Ensest ilişki nedir?

Aile üyeleri ya da yakın akrabalar arasında yaşanan cinsel birlikteliğe ensest ilişki denir.

Bu kapsama genellikle kan bağı ile bağlı olan bireyler arasındaki ilişki dahildir ve bazı durumlarda akrabalık, üvey ailelik, evlatlık edinilme ya da evlilik yolu ile bağlı bireyler arasında görülen ilişkiler de dahil edilir. Hatta bazı durumlarda aynı kabilenin ya da soyun üyeleri arasındaki ilişkilere de ensest ilişki denir.

Ensest kelimesi dilimize Fransızca'dan girmiştir ve bu kelime Latince'de "kirlenmiş, saf olmayan, iffetsiz" anlamlarına gelen "incestus" kelimesinden türetilmiştir.

Ensest ilişki geçmişten günümüze tüm kültürel tabular içinde en yaygın olan tabulardan biri olmuştur. Birçok kültürde tabu olarak görülür. Modern toplumların çoğunda ensestle ilgili yasalar ya da sosyal kısıtlamalar oluşturularak kan bağı olan bireyler arasındaki evliliklerin önüne geçilmiştir.

Bu ilişkinin yasadışı sayıldığı ülkelerde iki tarafında rızası bulunan ensest ilişkiler kurbanı olmayan suç kapsamına girmektedir. Bazı kültürlerde aralarında kan bağı bulunmayan süt kardeşler, üvey kardeşler ve evlatlık kardeşler arasında görülen ilişkiler de ensest ilişki olarak adlandırılır.

Üçüncü dereceden akrabalar (yaklaşık yüzde 12,5 oranında ortak genleri paylaşan) genetik olarak arasındaki ilişkiler ise bazı kültürlerde toplum tarafından kabul görmüş, bazılarında kabul görmemiştir.

Ensest ilişkiden doğan çocuklar birçok toplumda gayrimeşru çocuk olarak kabul edilir zira bu toplumlarda akrabaların evlenmesi kanunen yasaklanmıştır.

Ensest ilişkinin yasaklanmasını destekleyen nedenlerden en önemlisi bu ilişkilerden doğan çocukların bazı genetik bozukluklara sahip olma riskinin yüksek olmasıdır. Bir ailenin üyeleri aynı hastalığın genlerini taşıyorsa birlikteliklerinden doğacak çocukta bu hastalığın görülme ihtimali çok yüksektir.

Antik Mısır gibi bazı toplumlarda ise kız-erkek kardeşler, baba-kız, anne-oğul, kuzenler arası, amca/dayı-yeğen gibi aile bireyleri arasındaki ilişkiler kraliyet hanedanı arasında kraliyet soyunun devamlılığını sağlamak için uygulanmıştır.

Günümüzde ise birinci dereceden akrabalar arasındaki cinsel ilişkiler hemen hemen tüm toplumlarda yasak olarak kabul edilmektedir.

Ensest sözlük anlamı

Aile içi yasak ilişki.

İslamda ensest ilişki

Kuran’da birebir ensestle ilgili bazı kurallar vardır, bu kurallara göre bir erkek aşağıdakilerden biriyle evlenemez ya da cinsel ilişkiye giremez:

• Babasının eşiyle (annesi ya da üvey annesiyle)

• Kayınvalidesiyle

• Süt annesiyle

• Anne ya da babasının kardeşleriyle

• Kız kardeşiyle ya da üvey kız kardeşiyle

• Süt kardeşleriyle

• Yeğeniyle

• Kızıyla, üvey kızıyla ya da geliniyle

Müslüman toplumlarda kuzen evliliği genellikle toplumca kabul görmüş olup Orta Doğu’da sıklıkla görülmektedir.

Hukuki açıdan ensest

Türk Medeni Kanunu’nun 129. maddesi ile kardeşler arasında, amca, dayı, hala ve teyze ile yeğenler arasında, aile bireyleri arasında, evlat edinen ile evlat edinilen bireylerin arasında evliliklerin gerçekleşmesi yasaklanmıştır.

Ancak ensest ilişki Türk Ceza Kanunu kapsamında tek başına bir suç olarak yer almamaktadır. İki tarafın da rızası bulunması durumunda reşit kişiler arasında yaşanan ensest ilişki cezalandırılmaz.

Türk Ceza Kanunu’nun 102. maddesi kapsamında aralarında kan bağı bulunan bireyler, akrabalar vb. arasında rızaya dayanmayan cinsel ilişkiler cinsel saldırı başlığına dahil olmaktadır ve suç olarak kabul edilir.

Kaynaklar:

https://en.wikipedia.org/wiki/Incest

www.tdk.gov.tr

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç