Firavun anlamı nedir?

M.Ö 3150 ile M.Ö 30 yılına kadar hüküm süren Antik Mısır'da hükümdarlara firavun denirdi. Ancak hükümdarlar için firavun hitabı M.Ö 1200 civarında başlamıştır.

Mısır toplumunda günlük hayatta dinin önemi büyüktü. Firavunun rollerinden biri de tanrılar ve insanlar arasında bir aracı görevi görmesiydi. Bu nedenle firavunlar Tanrıların vekiliydiler ve görevleri hem halkın hem de dinin yöneticiliğini yapmaktı.

Tüm Mısır'ın sahibi onlardı, yasalar koyar, vergi toplar ve Mısır'ı istilalardan korurlardı. Dini anlamda firavun ayinleri yönetir, yeni yapılacak tapınakların yerlerini seçerdi.

Antik Mısırdaki doğruluk, denge, düzen, uyum, ahlak ve adalet konsepti olan, ayrıca da bu özellikleri taşıyan bir tanrıça Maat, yıldızları, mevsimleri, ölümlü ve ölümsüzlerin eylemlerini düzenler, kaostan düzen yarattığına inanılırdı.

İşte firavunun görevlerinden biri de Maat'ı idare etmek ve düzenlemek, aynı zamanda savaşa gitmek ve ülkeyi savunmak gibi görevleri de vardı da. Çünkü yeni kaynaklar edinmenin Maat'ı geliştireceğine inanılırdı.

Firavun olmak için anne tarafından soylu kan taşımak gerekliydi. Soylu olmayan erkekler ise soylu bir kadınla evlenerek tahta çıkabilmişlerdir. Ancak firavunlar hem kadın hem de erkek olmuştur.

firavun anlamı

Firavun öldüğü zaman ise cesedi mumyalanıyor, 70 gün yas tutulduktan sonra dirilince kullanması için mülkiyetinin bir kısmı ile birlikte bir lahite konuyor ve mezar kapatılıyordu.

Arapça firawn eski Mısır hükümdarı demektir. Arapça sözcük ise Süryanicede aynı anlamda olan "para?on" sözcüğünden alınmıştır ve bu sözcük İbranicede de aynı anlamda olan "para?oh" sözcüğü ile aynı kökten gelmektedir.

İbranicesi ise Eski Mısır dilinde "büyük hane, haneden veya ev" anlamına gelen "pr?o"  sözcüğünden alınmıştır.

Firavun unvanının anlamı nedir?

Firavun Antik Mısır'da hükümdarlara verilen isimdir ancak aynı zamanda Mısır mitolojisinde tanrı Horus'un yeryüzündeki simgesi ve güneş tanrısı Ra'nın oğlu olarak bilinir. Anlam olarak "Büyük ev" veya "Büyük hane" anlamını taşır ve daha sonraları hükümdarlardan bahsetmek için kullanıldığı görülmüştür.

Firavun kelimesinin sözlük anlamı

1. Eski Mısır hükümdarlarına verilen unvan.

2. İskambil kağıtlarıyla oynanan bir çeşit oyun.

3. Kibirli, suratsız ve kötü yürekli kimse.

Firavun kelimesinin cümle içinde kullanımı

1. Anlamı

Firavunlar öldüğünde mumyalanırlardı.

2. Anlamı

Gece boyu firavun gibi bir sürü oyun oynadık, zaman nasıl geçti anlamadık.

3. Anlamı

O kadar mendebur bir insan ki içimden ona sürekli firavun diyordum.

Firavun kelimesinin İngilizcesi

1. Pharaoh

Kaynakça: tdk.gov.tr

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç