Dünyanın oluşumu nedir?

Dünyanın oluşumu Büyük Patlama teorisi (Big Bang Theory) ile açıklanmaktadır. Bu teori ilk olarak 1927’de George Lemaitre tarafından önerilmiştir. Yıldızlar Büyük patlamadan 300 000 yıl sonra oluşmaya başlamıştır.

Yapılan araştırmalar sonucu gezegeninin yaşı 4,467 milyar yıl olarak hesaplanmıştır. Geçen bu zaman dilimi, karmaşık bileşik yapılar ve içerdiği elementler göze alındığında, Güneş, Dünya ve diğer gezegenler dahil Güneş Sistemi'ndeki yapıları oluşturan moleküler bulutsunun kaynağı, ömrünü önceden tamamlamış bir genç tip yıldızın dağılmış artıklarının ve yıldızlar arası maddenin bir merkez etrafında dönerek gittikçe yoğunlaşmasıyla oluşmuştur.

Merkezde yoğunlaşan Hidrojen ve Helyum molekülleri yeni bir G2 türü yıldızı, yani Güneş'i oluşturmaya başlamış, çevre disklerdeki yoğunluklu bölgelerde ise gezegenler oluşmaya başlamıştır. Dünya ise Güneş'e 3. sırada yakınlıkta bulunan karasal bir iç gezegendir. Oluşum diskleri süreci veya sonrasında bu karasal gezegenler, ağır göktaşı çarpışmalarına sahne olmuştur. Göktaşları yapısında bulunan donmuş buzlar, silikat ve metal yapılar, karaların ve okyanuslarının oluşmasını sağlamış, merkezde yoğunlaşan ağır demir ve nikel elementleri ise gezegenimizin çekirdeğini oluşturmuştur.

Ağır göktaşı bombardımanı, asteroid kuşağının Jüpiter'in güçlü çekim etkisi sonucu daha kararlı hale gelmesiyle gittikçe azalmıştır. Uygun koşullar oluştuğunda gelişmeye başlayan canlı hayat sonrasında özellikle bitkiler ve yaptıkları fotosentez ile atmosfer'imizin yapısal bileşimi önemli oranda değişmiş ve oksijen oranının yükselmesine neden olmuştur.

Güneş Sistemi oluştuğunda Dünya kızgın gaz kütlesi halindeydi. Zaman içerisinde kızgın gaz kütlesi olan Dünya’nın, ekseni etrafında dönmesi dıştan içe doğru soğumasına neden olmuş ve katmanlar meydana gelmiştir. Bu yapısını jeolojik zamanlar çerçevesinde belirlenir.

Büyük Patlama teorisi (Big Bang Theory)

Büyük patlama teorisi evrenin oluşum başlangıcındaki bir kütlenin patlayarak genişlemesine dayanır. Bu ateş topu dışa doğru genişleyerek soğumuş, spiral gaz şeklindeki dev bulutlar gök cisimlerini oluşturmuştur. Teoriye göre evren bölünemeyecek kadar küçük, sonsuz olarak sıcak ve sonsuz yoğun olarak oluşmaya başladı. Daha sonra patlayarak, günümüzdeki evren büyüklüğüne erişecek şekilde genişledi ve günümüzdeki sıcaklık durumunu alacak şekilde soğudu Büyük patlama teorisi, patlamanın niçin oluştuğunu açıklamaz fakat bu patlamanın sonuçlarının ne olacağını doğru olarak öngörür.

Büyük Patlama teorisinin (Big Bang Theory) kanıtları

1. Dünyanın her yönünden görünen bütün galaksiler dünyadan uzaklaşmaktadır.

2. Gökyüzünün her yönünde spektrumun mikrodalga bölgesinde üniform zemin radyasyonu gözlenmektedir. Bu radyasyon genişleyen evrenin soğumasıyla arta kalan radyasyon olduğu düşünülmektedir. Bu olay başlangıçtaki patlamadan yaklaşık 0.5 Milyon yıl sonra gelişmiştir.

3. Bütün evrendeki nükleer maddelerde Hidrojen 73% ve Helyum 25% oranında bulunurken diğer bütün elementler %2 oranında bulunmaktadır. Bu yüksek oranlar büyük patlama ile uyuşum içindedir.

4. Evrenin % 96’sının bileşimi bilinmemektedir.

Dünyanın oluşum evreleri

1. İlkel Zaman

2. Birinci Zaman (Paleozoik)

3. İkinci Zaman (Mezozoik)

4. Üçüncü zaman (Neozoik)

5. Dördünü Zaman (Kuaterner)

İlkel zaman

Yaklaşık 4 milyar yıl sürmüş, 600 milyon yıl önce sona ermiştir.  Sularda tek hücreli canlılar meydana gelmiş, kıta çekirdeği oluşmuştur. İlkel zaman canlıları alg ve radiolaria’dır.

Birinci zaman (paleozoik)

375 milyon yıl sürdüğü tahmin edilmiş, 225 milyon yıl önce de sona ermiştir. Bu dönem de kömür yatakları oluşumu, kara bitkileri ortaya çıkmış, Kaledonya ve Hersinya kıvrımları meydana gelmiştir. Balığa benzer ilk organizmalar var olmuştur. Dönemi karakterize eden canlılar graptolith ve trilobittir.

İkinci zaman (mezozoik)

Günümüzden 65 milyon yıl önce sona ermiş 160 milyon sürdüğü tahmin edilmektedir. Bu dönem de Kimmeridge ve Avustrien adlı kıvrımlar oluşmuş, ekvatoral ve soğuk iklimler oluşmaya başlamıştır. Bu dönemi karakterize eden canlılar  ammonit ve dinozorlardır.

Üçüncü zaman (neozoik)

Bu dönem 63 milyon yıl sürmüş ve 2 milyon yıl önce sona erdiği tahmin edilmektedir. Kıtalar bugünkü görünümünü almış, linyit havzaları oluşmuş, günümüzdeki iklim ve bitki topluluğu oluşmaya başlamış, Alp kıvrım sistemi gelişmiştir. Nümmilitler ve memeler ortaya çıkmıştır. Bu dönemi karakterize eden canlılar nummilet, mastadondur, elephas ve hippariondur.

Dördünü zaman (kuaterner)

2 milyon yıl önce başlamış ve hala devam eden bir jeolojik zamandır. Bu dönem de dört buzul dönemi (Mindel, Riss, Wirn, Günz) meydana gelmiştir. İnsanlar bu dönemde ortaya çıkmıştır. Bu dönemi karakterize eden canlılar mamut ve insanlardır.

Dış bağlantılar

Dünyanın Oluşumu Belgeseli

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç