Sözlükte "feodalizm" ne demek?

derebeylik.

Feodalizm kelimesinin ingilizcesi

feudalism
Köken: Fransızca

Feodalizm nedir? (Felsefe)

Tarihsel gelişme içinde köleci toplumun yerini almış bulunan, sonradan kendisi de —»kapitalizm tarafından ortadan kaldırılmış olan sosyo-ekonomik kuruluş.

Feodalizm, derebeylerinin, bir yandan feodalizmde en önemli üretim aracı olan toprağın mülkiyetine sahip bulunmalarıyla, bir yandan da, doğrudan üreticiler olan serfler ve toprağa bağlı köylüler üzerindeki, bir ölçüde sınırlı mülkiyet hakkıyla tanımlanır. Feodalizmde, feodal mülkiyet biçiminden başka, köylülerin ve zanaatkarların kendi üretim araçları üzerindeki bireysel mülkiyetine de rastlanır.

Feodal toplumda üretim güçleri henüz azgelişmiş durumdadırlar. Üretim, en başta serflerin ve köylülerin, toprak sahibi derebeylerini ve yüksek din adamlarını kapsayan sınıf tarafından sömürülmesine dayanmaktaydı.

Feodal üretim, geniş ölçüde bir doğal ekonomidir. Ne gelişmiş bir mübadeleye, nede birikime olanak tanır. Feodal toplumun temel sınıfları serfler ile feodal büyük toprak sahipleridir ancak bunların yanında, ileride burjuvaziyi oluşturacak olan kent zanaatkarları ve tüccarları gibi sınıflara ve katmanlara da rastlanır. Ayrıca, kentler de derebeyleri tarafından sömürülür bu nedenle derebeyleri ile kent arasındaki savaşım ve çelişki sürüp gider. Üretim güçlerinin gelişmesi, kapitalist üretim tarzını hazırlar böylece feodalizmin bağrında büyüyen kent burjuvaları, feodal toplumu yıkıp kapitalist toplumu kurmakla yükümlü 8lan toplumsal bir güç haline gelir.

Kent burjuvalarının derebeylerine karşı sürdürdükleri savaşım, yer yer köylü ayaklanmalarının ve köylü savaşlarının eşliğinde devam eder. Ama bu savaşım, çoğunlukla, köylülerden kopuk olarak yürütülmüş, köylü hareketleri ile kentlerdeki hareketler birbirinden ayrı kalmışlardır.

Avrupa’ nın feodal toplumlarında kilise özel bir yer tutar. Topraklarının çok büyük olması, iyi örgütlenmiş hiyerarşisi ve manevi etkisi sayesinde kilise, feodal toplumun en büyük politik, ekonomik ve ideolojik gücü olmuştur. Hıristiyanlık, feodal düzeni, tanrının istediği bir düzenmiş gibi gösterip, onu haklı çıkarmaya yaramıştır. Sosyo-ekonomik kuruluş.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç