Fdg tutulumu nedir?

Fdg kısaltmasının açılımı "Fluoro 2 Deoxy Dglucose" şeklindedir.

Fdg tutulumu; Kanser hastalarında tedaviye yanıtın değerlendirilmesinde kullanılan metabolik kriterlerden birisidir.

Vücut içerisine damar yoluyla verilen bir tür şeker olan F-18-FDG ile insan bedenindeki metabolik işlevleri görüntüleyen PET teknolojisi başta kanser olmak üzere çeşitli beyin ve kalp hastalıklarının teşhis ve takibinde önemli rol oynamaktadır.

Fdg tutulumu glükozu diğer dokulara göre daha fazla kullanan doku demektir.

Lezyonda Fdg tutulumu bir çok faktöre bağlı olmakla birlikte lezyonun FDG uptake’i ile kanser hücrelerinin sayısı arasında güçlü bir ilişki mevcuttur:

1. Fdg tutulumunun azalması canlı tümör hücrelerinin sayısında azalma,

2. Fdg tutulumunun artması canlı tümör hücrelerinin sayısında artma ve tümörde progresyon ile birliktedir.

Fdg tutulumuna örnekler

1. Tümörler,

2. Enfeksiyonlar buna örnektir.

Pet radyofarmasötikleri

Pozitron yayıcı radyonüklidler  biyojenik elementler olup,organik moleküllere konvansiyonel radyoizotoplaragöre nispeten kolayca bağlanabilmektedirler.Literatürde PET görüntüleme amaçlı değişik biyokimyasal ve metabolik yolaklara iştirak edebilen 500’ün üzerinde radyofarmasötik tanımlanmıştır. Bu çeşitliliğe rağmen, gerek üretim kolaylığı ve ticari dağıtımının mümkün olması gerekse yüksek klinik etkinliği nedeniyle Flor (F)-18 ile işaretli fluoro-2-deoxy-Dglucose(FDG) günümüzde klinik görüntülemede kullanılan yegane PET radyofarmasötiği durumundadır.

Hemen tüm ülkelerde FDG insan kullanımı için ruhsatlandırılmış olup, ticari olarak üretimine ve dağıtılmasına izin verilmektedir.F-18’in diğer PET radyonüklidlerine göre nispeten uzun yarı ömürlü (2 saat) olmasıve bu nedenle bölgesel üretim (siklotron) merkezlerinden birkaç saatlik mesafedeki çevre PET görüntüleme merkezlerine dağıtılabilmesi FDG’nin kullanımını yaygınlaştıran önemli bir faktördür. Ayrıca siklotrona entegre edilenbilgisayar kontrollü tam otomatik FDG sentez ünitelerinin geliştirilmiş olması da diğer PET radyofarmasötiklerine kıyasla FDG üretimini kolaylaştırmaktadır. Böylece siklotron yatırım ve işletme maliyeti olmadan PET görüntüleme yapılabilmesi olası hale gelmiştir. Bunun ötesinde FDG’nin çoğu malign tümörlerin ortak bir göstergesi olan artmış glikoz metabolizmasını ortaya koyarak tümör yaygınlığını etkin olarak görüntüleyebilmesi de klinik kullanımını yaygınlaştıran en önemli faktördür.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç