Esneklik (elasticity) nedir? (Ekonomi)

Bir değişkenin, başka bir değişkendeki belirli değişmeye gösterdiği tepkiyi ölçmeye yarayan bir kavram. iktisat’ta talep esnekliği ve arz esnekliği olmak üzere başlıca iki esneklikten söz edilir. Talep esnekliği de "talebin fiyat esnekliği" ve "talebin gelir esnekliği" diye ikiye ayrılır. Talebin fiyat esnekliği, bir maldan talep edilen miktarın omalın fiyatındaki değişmeye karşı gösterdiği tepkinin derecesini ifade eder. Bunun gibi, talebin gelir esnekliği de talep edilen miktarın, tüketicinin gelirindeki değişmeye olan duyarlığını ölçmeye yarar. Diğer esneklik türünü oluşturan arz esnekliği ise arz edilen miktarın fiyattaki değişmelere olan nisbi tepkisini ortaya koyar. Rakamsal değerler olarak esneklik, bağımlı değişkendeki (y) nisbi değişmenin bağımsız değişkendeki (x) nisbi değişmeye oranıdır. Buna göre yukarıdaki tanımlamaları yeniden yapalım. Talebin fiyat esnekliği, talep miktarındaki nisbi (yüzde) değişmenin fiyattaki nisbi (yüzde) değişmeye oranıdır. Talebin gelir esnekliği ise talepteki nisbi değişmenin gelirdeki nisbi değişmeye oranını ifade eder. Benzer şekilde, arz esnekliği de arzdaki nisbi değişmenin fiyattaki nisbi değişmeye oranlaması ile elde edilecektir. Esneklik katsayısı, fiyat ve miktarın ölçü birimlerinden tamamiyle bağımsız bir sayıdır. O bakımdan mallar ve bunların miktarları farklı birimler cinsinden ifade edilse de esneklik katsayıları birbiriyle karşılaştırılabilir. Örneğin, otomobil talebinin fiyat esnekliği 2 ve ekmeğin fiyat talep esnekliği 1 olsun bunun ifade ettiği anlam, örneğin yüzde 10 luk bir fiyat düşüşü karşısında otomobil talebinin yüzde 20, ekmek talebinin ise yüzde 10 oranında artış göstermesidir. Diğer bir deyişle otomobil talebi, ekmek talebine göre daha esnektir (Bkz. Esneklik Katsarlığı).

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç