Sözlükte "firma" ne demek?

1. Tüzelkişiliği olsun olmasın bir ekonomik etkinlik birimi.

Firma kelimesinin ingilizcesi

[Firma] n. firm, company, commercial business, corporation, society, organization
n. signature, sign, name
v. sign, underwrite, endorse, indorse, autograph, subscribe
Köken: İtalyanca

Firma ne demek? (Ekonomi)

(Firm) Mal veya hizmet üretimiyle uğraşan ekonomik birim. şirket işletme, fabrika, tesis şeklinde olabilir. Ara malları ve ham maddeler, firmadaki makine ve tesislerde, işçi emeği ile işlenmek suretiyle üretim gerçekleştirilir. Genellikle firma terimi üretimle ilgili işletmeleri ifade eder. Oysa örneğin ticaret veya pazarlama ile ilgili işletmeler de vardır. O bakımdan işletme kavramı firma kavramından daha geniştir. Ayrıca, tesisin kapsamına çeşitli ekonomik faaliyetler girer. Örneğin üretimle birlikte pazarlamayı kapsamak gibi. Fabrika ise daha çok fiziki mal üretimiyle ilgilidir; oysa firma bir hizmet üretimiyle de uğraşmakta olabilir. O halde firmanın özelliği, emek ve öteki üretim faktörlerini belirli üretim süreçleri veya teknolojiler yardımı ile işleyerek mal ya da hizmet üretmektir. Üretim faaliyeti ile birlikte Katma Değer yaratılmış olur. Üretilen bu mal ve hizmetler daha sonra piyasada satılarak gelir elde edilir. Firmanın amacı yaptığı faaliyetler sonucunda kar elde etmektir. Bu amaç onu amaçları kar sağlamak olmayan öteki sosyal kuruluşlardan ayırır. Firmanın yasal statüsü ve mülkiyet durumu çeşitli şekillerde olabilir. Örneğin firma bazan gerçek şahıs işletmesi şeklindedir ve mülkiyet onun sahibine aittir. Bazan da firmalar şirketleşmiş olabilirler. Bu durumda da şahıs şirketleri ve sermaye şirketleri söz konusudur. Birincisinde şirketin ortakları, borçlardan dolayı tüm maddi varlıklarıyla sorumludurlar. İkinci sinden ise ortakların sorumlulukları kovdukları sermaye ile sınırlıdır (Bkz. Sınırlı Sorumluluk İlkesi, Anonim Şirketler) iktisat’ta firma ile ilgili anlalizler Firma Teorisi içinde incelenir.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç