Depresyon nedir?

Depresyon duygusal, zihinsel, davranışsal ve bedensel bazı belirtilerle kendisini gösteren bir durumdur. En dikkat çekici belirtisi çökkün ruh hali ile ilgi ve zevk almada belirgin azalmadır. Depresyondaki kişi duygusal açıdan mutsuz, karamsar ve ümitsizdir. Eskiden en severek yaptığı işler bile artık zevk vermez olmuştur. Kişi kendini hüzünlü ve yalnız hisseder. Kendisine ve çevresine ilgisi azalır. Yoğun suçluluk duyguları olabilir. Herkese yük olduğunu düşünüp gereksiz yere sorumluluklarını yerine getirmediğini düşünür. Genellikle iç sıkıntısı, daralma, huzursuzluk ile birliktedir. Bazen kendisinin tüm duygularını yitirmiş gibi hissedebilir.

Depresyonun davranışlardaki etkisi enerji azalmasına bağlı hareketlerde yavaşlama, aşırı halsizlik şeklinde olur. Basit günlük işler bile kişi için bir yük olmaya başlar. Sosyal ilişkilerden kaçınır, yalnız kalmayı tercih eder, sorunlarını ve sıkıntılarını paylaşmaz. Cinsel ilgi ve isteğinde de belirgin azalma olur.

Bazı bedensel belirtilerde depresyonda ortaya çıkabilir. İştah da belirgin azalma kilo kaybı bazen tam tersi aşırı yeme eğilimi olabilir. Sık görülen belirtilerden biri de uykusuzluktur. Uykuya dalamama, uykunun sık sık bölünmesi veya sabah çok erken uyanma şeklinde sorunlar görülebilir. Bazı kişilerde aşırı uyuma eğilimi olabilir. Bu kişiler çok uyumalarına rağmen dinlenmiş olarak uyanmazlar. Baş, boyun sırt, eklem ağrıları, mide-bağırsak şikayetleri eşlik edebilir.

Sözlükte "depresyon" ne demek?

1. (ruhsal) çöküntü.

Depresyon kelimesinin ingilizcesi

n. depression, down
Köken: Fransızca

Depresyon ne demek? (Ekonomi)

(Depression) Ekonomik duraklamanın aşırı boyutlara ulaşarak buhrana dönüşmesi durumu. Deflasyon ve Resesyon’un çok daha ileri şekli. Depresyonun özellikleri üretimin ve milli gelirin hızla düşmesi, işsizliğin yaygınlaşmasıdır. İş adamlarında ekonomik gidiş hakkında karamsarlık egemendir, dolayısıyla yeni yatırımlara gidilmez, mevcut tesisler atıl durur, işçiler kitleler halinde işten çıkartılır. Dünya ekonomisinde en şiddetli depresyon örneği önce ABD’de ortaya çıkan sonra da bütün ülkeleri etkileyen 1929 Büyük Dünya Depresyonudur. Türkiye de bundan şiddetle etkilenmiştir. Depresyonda nasıl bir ekonomi ve maliye politikası izleneceği Keynes tarafından ortaya konmuştur. Keynes’e göre depresyonun veya genel olarak ekonomik duraklamanın temel nedeni talep yetersizliğidir. Diğer bir deyişle toplam talep, toplam üretimi (toplam arz) karşılamaya yeterli gelmemektedir. Dolayısıyla da üretilenler satılamamakta, stoklar büyümekte üretim durmaktadır. Bu sorunu çözümlemek için yapılması sereken özel ve kamu sektörleri dahil olmak üzere, toplam harcamaların artırılmasıdır. Bu amaçla devletin genişletici Para Politikası ve Maliye Politikası önlemleri alması gerekir. Maliye politikası önlemleri arasında devlet, kamu harcamalarını artırır ve vergileri azaltarak bütçe Açığı oluşturur. Diğer yandan para politikası önlemleriyle de faiz oranları düşürülür. Vergilerin ve faiz oranlarının düşürülmesi özel sektör yatırımlarını uyarır. Böylece bir yandan kamu harcamalarında diğer yandan özel sektör harcamalarındaki artışlar, toplam talebi yükselterek talep yetersizliği sorununu ortadan kaldırır ve ekonomi tekrar canlanmaya başlar (Bkz. Keynes Ekonomisi).

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç