Ekonomik nedir?

Ekonomik kelimesi "ekonomiyle alakası olan" veya "fazla masrafa sebep olmayan, uygun fiyatlı" anlamlarında kullanılan, dilimize Fransızcadan geçmiş bir kelimedir.

Ekonomi tanım olarak "ticaret, üretim ve benzeri her türlü faaliyet ve üretim, tüketimin gerçekleştiği sistemin tamamı" anlamına geldiğinden bu faaliyetlere ilişkin konular hakkında "ekonomik" kelimesi kullanılabilmektedir.

Kısacası ekonomi sistemi ile ilgili olan her şeye ekonomik denebilmektedir. Ekonomi kelimesinin sıfatlaşmış halidir ve cümle içinde bir sıfat olarak işlev görür.

Ekonomik faaliyetler nelerdir?

Tarım, sanayi ve hizmet sektöründeki meslek dallarında bulunan insanların hayatlarını sürdürme amacıyla bir parçası olduğu ve sürekliliğini sağladığı her türlü faaliyet ekonomik faaliyet kapsamına girmektedir. Ancak ekonomik faaliyetler kendi içlerinde 5 bölüme ayrılır.

Birincil ekonomik faaliyetler tarım, ormancılık, balıkçılık ve madencilik gibi doğal kaynaklar sayesinde yürütülen iş kollarıdır. Bir ülkenin iş dağılımında eğer birincil iş kolunda fazla kişi çalışıyorsa, ülke az gelişmiş bir ülke olarak kabul edilmektedir.

İkincil ekonomik faaliyetler sanayi sektörünün tamamıdır. Bir ülkede bu meslek kollarında çalışan çok olmasa da ekonomik getirisi fazla olan bir alandır.

Üçüncül ekonomik faaliyetler eğitim, sağlık, bankacılık, ulaşım, basın, ticaret gibi hizmet sektörü diye sınıflandırılabilecek meslek kollarını kapsar. Bir ülkede üçüncül ekonomik faaliyet oranı yüksekse, ülke gelişmiş bir ülke olarak kabul edilir.

Dördüncül ve beşincil ekonomik faaliyetler ise teknolojinin gelişmesi ile ortaya çıkmıştır.  Dördüncül ekonomik faaliyetler bilişim anlamında eğitim verebilen ülkelerde baş gösteren bir faaliyet koludur. Beşincil ekonomik faaliyetler özel veya kamu alanındaki yönetici grubunu kapsamaktadır.

Ekonomik büyüme nedir?

İktisadi anlamda üretimin büyüme göstermesi demektir. Yani bir ülkede kişi başına düşen gelirin artış göstermesidir de denebilir. Ekonomik gelişmenin görülebilmesi için ilk etapta nitelikli iş kollarında artış yaşanması gerekir; örneğin sanayi sektöründe gelişmeler yaşanması gibi.

Ekonomik kriz nedir?

Ekonomide ani olarak yaşanan kötüye gitme veya buhran, bunalım olarak tanımlanabilir. Üretimin aşırı azalması, borsada sorunlar, siyasi hareketlenmeler hatta doğal afetler bile ekonomik krizin nedenleri arasında sayılabilmektedir.

Bu tür krizler yalnızca bir bölge veya milletle sınırlı olabileceği gibi küresel bir seviyede yayılma gösterebilmektedir. Genellikle ülkelerin bu tür krizler için önceden bazı önlemler alması tavsiye edilir.

Ekonomik kelimesinin sözlük anlamı

1. Ekonomi ile ilgili olan, iktisad.

2. Az masraflı, kazançlı, hesaplı, iktisadi.

3. Kolay kullanılabilen.

Ekonomik kelimesinin eş anlamlısı

1. İktisadi

Ekonomik kelimesinin cümle içinde kullanımı

1. Anlamı

Ekonomik gelirimi artırmanın bir yolunu bulmam gerekiyordu.

2. Anlamı

Bu yıl kış tatili yapmamak bizim için oldukça ekonomik bir yöntem olmuştu.

3. Anlamı

İngilizce benzeri batı dilleri kelime sayısı ve dil yapısı nispeten ekonomik dillerdir.

Ekonomik kelimesinin İngilizcesi

1. Economic

2. Economical

3. Affordable

Kaynakça: tdk.gov.tr

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç