E-devlet nedir?

Ülkemizde yeni bir kavram olan e-devlet, verimliliği artırmak amacıyla ve çağdaş toplum olmanın bir gereği olarak ortaya çıkmıştır. Bu anlamda yönetenlerle yönetilenler arasındaki her türlü ödev ve yükümlülüklerin karşılıklı olarak “dijital ortamda” sürekli ve güvenli bir biçimde gerçekleştirilmesi anlamına gelmektedir.

Genel olarak açıklamaya çalıştığımız e-devlet kavramının çeşitli eserlerde de farklı unsurları ön plana çıkarılarak tanımlandığını görmekteyiz. Bu çerçevede yapılan bir tanıma göre e-devlet çağdaş toplumlarda devlet ve birey ilişkilerinde, devletin vatandaşa karşı yerine getirmekle yükümlü olduğu görev ve hizmetler ile, vatandaşların devlete karşı olan görev ve hizmetlerinin karşılıklı olarak elektronik iletişim ve işlem ortamlarında kesintisiz ve güvenli olarak yürütülmesi demektir.

Benzer bir yaklaşımla “e-devlet” kavramı, geleneksel devlet modeline göre daha ileri, temelde güçlü bir BT altyapısına ve uygulamalarına dayanan “daha iyi bir devlet yapısını” ifade etmektedir. Bir başka tanımda ise e-devlet; kamu kuruluşları, vatandaşlar ve ticari kurumlar arasındaki bilgi, hizmet ve mal alışverişlerinde bilgi teknolojilerinin kullanılarak performans ve verimlilik artışını hedefleyen devlet modeli olarak tanımlanmaktadır. Devletin bilgi teknolojilerini yoğun olarak kullanmasının devletin yapısına olan etkilerine vurgu yapan Fountain ise bu yönetim modelini bilginin ve iletişimin dijitalleşmesi ile ilişkilendirerek bu modeli uygulayaan devletleri "sanal devlet"ler olarak tanımlamaktadır.

E-devlet projesi, en geniş anlamıyla daha iyi bir devlet yapısının oluşturulmasını amaçlar, yani e-devlet, “e”den çok, “devlet”e odaklanmaktadır. E-devlet'i oluşturan temel unsurlar, e-şirket, e-kurum e-vatandaş. Her biri kendi içerisinde “e” olgusunu gerçekleştirmeye uğraşacak ve birbirinden etkilenerek güçlenip gelişecek ve giderek e-devlet oluşacaktır. E-devlet’in sunacağı temel hizmetlerin yönü üç grupta toplanmaktadır.Bu gruplar Devlet'ten Devlet'e,Devlet'ten vatandaşa,Devlet'ten iş yaşamına şeklinde sıralanmaktadır.

Niçin e-devlet?

Küreselleşmenin hızla ilerlediği ve ekonomik anlamda sınırların ortadan kalktığı bir dünyada, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, Türkiye ile diğer gelişmiş ülkeler arasındaki açığı artırmaktadır. Türkiye’nin bu açığı kapatabilmesi ve Bilgi Toplumuna ulaşabilmesi için devletin, gelişmiş teknolojiyi kullanması ve yeni bir yapılanmaya gitmesi gerekmektedir. Bu yapılanma modeli, e-devlet olarak belirtilmektedir. Fountain'ın da belirttiği gibi internet teknolojisinin yönetim üzerine etkilerinin önemi ve derinliği sadece sağladığı hızdan değil, koordinasyon, iletişim ve kontrol mekanizmalarını etkileme potansiyelinden de kaynaklanmaktadır ki bu da örgütlerin doğasının köklü biçimde değişmesi anlamına gelmektedir. Bu bağlamda, e-devlet ile amaçlananlar şunlardır;

1- Devletin şeffaflaşması.

2- Devletin hızlı ve etkin bir şekilde işleyişinin sağlanması.

3- Her düzeyde vatandaşın yönetime katılımının sağlanması.

4- Kurumlar arası bilgi alışverişinin sağlanarak iş ve veri yinelemesinin önlenmesi.

5- Kamunun hizmet verdiği vatandaşların yaşamalarının kolaylaştırılması.

6- Karar vericilerin bilgiye dayalı karar verme süreçlerinin geliştirilmesi ve hızlandırılması olarak özetlenebilir.

Bunların gerçekleşmesi durumunda sağlanacak yararlar şunlardır;

1- Zamandan kazanç sağlanacaktır.

2- Maliyetler düşecek ve verimlilik artacaktır.

3- Memnuniyet artacaktır.

4- Ekonomik gelişim desteklenecektir.

5- Hayat kalitesi artacaktır.

6- Bireysel katılım artacaktır.

7- Kağıt bağımlılığı ve kullanımı azalacaktır.

8- Kamu ile olan işlemler için vatandaşın talep ettiği bilgilere bir noktadan ve doğru şekilde ulaşılacaktır. Böylece insan yanlışları en aza indirilecektir.

9- Bilgi ve iletişim teknolojileri ilk kurma maliyeti yüksek olmasına karşın zaman boyutundaki toplam sahip olma maliyetinin düşmesi, verilecek olan hizmetin daha hızlı sunulması, işletme giderlerinin azalması, doğru bilgiye ulaşım vb. olumluluklar hizmetin elektronik olarak sunumu için bir neden olacaktır.

10- Hem kamu hem de vatandaş için karar almada kolaylık ve hız sağlanacaktır.

11- Vatandaşın talebi ön plana çıkacaktır.

12- Vatandaş ile devlet arasındaki ilişki gelişecek, güven ortamı oluşarak kuvvetlenecektir.

13- Vatandaşın kamu ile işlerinde kısa sürede doğru bilgiye ulaşımı karşısında kamuya güveni artacaktır.

Dış Bağlantılar

E-devlet resmi sayfası

Yorumlar

ilk yorum yapan güzel 19.12.2016
ama bi şey dicem şimdi ben bu siteden çıktım yine girdim yorumlara baktım (daha önce yorum yapmıştım) bana diyolar ki; bu sayfaya ait yorum bulunamadı. ilk yorum yapan siz olun. ulan ben yorum yaptım zaten!!! pislik site
Cevapla

Yorum ekle

Vazgeç