Daire nedir?

Bir çemberin sınırladığı düzlem parçasıdır. Bir düzlem içindeki belirli bir noktadan aynı uzaklıkta olan noktaların geometrik • yerine «çember» denir. Belirli nokta, dairenin merkezidir. Daire bir alan, çember ise çizgidir. Çemberdeki iki noktayı birleştiren çizgiye «kiriş» denir. «Çap», merkezden geçerek çemberin iki noktasını birleştiren kiriştir. En büyük kiriş çaptır. Çemberin herhangi bir noktasını dairenin merkeziyle birleştiren doğru parçasına «yarıçap» denir.

Çembere bir noktadan değen doğru «teğet», teğetin çembere değdiği nokta «değme noktası», çemberin bir parçası «yay», merkezden geçmeden bir çemberi İki noktadan geçen doğru «kesen» diye anılır. Kirişler daireyi ikiye böler. Kirişin böldüğü parçalardan her biri «daire parçası» dır. İki yarıçapın daireyi ayırdığı iki parçadan her birine «daire kesmesi» denir. Her dairede, çember uzunluğuyla çap uzunluğu daima belli bir oran gösterir. Dairenin çember uzunluğu, çap uzunluğuna bölününce 3.1416 sayısı elde edilir ki, bu bütün dairelerde aynıdır. Bu sayıya «Pi» (it) denir. Bir dairenin alanı, yarıçap kare İle tf'nin çarpımına eşittir.

Böylece bir dairenin alan formülü S = ırr2dir. Burada (S) dairenin alanını, (r) de yarıçapını göstermektedir. Bir dairenin çemberinin uzunluğu, çapının ** ile çarpımına eşittir. Bir çap iki yarı çapa eşit olduğundan çemberin (C), uzunluk formülü şu şekilde ifade edilir: C s 2»r. İç içe iki daire arasındaki halkanın alanı, bu iki dairenin yarıçapları karesinin farkıyla pi'nin arpımına eşittir. Dairelerden birinin yarıçapı R, diğerininki r olsun. Bu durumda daire halkasının alanı: S = * ( R2 - r2) dir. Daire kesmesinin alanı, kesmenin taban uzunluğuyla (U), yarıçap çarpımının yarısına U.R eşittir. Yani: $ =---------'dir.

daire

Yüzük bir çemberi temsil ederken, Cumhuriyet altını bir daireyi temsil eder.

Dairenin alanı

A = ?rr
(?=3,14 alırız r dairenin yarıçapı)

Dairenin özellikleri

1. Yarıçapları eşit iki daire eşittir.
2. Bir dairede eşit yayların kirişleri ve eşit kirişlerin yayları birbirine eşittir.
3. Bir dairede, merkezden eşit uzaklıktaki kirişler eşittir.
4. Bir dairede kirişe dik olan çap, kirişi iki eşit parçaya böler. Bir doğru ile çemberin bir ortak noktası varsa, bu noktaya değme noktası, doğruya da teğet adı verilir.
5. Bir çemberin bir noktadaki teğeti bu noktayı merkeze birleştiren doğruya diktir. Bir dairede BC yayını merkezden gören açıya merkez açı, çevreden gören açıya çevre açı, bir T noktasındaki teğet ile TD kirişi arasında kalan açıya teğet kiriş açısı denir.
6. Aynı yayı gören teğet kiriş açısı merkez açının yarısına eşittir.

Merkez açı aynı yayı gören çevre açının iki katıdır. Kartezyen koordinat sisteminde bir daire denklemi (x-a) 2 +(y-b) 2 = r 2 dir. (a,b) noktası daire merkezinin koordinatlarıdır. Merkezi başlangıçta, yani a=b=o olan dairenin denklemi x 2 +y 2 = r 2 dir. Daire bir yüzey parçası olduğundan alanı ve bu alanı çevreleyen çevre uzunluğu sözkonusudur. Çevre=2?r’dir. Alan=?r 2 dir.

Sözlükte "daire" ne demek?

1. Bir çemberin içinde kalan düzlem parçası; bir yapı ya da gemide belli bir işe ayrılmış bölüm.
2. Bir yapının konut olarak kullanılan bölümlerinden her biri, kat; (soyut kavramlar için) belli sınır, ölçü.
3. Belirli devlet işlerini çevirmekle görevli kuruluşlardan her biri ve bunların içinde çalıştıkları yapı; saz takımında usul vurmaya yarayan tef.

Daire kelimesinin ingilizcesi

n. circle, round, disc, verge, apartment, bureau, department, board, hoop, rooms
Köken: Arapça

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç