Sözlükte "faaliyet" ne demek?

1. Çalışkanlık, çalışma, canlılık, hareket.
2. İşler durumda olma, etkinlik.

Cümle içinde kullanımı

İstasyonda bir faaliyet vardı.
- A. Gündüz
Türk edebiyatını ele güne tanıtacak büyük çapta, çok bilinçli bir çeviri faaliyeti düzenlemek gerek.
- H. Taner

Faaliyet kelimesinin ingilizcesi

n. action, bustle, activity, business, doing, doings, service, strenuousness
Köken: Arapça

Faaliyet ne demek? (Ekonomi)

(Activity, production, sector) Arapça’dan dilimize geçme. Kelime anlamı "faal" olma durumu. Çalışma, iş görme, etkinlikte bulunma demektir. Aynı zamanda belirli alanlarda yürütülen üretim çalışmalarını, ya da ekonomik etkinliklerin çeşitli bölümlerini ifade eder. Örneğin tarımsal faaliyetler, sanayi faaliyetleri, ticari faaliyetler kavramlarında olduğu gibi (Bkz. Sektörler).

Faaliyet nedir? (Felsefe)

Toplumsal yaşamın her alanında insanın—» Özne olarak aktif davranışımı dile getiren Marksçı-Leninci felsefe kategorisi.

İnsanlar üretim güçlerinin ve üretim iliş-(kilerinin gelişim düzeyi tarafından daima somut-tarihsel olarak belirlenen ve çeşitli biçimler altında gelişen toplumsal faaliyetleri sayesinde maddi dünyayı, pratikte kendilerine mal eder ve zihinsel olarak kavrar doğadaki nesneleri kendi amaçları doğrultusunda dönüşüme uğratır, maddi ve toplumsal ilişkiler kurar, nesnel dünyanın çeşitli biçimlerde var olan yansısını toplumsal bilinç biçimleri halinde üretir ve tüm bu faaliyet boyunca kendileri de değişirler.

Faaliyet kavramında ve bu kavramın Marksçılık-Lenincilik’ in felsefi görüşler sistemi içkideki rolünde, Marksçı felsefenin hem idealist felsefe karşısındaki, hem de Marks-öncesi maddecilik karşısındaki yeni karakteri dile gelir. «- Feuerbach’ ınki de dahil olmak üzere- şimdiye kadarki maddeciliğin en büyük eksikliği, nesnenin, gerçeğin, duyumlarla algılanabilir gerçeğin, insana özgü duyumsal faaliyet olarak, pratik olarak , öznel olarak değil de, nesne biçiminde ya da duyumsal bilgi biçimi altında kavranmış olmasıdır. Bu nedenle maddeciliğin tersine, bu faal yan, elbette böyle bir gerçek duyumsal faaliyeti tanımayan idealizm tarafından, soyut olarak geliştirilmiştir. » (Marks). «Devrimci faaliyetin pratik eleştirel faaliyetin «önemi» nin Marks ve Engels tarafından ortaya çıkarılması, -maddi üretim faaliyetiyle toplumsal zenginliğin en büyük kısmını yaratan, toplumsal-politik devrimci faaliyetiyle de toplumu tümüyle değiştiren işçi sınıfının bakış açısından hareket etmeleriyle olanaklı olmuştur. Devrimci, pratik-eleştirel faaliyet, —insan toplumundan ve insanın toplumsal faaliyetinden ayrı olarak düşünülürse, anlaşılmasına olanak bulunmayan- insan tarihinin maddeci açıdan açıklanması arasında sıkı bir bağ vardır.

Toplumsal faaliyetin temel ve belirleyici biçimi, doğrudan doğruya maddi dünyanın değiştirilmesine yönelik olan pratik maddi faaliyettir. Bu faaliyetin tümünü oluşturan toplumsal -9- pratik’ tir. Pratik faaliyetin oluşturduğu taban üzerinde, zihinsel faaliyetin çeşitli biçimleri ortaya çıkar. Bu faaliyet biçimleri içinde insanlar kendi doğasal ve toplumsal dış dünyalarının bilincine varırlar ve söz konusu dış dünyayı toplumsal bilinç biçimleri altında yansıtırlar.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç