Evlilik nedir?

Evlilik; erkek ve kadının, hayatlarını paylaşmak üzere yaptıkları bir sözleşmedir. Bu sözleşmeye nikah denilir.

Nikah bir kadınla bir erkeği eş olarak birbirine bağlar ve doğacak çocuklara hukuki statü sağlar. Tarihin ilk devirlerinden beri varlığını sürdürmüş olan evlilik toplumsal bir kurumdur. Toplumun çekirdeği olan aile evlilikle kurulur. Evlilik, Hz. adem ile Hz. Havva’dan başlayarak günümüze kadar ailenin kurulmasında tek meşru yoldur.

Allah, evliliğin bu sürecini Kur’an-ı Kerim’de şöyle anlatmıştır: “Sizi bir tek candan yaratan, ondan da yanında huzur bulsun diye eşini yaratan odur. Genel olarak bütün dinlerin, evliliğe önem verdikleri ve aileyi korudukları görülür. Bütün dinler, insanların huzur içinde yaşamalarını ve sağlıklı nesiller yetiştirmelerini hedeflemiştir. Aile, bireyin temel ihtiyaçlarının karşılandığı sıcak bir yuva olarak görülmüştür. Örneğin Yahudilikte evlilik, kutsal bir birliktelik olarak görülmekte ve buna son derece önem verilmektedir.

Yahudilikte evlenme, dini bir hükümdür ve nikah Sinagogda kıyılır. On emirde de yasak olan zina, evliliğe zarar verici davranışlar arasında yer alır. Evlilik, insanları diğer canlılardan ayıran davranış biçimlerinden birinin kurumlaşmış şeklidir. İnsanoğlu, cinsel eşini bütün bir yaşam için seçtiğini bildirerek içinde bulunduğu topluma onaylatır. Bu davranışın mülkiyet kavramıyla ilişkii olduğu açıktır, çünkü evlilik kurumunu oluşturan çiftlerden birinin kurum dışındakilere kuracağı cinsel ilişki, mülkiyete yapılan öteki saldırılar ( örneğin hırsızlık ) gibi toplumsal bir suç olarak algılanır ve bu suçu işleyen kişi yargılanarak cezalandırılır.

İnsanoğlunun ilk çağlardan bu yana cinsel eşini belirleyip bunu içinde yaşadığı topluma onaylatması, insanlık ve dinler tarihi boyunca görülen konuyla ilgil yasa ve kuralların doğmasına yol açmıştır. Evlilik kurumunu oluşturabilecek kişilerin nitelikleri; bu kurumun kurulmasına izin verecek kişilerin nitelikleri; evlilk bağıyla doğacak haklar, sorumluluklar ve soy ilişkileri her toplumda gereksinimler doğrultusunda belirlenmiştir.

Erkek veya kadın eşin sayısı, aile içi veya yakın akrabalar arasındaki zorunluluk ya da yasak oluşu gibi sosyal özellikleriyle, nüfus nitelikleriyle ve mülkiyet ilişkileriyle açıklanabilir. Egemenlik hakkının ya da toprak kullanımının bir başka soya geçmesi veya bölüşümü, toplumun yaşam biçimi ve ekonomik durumu evliliğin gerçekleşmesini sağlayan kuralları etkilemiştir.

evlilik

Böylece, balangıçta iki cins arasındaki doğal dürtülerin belli kurallara bağlanması ve korunması amacıyla kurulan onaylanmış birliktelikler, ayrı bir hukukun doğmasına yol açmıştır. Türk Medeni Kanunu' na göre evlenme, iki karşıt cinsten insanın kukuken makbul ve muteber sayılan hayat ortaklığıdır. Bu hayat ortaklığına '' evlilik birliği '' denilmektedir. Çeşitli kaynaklarda evlilik için farklı tanımlar getirilmiştir.

Bu tanımlar gözden geçirilip ortak noktalar saptandığında geniş bir evlilik tanımına ulaşılabilir. Önemli ansiklopedilerin ve bilim adamlarının tanımlarını incelediğimizde aşağıdaki ortak noktalar karşımıza çıkmaktadır. Hristiyanlıkta evlilik, Hz. İsa ve kilise birliğinin sembolü olarak görülmektedir. Hristiyanlara göre iki insan Tanrı huzurunda evlendiklerinde Tanrı’nın nazarında onların bir tek varlık oldukları kabul edilmektedir.

Evlilik, Hristiyanlarca dini bir kurum sayılıp teşvik edilmiştir. İslam dini evliliğe önem vermiş ve aile hayatını korumayı istemiştir. Kur’an-ı Kerim'de evliliği teşvik eden, ailenin kurulmasını ve korunmasını öğütleyen birçok ayet vardır. Bunlardan birinde şöyle buyrulmuştur: “Aranızdaki evlilik çağına gelmiş olanları evlendirin.”

Peygamberimiz de evliliğin önemini şu şekilde dile getirmiştir: “Gençler! Ailesini geçindirebilecek olanlarınız hemen evlensin. Çünkü evlenmek gözü haramdan daha fazla sakındırır. Nefsi daha fazla korur.” Kur’an’da ve sünnette evlilik çağına gelen kişilerin evlenmesi teşvik edilirken diğer yandan evlilik dışı ilişkiler, “Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, bir hayasızlıktır ve çok kötü bir yoldur.” ayetiyle yasaklanmıştır.

Sözlükte "evlilik" ne demek?

Evli olma durumu.

Cümle içinde kullanımı

Aralarındaki soğukluk nedeniyle evlilikten vazgeçmiş.

Yağmurun evliliğe uğur sayıldığını aklından geçirdi.

- H. Taner

Evlilik kelimesinin ingilizcesi

adj. marriage, marital, spousal, nuptial, conjugal, connubial

n. marriage, spousal, wedlock, matrimony, hymen, union

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç