CEO nedir?

CEO (Chief Executive Officer) icra kurulu başkanı demektir. Yönetim kurulundan aldığı hedefi gerçekleştirmek için strateji oluşturup uygulayan; şirketin bugününü yönetirken yarınını da planlayan ve yönetim kuruluna hesap veren kişidir.

Türkiye'de şirketler zaman içinde büyüdü, iş kolları yaygınlaştı. Yeni işletme modellerine ihtiyaç duyuldu. 2000'li yılların başına kadar 'koordinatör' deyimi kullanıldı. Ancak isimden de anlaşıldığı gibi koordinatör; koordinasyonu sağlayan kişidir. Yaptırım ve yürütme gücü zayıftır.

Ama Executive Officer yürütmenin başı; herşeyi planlayan, uygulayan kişidir. CEO, şirketinin geleceğini inşa ederken her türlü kaynağı en akıllı ve verimli bir şekilde kullanan; şirketini gelişmelere göre konumlandıran; şirketin başarılarından veya başarısızlıklarından birinci derecede sorumlu olan kişidir.

Yaygın anlayışa göre CEO’nun birinci görevi şirketi kar ettirmektir. Bana göre bu eksik bir tanımdır. Çünkü şirketlerin varoluş sebebini sadece kara bağlamak, son derece yüzeysel ve kısa vadeli bir bakış açısıdır. Şirketler elbette kar etmelidir ama kar bir amaç olmaktan çok, “işin doğru yapıldığının” kanıtıdır.

Eğer bir şirket, müşterilerin para ödeyecek kadar değer verdiği bir ürünü ya da hizmeti uygun bir fiyatla satıp maliyetlerini karşıladıktan sonra kar edebiliyorsa bu şirket işini “doğru” yapıyor demektir. Karlılık bir işin her aşamasının doğru yapıldığının kanıtıdır. Eğer bir şirket kar ediyorsa birçok doğruyu aynı anda yapıyor demektir:

Doğru bir alanda faaliyet gösteriyor, doğru insanlarla işbirliği yapıyor, verimli çalışıyor, uygun fiyatla satıyor, müşterisini memnun ediyor demektir. Bunların bir tanesi bile olmasa şirketin karlılığı azalır hatta yok olur. Bir şirketin amacını sadece kar etmeye indirgemek şirketin sadece hissedarların menfaatleri için çalışacağını kabul etmek anlamına gelir.

İster küçük ister büyük olsun, hiçbir şirketin varlık sebebi sadece sahiplerinin menfaatini kollamak olamaz, olmamalıdır. Şirketlerin birçok paydaşı (değer ortakları) vardır. Çalışanları, tedarikçileri, bayileri vardır. Bir şirket sahiplerine kar dağıtırken çalışanlarına, tedarikçilerine, bayilerine iş imkanı sağlar; müşterilerine ise fayda üretir.

Büyük şirketlerin içinde bulundukları sektöre, kamuoyuna, ülkelerine karşı da sorumlulukları vardır. CEO’lar sadece hissedarlara değil aynı zamanda müşterilere, çalışanlara, sendikalara, bayilere, tedarikçilere, devlete, sivil toplum kuruluşlarına ve kamuoyuna karşı da sorumludurlar.

Diğer kısaltmalar

CIO (Chief Information Officer) Bilgi sistemleri grubu başkanı

CTO (Chief Technology Officer) Teknolojiden sorumlu başkan

CISO (Chief Info Security Officer) Bilgi güvenliğinden sorumlu başkan

CFO (Chief Financial Officer) Finans grubu başkanı

CLO (Chief Legal Officer) Hukuk grubu başkanı

CGO (Chief Growth Officer) Genişlemeden sorumlu başkan

COO (Chief Operations Officer) Operasyonlardan sorumlu başkan

CMO (Chief marketing Officer) Pazarlama ve satış grubu başkanı

CAO (Chief Advertisement Officer) Reklam ve medya grubu başkanı

Ayrıca bakınız

CIO olmak sunumu için : www.nuricankaya.com/cioolmak

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç