Fenomen nedir?

Felsefede somut, algılanabilir ve denenebilir olay ve nesne demektir. Bir nesne, olay ya da sürecin nesnel gerçekliğini vurgulayan bir ifadedir.

Nesnelerin, süreçlerin vb. bize duyumlar ile duyumsal kavrama, doğrudan deneyim aracılığıyla verilmiş olan dış özelliklerinin tümü. Fenomen/dış-görünüş kavramı, «öz» kavramının diyalektik karşıtıdır öz’ den farklı olarak bir kerelik olma, tek olma, rastlantısallık, değişirlik özelliklerine sahiptir. Fenomen/dış-görünüş asli ve tali özellikleri bir arada taşır.

Doğrudan deneyim bize fenomenden fazlasını vermez teorik yönden değerlendirecek olursak, bilgi edinmenin bu düzeyinde takılıp kalmak, ampirizmce bağlanmak demektir ve öznel-idealist, agnostisizme dayalı sonuçlar doğurur. Öz ile fenomen/dış-görünüş arasındaki diyalektik çelişkiyi aşmak bilimin başlıca görevlerindendir. Teorik düşünme, fenomenden hareket ederek nesnelerin öz’ üne yönelir fenomen, içinde öz’ ü barındırır, öz ise fenomenle dışa vurur.

Fenomende takılıp kalmak, politikada olsun, toplumsal davranışlarda olsun kaçınılmaz olarak oportünizme, particiliğe vb. özgü davranışlara götürür. İnsanların, bilimsel olarak temellendirilmiş toplumsal faaliyeti, süreçlerin özüne inmek zorundadır. Fenomen kavramı, maddi ve fikirsel nesneler, süreçler vb. için de kullanılır. Bu anlamda nesne, süreç, olgu anlamına gelir. Örneğin doğa fenomeni, fizik-fenomeni gibi.

Sözlükte "fenomen" ne demek?

Hayranlık uyandıracak kadar dikkat çekici olan şey veya kişi. Son zamanlarda halk arasında kullanımı oldukça yaygınlaşan bu ifadenin kullanımına örnek olarak "İnternet fenomeni" ' ni verebiliriz. Bu ifade bahsedilen olgunun internette herkes tarafından takip edilmesini, hayranlık uyandırdığını ve meşhur oluşunu  anlatmaktadır.

Cümle içinde kullanımı

Güneşin batıdan doğması gibi olağanüstü bir fenomen sayılmalıdır bu.
- H. Taner

Fenomen kelimesinin ingilizcesi

n. phenomenon
Köken: Fransızca

Fenomen nedir? (Felsefe)

Nesnelerin, süreçlerin vb. , bize duyumlar, duyumsal kavrama, doğrudan deneyim aracılığıyla verilmiş olan dış özelliklerinin tümü. Fenomen/dış-görünüş kavramı, «öz» kavramının diyalektik karşıtıdır öz’ den farklı olarak bir kerelik olma, tek olma, rastlantısallık, değişirlik özelliklerine sahiptir. Fenomen/dış-görünüş asli ve tali özellikleri bir arada taşır.

Doğrudan deneyim bize fenomenden fazlasını vermez teorik yönden değerlendirecek olursak, bilgi edinmenin bu düzeyinde takılıp kalmak, ampirizmce bağlanmak demektir ve öznel-idealist, agnostisizme dayalı sonuçlar doğurur. Öz ile fenomen/dış-görünüş arasındaki diyalektik çelişkiyi aşmak bilimin başlıca görevlerindendir. Teorik düşünme, fenomenden hareket ederek nesnelerin öz’ üne yönelir fenomen, içinde öz’ ü barındırır, öz ise fenomenle dışa vurur.

Fenomende takılıp kalmak, politikada olsun, toplumsal davranışlarda olsun kaçınılmaz olarak oportünizme, particiliğe vb. özgü davranışlara götürür. İnsanların, bilimsel olarak temellendirilmiş toplumsal faaliyeti, süreçlerin özüne inmek zorundadır. Fenomen kavramı, maddi ve fikirsel nesneler, süreçler vb. için de kullanılır. Bu anlamda nesne, süreç, olgu anlamına gelir. Örneğin doğa fenomeni, fizik-fenomeni gibi.

Yorumlar

fatoş 25.01.2017
ModaSky ile çok rahat fenomen olabilirsin Türkiye'nin yeni yıldızların çıktığı yer..
Cevapla

Yorum ekle

Vazgeç