Ergoterapi nedir?

Ergoterapi  anlamlı ve amaçlı aktivitelerle sağlığı ve refahı  geliştiren  kişi merkezli bir sağlık mesleğidir.

Ergoterapi; İngilizce adı "Occupational Therapy" olan ergoterapi yaşlılar, engelliler, ruhsal açıdan yardıma ihtiyacı olanlar, sokak çocukları, madde bağımlıları gibi aktivite ve katılım kısıtlılığı olan tüm bireylerin tedavi edici yaklaşımlarla kendine bakım, iş ve uğraşı aktivitelerine katılımını sağlayarak öncelikle kendi benlik bütünlüğünü yeniden sağlamasını ve sonrasında da toplumsal hayata adaptasyonunu sağlayan bir sağlık ve mesleğidir.

Ergoterapinin temel amacı kişilerin günlük yaşam aktivitelerine katılımını sağlamaktır.  Ergoterapistler kişi ve toplulukların  istedikleri, ihtiyaç duydukları veya kendilerinden beklenen aktiviteleri yapabilme becerilerini  geliştirerek veya aktiviteyi ya da çevreyi kişilerin katılımını  daha iyi sağlayabilecek şekilde düzenleyerek  bu amaca  ulaşırlar.

Ergoterapistler bire bir kişilerle, gruplarla veya  topluluklarla iş birliği içinde çalışmak için gerekli bilgi, beceri ve davranışlarla donatılan tıbbi, sosyal davranışsal, psikolojik, psikososyal ve ergoterapi bilimi alanında geniş eğitime sahiptir. Ergoterapistler, herhangi bir sağlık problemi nedeniyle vücut yapı ve işlevlerinde bozukluğu olan veya yer aldığı sosyal ya da kültürel azınlık grup nedeniyle  toplumdan dışlanmış veya katılımı kısıtlanmış tüm kişilerle çalışır.

Ergoterapistler,  katılımın kişilerin fiziksel, duygusal, veya bilişsel  yetenekleri; aktivitenin özellikleri veya fiziksel, kültürel, sosyal,  davranışsal ve yasal çevre  ile desteklendiği ya da kısıtlandığına inanırlar. Bu nedenle ergoterapi toplumsal katılımı artırmak için kişi, aktivite, çevre veya bunların bazılarının  veya hepsinin düzenlenmesi  ile  kişilerin yeterliğini artırmaya odaklanır.

Ergoterapi,  ev, okul, iş yeri, fabrika, sağlık merkezi, huzurevi, rehabilitasyon merkezi, hastane ve adli kurum gibi  kamu kuruluşları ile özel veya  gönüllü kuruluşları içeren  geniş bir yelpazede uygulama alanına sahiptir. Kişiler ergoterapi sürecine aktif olarak katılırlar. Sonuçlar kişi merkezlidir ve çeşitlidir, aktivite performansında düzelme veya aktivite katılımından kaynaklanan memnuniyet ölçülür. Sağlık mesleği olarak ergoterapiyi düzenleyen ülkelerin çoğunda üniversite  düzeyinde  mesleğe özgü eğitim gereklidir. Ergoterapi bilim, sanat ve çeşitli rekreasyonel aktivitenin buluştuğu bir rehabilitasyon yaklaşımıdır.

Ergoterapinin amaçları

1. Özürlü kişilerin bağımsızlığını, ev, sosyal ve iş yaşamlarının gereği rollerini kimseye muhtaç olmadan yapabilmelerini sağlamak,

2. Teknik, yasal ve davranış engellerini ortadan kaldırarak özürlü kişilerin iş yapabilme potansiyellerini artırmak,

3. Özürlü bireylerin iş bulabilmelerine yardımcı olmak ve Avrupa iş kazandırma stratejilerini ülkemizde uygulayabilmek,

4. Özürlüler, sokak çocukları, alkol ve madde bağımlıları, şiddet gören kadınlar, AIDS'li kişiler ve yaşlıların aktivite ve rol performanslarını artırarak yeterliliklerini ve toplumsal katılımlarını sağlamak,

5. Anlamlı ve amaçlı fiziksel ve zihinsel ergoterapi aktiviteleri ile kişilerin yaşam stilini değiştirmeyi içeren koruyucu stratejiler geliştirmek.

Ergoterapist nedir?

Ergoterapi bölümünü başarıyla bitiren kişiler "ergoterapist" ünvanını alırlar. Ergoterapistlere "iş ve uğraşı terapisti" de denilmektedir. Ergoterapistler bire bir kişilerle, gruplarla veya topluluklarla iş birliği içinde çalışmak için gerekli bilgi, beceri ve davranışlarla donatılan tıbbi, sosyal, davranışsal, psikolojik, psikososyal ve ergoterapi bilimi alanını kapsayan geniş eğitimler alırlar.

Ergoterapi bölümünün amacı nedir?

İnsanların yaşamın her alanında sağlıklı ve fonksiyonel olarak bağımsız olmalarını sağlayacak; temel tıp, rehabilitasyon ve ergoterapi bilgilerine sahip; ergoterapi konusunda klinik uygulama becerileri ile araştırmacı ve yönetici olma özelliklerini kazanmış ergoterapistler yetiştirmektir.

Ergoterapi bölümü mezunlarının çalışma alanları

1. Hastaneler sağlık merkezleri,

2. Geriatri merkezleri,

3. Sosyal aktivite merkezleri,

4. Halk sağlığı ve iş sağlığı merkezleri,

5. Rehabilitasyon merkezleri,

6. Hastaların kendi ev ya da iş yerlerinde,

7. Özel eğitim kurumlarında,

8. gelişim geriliği olan veya zihinsel engelli çocuklarla çalışma şansına sahiptirler.

Ergoterapi yararlandığı diğer bilim dalları

1. Sosyal bilimler,

2. Psikolojik bilimler,

3. Biyolojik ve tıbbi bilimler,

4. Endüstriyel bilimler,

5. Güzel sanatlar,

6.Teknoloji.

Ergoterapi lisans programı nedir?

Ergoterapi lisans programı; Üniversitelerde ergoterapist yetiştirmek için kurulmuş lisans programının adıdır. Ergoterapi lisans programının müfredatı, öğrencilerin dört yıl boyunca edindikleri teorik ve pratik bilgileri sağlık, eğitim ve iş alanlarında uygulamaya geçirebilecekleri şekilde tasarlanmıştır.

Ergoterapi bölümünde görülen dersler

1. Ergoterapiye Giriş,

2. Sağlıklı Yaşam Stratejileri,

3. Temel Psikoloji,

4. Anatomi,

5. Fizyoloji,

6. Sosyoloji,

7. Temel İletişim,

8. Büyüme ve Gelişme,

9. Sanat Eserlerinde Analiz ve Yorumlama I ve II,

10. İlkyardım,

11. Müzik Terapi I ve II,

12. Kas İskelet Sistemi Hastalıkları,

13. Ergoterapide Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri,

14. Günlük Yaşam Aktiveteleri,

15. Yardımcı Cihaz (Ortez) Uygulamaları,

16. Hareket Analizi ve Biomekanik,

17. Performans Alanları Duyu Algı Motor,

18. Ergonomi,

19. Engelli Sosyolojisi,

20. Dans ve Hareket Terapisi,

21. Toplum Temelli Rehabilitasyon,

22. Nöromusküler Sistem Bozukluklarında Ergoterapi,

23. Sosyal İçerikli Mesleki Çalışma,

24. Ergoterapide Yeni Teknolojik Uygulamalar,

25. Klinik Eğitim,

26. Kanıta Dayalı Ergoterapi Uygulamaları,

27. Ergoterapide Yönetim ve Organizasyon.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç