Dabbe nedir?

Kuran-ı Kerim'de geçen adı Dabbe'tül Arz'dır. Dabbe; İslam dinine göre kıyamet öncesi ortaya çıkacak bir varlıktır. Dabbe'nin kıyamet alameti olduğu biliniyor.

İslam yazarlarının dabbe hakkında çeşitli görüşleri bulunmaktadır fakat dabbe hakkında net bir bilgiyi kimse verememektedir. Kimileri onun hayvan olduğunu iddaa ediyor kimileriyse onun insan olduğunu düşünüyor. Dabbe'nin topraktan çıkacağı ya da topraktan yaratılacağı görüşü hakimdir.

Dabbe'in varlığına dair hadislerin birinde Beğavi, Müslim kanalıyla Abdullah b. Amr'dan şöyle bahsediyor; Hz. Muhammed Resulullah'ın (s.a.v) şöyle buyurduğunu duydum: "Kıyametin alametlerinden birincisi güneşin batından doğuşu ve kuşluk vaktinde Dabbet-ul Arz'ın çıkışıdır".

Dabbe kavramı Nelm suresinin 82. ayetine göre yorumlansada Kuran-ı kerimin bazı ayetlerinde dabbe'den insan olarak bahsedilmektedir. Örneğin: Allah katında dabbelerin (insanların) en kötüsü, düşünmeyen sağırlar ve dilsizlerdir. Bazı ayetlerde ise bu tabir diğer (insan olmayan) canlılar için kullanılmıştır.

Örneğin: "Dabbeler (canlılar) ve insanlardan bir çoğu" şeklinde geçen cümlelerdende görebileceğimiz gibi. Dabbe kelimesi kuran-ı kerim'de canlı olan her şeye deniliyor şeklinde yorumlayabiliriz.

Dabbe kuran-ı kerim'de geçiyor mu?

Dabbe yada Dabbe'tül Arz'dan kuran-ı kerimde de bahsedilmektedir. Kuran-ı kerim'in 27. suresi olan Neml Suresi'nin 82. ayetinde dabbe'den şöyle bahsedilmektedir; "Kıyamet hakkındaki sözün gerçekleşme zamanı yaklaşınca onlara yerden bir dabbe (canlı) çıkarırız. O da insanların bizim ayetlerimize, (özellikle kıyamete dair ayetlerimize) inanmadıklarını söyler."

"Dabbe" kelimesi Kur’anda on dört defa geçer. Bu kelimenin çoğulu olan "devabb" ise dört defa kullanılır.

Dabbe kelimesi kuran-ı kerimde hangi ayetlerde geçmektedir?

1. Neml Suresi 82. ayet,

2. Hud Suresi 6 ayet,

3. Hud Suresi 45. ayet,

4. Hud Suresi 56. ayet.

Dabbe nasıl bir canlıdır?

Dabbe'nin nasıl bir canlı olduğuna dair çeşitli rivayetler vardır. Bunlardan birisine göre; "Dabbe yaşıyor, hiç kimse tarafından tanınmıyor, insan türünden değildir ve korkunç bir şekli vardır. Saçı ve kılı var. Bütün renklerden oluşmuş olup dört ayağı var. Bulutlara ulaşan uzunca bir boynu var. Doğuda olan batıda olan gibi onu görür, ahir zamanda hacılar Mina'ya çıktığı akşam Sefa dağından ve bir rivayete göre de, Teşrik günleri Ciyad denilen dağdan çıkacaktır.

Ona ulaşmak isteyen ulaşamaz, kaçan ondan kurtulamaz, insanlara iman ve küfürden bahseder. Müminin iki kaşının ortasına alamet bırakır ve mümindir yazar. Kafirin iki kaşının ortasına alamet bırakır ve kafirdir yazar." şeklinde rivayet edilmektedir.

Dabbe'yi anlatan sanat yapıtları

1. Dabbe: Bir cin vakası (2012)

2. Dabbe: Cin çarpması (2013) filmleri dabbe'yi ele alan korku türü yapımlardırç

Dış bağlantılar

Nelm Suresi Türkçe Meali

Hud Suresi Türkçe Meali

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç