir tablonun belli alanında yer alabilecek veri grubu ile sınırlandırmaya ve en önemlisi de ilişkilendirmeye yarar.

Bir tabloya foreign key eklendiğinde referans edilen ve referans eden iki tablo arasında bir ilişki kurulur. Bir tablo için Foreign Key ayarlanmışsa bu tabloya girilecek her kaydın referans edilen tablodaki kayıtla eşleşmesi gerekir. Eğer Foreign Key olan kolon null değerler alabiliyorsa eşleşmeye bakılmaz.

Kod olarak oluşturulacak bir Foreign Key'de ilk önce tabloda FK oluşturulacak alanın adı yazıldıktan sonra references komutu yazılır. Bu komuttan sonra ise bağlamak istenilen tablonun adı ve parantez içinde de bağlanılacak alan yazılarak oluşturulur.

Primary Key (Birincil Anahtar) nedir?

Bir tablodaki, her bir satırın yerine vekil olabilecek bir anahtar veridir. Tabloda bu alana ait bilginin tekrarlanmaması gerekir. Standart olarak bir tabloda verilerin, fiziksel hafıza üstünde de hangi alana göre dizileceğini de Primary Key belirler.

Bu, bazen bir tek alan olabileceği gibi, bazen birden fazla alan da birleşerek bir birincil anahtar oluşturabilir. Örneğin programda personelin sicil numarası alanına göre aramalar yapılacaksa Primary Key personel sicil numarası olmalıdır.

Personelin ad ve soyadına göre aramalar yapılacaksa ad ve soyad alanları birleştirilerek iki alandan tek anahtar alan tanımlaması yapılır.

Unique Key (Tekil Anahtar) nedir?

Unique Key olarak tanımlanan alan için bir değer sadece bir kere girilebilir. Bir başka satıra daha aynı verinin girilmesine izin verilmez. Primary Key ’den farklı olarak Unique Key, Null (boşluk) değerini alabilir.

Örneğin programda her personele ait bir sicil numarası olacağı için bu alan Unique Key olarak tanımlanabilir. Ama isim alanı birden fazla aynı isme sahip personel olabileceği için bir Unique Key olarak tanımlanamaz. Ali isimli birden fazla personel olabileceği gibi.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç