Cebri icra nedir? (Ekonomi)

(Compulsory execution) Borcunu kendi rızası ile ödemeyen borçlunun, alacaklının talebi üzerine bu borcu Devlet gücüyle yerine getirmesidir. Devletin cebri icra organı İcra Dairesidir. Cebri icra durumunda İcra Dairesi, borçlunun mallarına el koyar, bu malları satar ve satış bedelinden alacaklıya alacağını öder. iki tür cebri icra vardır. Bunlar "cüz’i icra" (icra takibi) ve "külli (toplu) icra" yollarıdır. Bu İkincisine iflas takibi de denir. Cüz’i ya da ferdi icrada, borçlunun karşısında bir veya birkaç alacaklısı vardır. Ayrıca, borçlunun mal varlığındaki şeylerden biri veya bir kaçı cebri icranın konusudur. Alacaklının alacağına kavuşması için bu mallar icra Dairesi tarafından haczedilerek satılır ve elde edilen para ile alacaklının alacağı ödenir. Geriye kalan para ise, borçluya karşı icra takibi yapmamış alacaklılara ödenmeyip borçluya verilir. Buna karşılık, külli icrada yani iflas durumunda borçlunun karşısında tüm alacaklıları vardır ve borçlunun haczedilebilen bütün mali varlığı cebri icranın konusudur. İflas koğuşturması bir alacaklı tarafından yapılmış ve borçlunun iflasına karar verilmişse, iflas yoluyla tasfiyeden bütün alacaklılar yararlandırılır. İflasa Ticaret Mahkemesi karar verir. Cüz’i icra ile İcra Hukuku, külli (toplu) icra ile de İflas Hukuku ilgilenir (Bkz. Cebren Tahsil).

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç