Faktoring nedir?

Faktoring bir bankacılık terimidir. Faktorin; Vadeli satış yapan firmaların her türlü mal ve hizmet satışından doğan veya doğacak, fatura veya fatura yerine geçen belgelere dayalı, iç ve dış ticaret işlemlerine uygulanan, özellikle kısa vadeli mal satışlarında başvurulan, garanti, tahsilat ve finansman hizmetlerinin bir arada sunulduğu kısa vadeli ticari alacak haklarını faktör adı verilen finansal kuruluşlara temlik etmeleri işlemidir. Kısaca alacakların devri anlamına gelmektedir.

Faktoring işlemi öncesinde gerekli olan evraklar nelerdir?

1- Başvuru evrakları:

a- Faktoring İşlemi istek Formu

b- tüzel Kişilerin Gerekli Evrakları

c- Gerçek Kişilerin Gerekli Evrakları

2- İşlem evrakları:

a- Havale/EFT Talimatı

b- Alacak Bildirimi - Temlik ve Teminat/Rehin Tevdii-Tahsil Emri Sözleşmesi

c- Bordro Örneği

3- Faktoring sözleşmesi:

a- Faktoring Sözleşmesi

b- limit Artırım Sözleşmesi

Faktoringin avantajları nelerdir?

1- Faktoring ticari alacaklarınızı dikkate alır. Dolayısıyla, herhangi ilave bir borç altına girmeden, mal ve hizmet satışınızla ilgili henüz vadesi gelmemiş alacaklarınız sayesinde nakit kaynak yaratırsınız.

2- Faktoring şirketi sizin tahsilat bölümünüz gibi çalışarak muhasebe bölümünüzün yükünü hafifletir ve size tahsilat durumuyla ilgili ayrıntılı raporlar hazırlayıp sunar.

3- Faktoring şirketi vadesi geçmiş ödemelerle ilgili hukuki ve idari takipleri yaparak sizi önemli bir yükten kurtarır.

4- Faktoring bir kredi işlemi olmadığı için alacaklarınızı nakde çevirerek, bilançonuzun daha likit hale gelmesini sağlar böylece şirketinizin kredi değerliliğini arttırır.

5- Vaktinizin önemli kısmını işinizi yönetmek ve geliştirmeye, daha az bir kısmını tahsilat ve finasman yönetimine ayırırsınız. Alacaklarınızın tahsilatı, izlenmesi ve muhasebesi gibi işlemler faktoring şirketi tarafından yapılacağından, siz satışlarınızı ve üretiminizi artırmaya daha çok vakit ayırabilirsiniz.

6- Faktoring yaparak elde ettiğiniz kaynak sayesinde, müşterilerinize daha uygun satış koşulları sunarak rekabet gücünüzü artırır, iş hacminizi büyütebilirsiniz.

7- Faktoring yaparak elde ettiğiniz kaynak sayesinde, tedarikçilerinizin erken ödeme iskonto opsiyonlarından yararlanabilirsiniz.

Faktoring çeşitleri nelerdir?

1- Yurtiçi Faktoring

2- İhracat - İthalat Faktoringi

Bir işlemin faktoring sayılabilmesi için hangi şartları sağlaması gerekir?

1- Temliğe konu olacak, ürün veya hizmetin tanımı, tutarı ve ödeme vadesi bilgilerini içeren bir fatura.

2- Satış konusu ürün ise; ürünlerin satıcı tarafından alıcıya teslim edilmiş olması.

3- Satış konusu hizmet ise; hizmetin tamamlanmış olması.

4- Bu faturanın, vadesinden önce, satıcı tarafından bir faktoring şirketine temlik edilmiş olması ve faktoring hizmetlerinden en az birinden faydalanılması.

Bildirimli Faktoring nedir?

Müşterinin (satıcının), alacaklarını faktoring şirketine temlik ettiğini borçluya (alıcıya) bildirdiği faktoring şeklidir.

Bildirimsiz Faktoring nedir?

Müşterinin (satıcının) vadeli satışından doğan alacaklarını faktoring şirketine devrettiğini alıcılarına bildirmediği, alıcılara gönderilen faturalarda temlik notunun bulunmadığı, tahsilatları satıcı firmanın yaptığı, faktoring şirketinin sadece garanti veya finansman hizmeti verdiği faktoring şeklidir.

İhracat Faktoringi nedir?

Müşterinin (satıcının) yurtiçinde, borçlunun (alıcının) yurtdışında olması durumunda yapılan faktoring işlemleridir.

Yurtiçi Faktoring işlemi nedir?

Müşteri (satıcı) ve borçlu (alıcının) aynı ülkede olduğu faktoring işlemleri.

Faktoring Ücreti nedir?

Sağlanan finansman hizmeti karşılığı alınan bedeldir.

Faktoring komisyonu nedir?

Temlik edilen fatura tutarı üzerinden, verilen tahsilat, garanti, takip hizmetleri karşılığı alınan nispi bedeldir.

Neden Factoring tercih edilmelidir?

1- Ekonominin kayıt altına alınmasını teşvik eder

2- Kredi değerliliği artar.

3- Aşırı kaynak kullanımı engellenir.

4- Zaman ve gider tasarrufu sağlar.

5- Alacaklar uzman kuruluşlarca yönetilir.

6- Düzenli nakit akışı sağlar.

7- Satıcının rekabet gücü artar, yeni pazarlara girme olanağı yaratır.

8- Alternatif kaynak yaratır.

Faktoring işlemi gerçekleştirebileceğiniz örnek bankalar

Garanti Faktoring

YapıKredi Faktoring

Deniz Faktoring

İş Faktoring

Finans Faktoring

Dış Bağlantılar

Faktoring Derneği

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç