Farz nedir?

Allah'ın Müsiümanlar'a yapılmasını emrettiği işlere denir. «Farz-ı ayn» ve «farz-ı kifaye» olmak üzere iki türlüdür.

Birincisini herkesin aynen yapması şarttır. Diğerini ise bazı Müslümanlar yapmaca başkaları yapmasa da olur. Mesela namazın farzları farz-ı ayn, bayram ve cenaze namazları İse farz-ı kifaye'dir. Dinimiz, mükelleflerin davranışlarını sekiz ayrı hükümle değerlendirmiştir. Bunlar sırayla: Farz, vacip, sünnet, müstehap, mübah, mekruh, haram ve müfsittir.

Allah’ın kesin emirleri olan ve mükellefin yapmakla yükümlü olduğunda hiç şüphe olmayan davranışlardır. Beş vakit namaz kılmak, Ramazan ayında oruç tutmak, gücü yetenlerin hacca gitmesi ve nisap miktarı malı olanların zekat vermesi gibi. Farz iki kısma ayrılır: Farzları zamanında eksiksiz yerine getirene Allahü teala Cennet’i vadetmektedir.Özürsüz terkedenler, yani yapmayanlara cezası ise çok ağırdır. Bunların muhakkak cezalandırılacağı, Kur’an-ı kerimin çeşitli ayetlerinde bildirilmektedir.

Allahü teala, insana sıhhat, afiyet, akıllara durgunluk veren bir dünya nizamı, bir gülşen sarayı vermesine karşılık, onlardan kulluk etmelerini, emirlerini yerine getirmelerini istemektedir. Âmirin verdiği emrin yerine getirilmemesinde, ceza ile karşı karşıya kalınacağını herkes bilir. Herkesin mutlak amiri,Allahü tealadır. Bir Müslümanın öğrenmesi ve yapması lazım gelen farzlar, ilmihal kitaplarında geniş olarak açıklanmaktadır. Farz; farz-ı daim, farz-ı ayn, farz-ı kifaye olarak da sınıflandırılır.Mesela iman etmek farz-ı daimdir.

1. Farz-ı Ayn: Mükellef olan her müslümanın bizzat kendisinin yapması gereken farzlardır. Örnek: Namaz kılmak, Oruç tutmak gibi.

2. Farz-ı Kifaye: Farz-ı Kifaye, İslam Dini'ne göre farz olan bir davranışı, durumu veya görevi, Müslümanlardan bir kısmı yerine getirdiğinde diğerlerinin sorumluluktan kurtulduğu, gerektiği kadar müslümanın yaptığında diğer müslümanlara sorumluluk düşmeyen farzlardır. Farz-ı Kifaye, genellikle toplumda gerekli olan işlerin kesinlikle yapılması gerektiğini emreder. Farz-ı kifaye'den bazıları şunlardır:

1. Cenazeyi yıkamak, kefenlemek, cenaze namazı kılmak ve gömmek farz-ı kifaye’dir. Erkek yoksa, bu işleri kadınlar yapar.

2. Kuran-ı kerim'i ezberlemek, yani hafız olmak farz-ı kifaye’dir.

3- Bir toplumda bilim adamlarının bulunması farz-ı kifaye'dir.

4. Kuran-ı kerim okunan bir ortamda en az bir kişinin dinlemesi farz-ı kifaye'dir.

5. Bir topluma selam verene cevap vermek farz-ı kifaye’dir. Cevabı geciktirmek ise haramdır.

6. Cihad etmek farz-ı kifaye’dir.

7. Fen bilgilerinden sanatına, ticaretine lazım olanları, yalnız bu işle meşgul olanların öğrenmeleri ve yapmaları farz-ı kifaye’dir.

8. Her şehirde, Fetva verebilen, sorunları çözebilen bir alimin bulunması farz-ı kifaye’dir.

Sözlükte "farz" ne demek?

1. Müslümanlıkta, özür olmadıkça, yapılması zorunlu, yapılmaması günah sayılan tanrı buyruğu.

2. Yapmak zorunda kalınan şey, boyun borcu.

Yorumlar

ilter 09.12.2016
çok güzel
Cevapla

Yorum ekle

Vazgeç