Cvp nedir?

Cvp kısaltmasının açılımı İngilizce "Central Venous Pressure" şeklindedir. Central venous pressure kelimelerinin baş harflerinden oluşan Cvp kısaltması Türkçe'de "Santral Venöz Basınç" anlamına gelmektedir.

Cvp, sağ atrium basıncıdır. Sıvı tedavisinin izlenmesinde sık olarakkullanılan bir ölçüm yöntemidir.

Sağ kalbe dönen kan miktarı ve sağ kalbin bu miktarı karşılama gücü hakkında fikirverir.

Cvp, vena kava süperior veya sağ atrium girişinin basıncı olarak tanımlanır.

Cvp'de sağ vetriküle girildiğinde aşırı yüksek değerler görülür. İnspiryum ve ekspiryum ile  hafif ossilasyonlar görülür.

Cvp ölçümünde amaç nedir?

Sağ atriyum basıncının ve sağ ventrikül son diyastolik basıncının doğruve güvenilir bir şekilde ölçülmesi, hastanın ön yük ve volüm durumunun değerlendirilebilmesidir.

Cvp ölçümüyle ilgili temel ilkeler

1. Cvp ölçümü için hastanın mutlaka santral kateteri olması gereklidir. Santral ven kateteri takılması işlemi hekim tarafından gerçekleştirilir.

2. Cvp ölçümünde; kan yoğunluğuna en yakın yoğunluğa sahip % 0,9 NaClsolüsyonu kullanılmalıdır.

3. Cvp sağ atrium ve büyük venlerdeki basıncı, dolayısıyla kalbin fonksiyonunu,dolaşım volümünü ve vasküler tonusü en iyi yansıtan göstergedir.

4. Cvp’nin normal ölçüm değeri 7- 12 cm H2O dir.

5. Cvp yüksekliği kan hacmine, sağ kalbin kasılma gücüne, intratorakal basıncave ven tonüsüne bağlıdır.

6. Hasta mekanik ventilatör desteğinde ise sonuç ventilatör basıncı ile birlikteyorumlanır.

7. 2 cm H2O’ nun altında bir sonuç hastada hipovolemi, vazodilatasyon olduğunudüşündürürken, 14 cm H2O’ nun üstünde bir sonuç ise hastadahipervolemi, vazokonstrüksiyon, sağ kalp yetmezliği, pulmoner hipertansiyonolduğunu düşündürür.

8. Cvp katılması sırasında asepsi kuralları uygulanır.

Cvp ölçümünde dikkat edilmesi gereken noktalar

1. Ölçüm sırasında hasta rahat olmalıdır. Öksürük, hıçkırık ya da herhangibir hareket intratorasik basıncı etkileyerek Cvp’ yi yükseltir.

2. Enfeksiyon, kanama, tromboz, organ yaralanmaları, perikard tamponadı,pnömotoraks ya da kateterin kıvrılması gibi komplikasyonlar görülebilir ve bunlar Cvp değerini etkiler. Bu nedenle dikkatli olunmalıdır.

3. Cvp cetvelinin sıfır noktası sağ atrium düzeyinde olmalıdır.

4. Ölçüm için hastanın başucu yükseltildi ise her ölçümde aynı yükseklikteölçülmelidir.

Cvp normal değerleri

Cvp normal değerileri: 3-10 cmH2O arasıdır.

Cvp'de izlenicek tedavi yöntemleri

1. Santral dolaşıma ilaç uygulamak,

2. Sağ kalbin basıncını ölçmek,

3. Kötü periferal venleri olanlarda damar yolu açıklığı,

4. T.P.N.,

5. Hava embolisini uzaklaştırmak,,

6. C.Q ölçümü için madde injeksiyonu,

7. Transvenöz pacing için yol...

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç