Ergenlik nedir?

Bir cilt hastalığıdır. Derinin altındaki tüy diplerinin ve yağ bezlerinin iltihaplanmasından doğar. En çok ergenlik çağındaki gençlerde görülür. Besinle, vücuttaki hormonların çelişmesiyle ilgisi vardır. Sebebi her zaman aynı değildir. Tıp dilinde, «Acne Vulgaris» denir. Daha çok cildi yağlı olanlarda rastlanır. Yağ salgılanmalarının önüne geçmek ve cildi temiz tutmak, en iyi tedavi yoludur. En şiddetli vakalarda X ışınlarıyla tedavi edilir. Bu dönemde fiziki büyüme umumiyetle hızlıdır. Kızlar bu döneme erkeklerden önce girerler. Erkeklerde ergenlik (büluğ) yaşının başlangıcı on iki, kızlarda dokuz yaşlarını doldurmaktır.

Ergenliğin sonu ikisinde de on beş yaştır. Ergenlik yaşı kızlarda daha çok 11 yaş, erkeklerde ise 13 yaş civarındadır. Ergenlik döneminde boy uzaması en belirgin değişikliklerden birisidir. Boy uzaması, 14 yaşlarında nihayete erer. Fakat 20 yaşlarına kadar uzayanlar da vardır. Bu süre daha çok iç salgı bezlerinin gelişimiyle alakalıdır. İç salgı bezlerinin salgıladığı hormonlar, uzamayı durdurduğu gibi ergenlikle çeşitli değişikliklere de sebep olur. Ergenlik dönemi hızlı olursa, boy uzaması da erken durur.

Ergenlikle birlikte kızlarda genç kadınlara ait çeşitli özellikler belirmeye başlar. Anneler kızları bu olaya hazırlamalıdır. Ergenlikte vücudun kıllanma düzeninde de çeşitli değişiklikler meydana gelir. Erkekte sakal çıkar, ses kalınlaşır. Ter bezleri daha da olgunlaşır. yüzde sivilceler (akne) gelişebilir. Ergenlik dönemindeki gençlerde çeşitli davranış değişiklikleri de meydana gelir. Ergenlik yıllardır araştırıcıların ilgisini çeken bir konu olmuştur. Buna rağmen şu anda bile bu konu sırlarını saklamaktadır.

100 yıla yakın bir zamandır ilim adamları ergenliğin beyindeki pineal cisim salgısının azalması ile meydana geldiğini ileri sürüyorlardı. Zamanımıza kadar, yapılan yüzlerce araştırma bu teoriyi ispatlamaya yetmemiştir. Nihayet günümüzde pinealdan salgılanan melatonin hormonunun ergenlikle ilgili tesirlerine ait bazı ipuçları bulundu. Ergenliğe doğru çocuklardaki melatonin yapımının önemli ölçüde düştüğü tespit edildi. Melatoninin, davranışa ve olgunlaşmaya nasıl tesir edeceğine ait araştırmalar devam etmektedir.

ergenlik

İslam dininde ergenlik (büluğ), çocukluğun sona erdiği, olgunlaşmanın başladığı, evlenilecek yaşa gelindiği sınırdır. Büluğa erenleri, anne ve babaları dinen mükellef oldukları konularda aydınlatmalı, gerekli bilgileri vermelidirler. Bu yaşa gelen kimse artık mükelleftir. Çocukluk sebepiyle tanınmış olan bütün muafiyetler ile, yani sorumlu olmadığı şeyler ile bundan sonra sorumlu olur. Normal bir kimsenin sahip olduğu mesuliyetlerin hepsini yüklenir. Kısaca akıl ve balig olan normal bir Müslümanın sahip olduğu bütün hak ve vazifelerle muhataptır.

Ergenlikte fiziksel gelişim

Ergenlik Çağında bedende önemli değişmeler olmaktadır. Çocukluk çağı özelliklerinden yetişkinliğe geçiş bahis konusudur. Beden değişmelerinin büyük bir kısmı ergenlik devresinin ilk safhası olan erinlik çağında olur. Erinlik çağından sonra devam eden beden gelişmeleri ise yavaş cereyan eder. Beden gelişiminde hızlanma, ferdin bu değişmelere uyumunu engellemekte ve sonuç olarak güvensizliğe sebep olmaktadır. Ergenliğin başlangıcı kızlar ve erkeklerde belirli biyolojik değişmelerle başlar.

Bu devre ülkemizde kızlarda ortalama 10-12, erkeklerde 12-14 yaşlar arası başlar. Ergenlik çağına girişten önceki yıllarda boy ve ağırlık bakımından bir yavaşlamadan sonra gelişmede giderek hızlanan bir artış izlenir. Fiziksel değişmeler bireyin sosyal ve psikolojik uyumunu etkilediği gibi sosyal unsurlarda psikolojik ve bedende yer alan değişiklikleri etkiler. Bu yüzden ergenliğin başlangıcı ve sona ermesi, her bireyde farklılık göstermektedir.

Ergenlikte zihinsel gelişim

Ergenlerdeki soyut düşünce onların günlük davranışlarını da etkilemektedir. Kendileri ve dünya hakkında daha fazla düşünmekte ve 13-15 yaşları arasında daha tartışmacı, idealist ve eleştirici olmaktadırlar. Bununla birlikte kendilerinin ve başkalarının soyut bakış açılarını değerlendirmekte zorlandıkları için yeni bir ben merkezci eğilim içine girmektedirler. Elkind'a göre kendi düşünceleri, duyguları ve davranışlarıyla aşırı ilgilidirler.

Kendi ve diğerleri arasındaki ilişkilerle ilgili olarak da iki önemli çarpıtmaları vardır. Bunlardan biri, kendi kendileriyle çok ilgili olmalarının ötesinde diğerlerinin de kendisiyle ilgilendiklerini düşünmeleri ve devamlı bir sahnede, herkes kendilerini izliyormuş gibi davranmalarıdır. Diğeri ise kendi önemlerini aşırılaştırmaları ve kendilerini özel ve özgün olarak algılamaları sonucu başkalarının başına gelenin kendi başlarına da gelebileceğini düşünememeleridir.

Ergenlikte duygusal ve sosyal gelişim

Ergenlik dönemi dengesiz ve düzensiz bir evredir. Bu evre "gence hiçbir şey anlatılamadığı için, anlatma çabasının yoğun olduğu bir dönem" olarak açıklanabilir. Dönem, bir çelişkiler dönemidir. Yalnızlıktan duyulan hazzın yanı sıra bir gruba katılma özlemi, yetişkini hor görme ama ona dayanma; endişe ve umutsuzluğa karşın geleceğe coşkuyla yöneliş bu çelişkilerin en belirginleridir. Bu evrede duyguların şiddet kazandığı görülür. Bunlar sinirlilik, öfke, bağırma, her şeye karşı gelme gibi özelliklerdir.

ergenlik

Bu dönemde genç; çabuk kurulan ve bozulan ilişkiler, kolay etkilenme, toplum içinde sivrilme, ilgi çekme ve rol sahibi olma çabası içindedir. Toplumda saygınlık kazanmaya ve statü sahibi olmaya gereksinme duyar. Toplumsal uyum geniş ölçüde bu gereksinimin karşılanmasına bağlıdır. Gencin bu dönemde ailesiyle, arkadaşlarıyla ve öğretmenleriyle olan ilişkileri de önemlidir. Gencin bu dönemde arkadaş ilişkileri çerçevesinde, ait olduğu grup önem kazanır ve grup normlarına uymada çaba harcar.

Erken ergenlik nedir?

Eğer ergenliğe ait belirtiler kızlarda 8, erkeklerde ise 9 yaşından önce görülüyorsa çocuk erken ergenliğe girmiş olabilir. Erken ergenlik kızlarda erkeklerden daha sıktır ve çoğu zaman nedeni ortaya konulamaz. Ancak bazen altta yatan çok önemli bir tıbbi problem olabilir. Özellikle de erkek çocuklarda görülüyorsa daha da şüpheli yaklaşmak gerekir. Nadir de olsa erken ergenliğin nedeni beyin tümörleri, beyin abseleri ve enfeksiyonları, böbreküstü bezlerinin tümörleri, yumurtalık-testis tümörleri ve hastalıkları olabilir.

Sözlükte "ergenlik" ne demek?

1. Cinsel organların fizyolojik gelişme-siyle başlayan, erinlikle yetişkinlik arasındaki dönem.
2. Çocukluk çağından yetişkinlik çağına geçen kimselerin yüzünde çıkan sivilceler.

Cümle içinde kullanımı

Amcası ona, çocukluk günlerinde de, ergenliğinde de istemeden vermiştir.
- T. Buğra

Ergenlik kelimesinin ingilizcesi

n. maturity, puberty

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç