Cebeciler nedir?

Cebeciler Ocağı Osmanlı Ordusu'nun Kapıkulu Ocaklarına bağlı ait bir alt sınıftır.

Tahmini olarak 15.yüzyılda Fatih Sultan Mehmet tarafından kurulmuş bu birimin mensupları yeniçeriler gibi acemi oğulları arasından seçilmekteydi.

Ancak sonraları Cebeciler Ocağı mensuplarının da evlenmelerine izin verildi ve çocukları da bu ocağa kayıt oldu ve böylece sayıları aşırı derece artı göstermiştir.

Ardından cebeciler ocağının itaatsizlikleri sebebiyle II. Mahmud bu ocağı kaldırmıştır.

Cebeciler Ocağı'ndaki en yüksek rütbeli kişi "Cebecibaşı"dır, cebecibaşının görevlerinden biri de yeniçerilere eğitimleri süresinde kullanacakları silahı takdim etmek ve süre sonunda geri almaktı.

Cebeciler Ocağı ihtiyaç halinde silahlarını üretebilirdi.

Gerekli yerlere cephane gönderilmesi, bu cephanenin muhafaza edilmesi ocaklardan gönderilen cebecilerin göreviydi, kısacası ordu içerisinde hayli aktif rolleri olan bir sınıftı.

Cebeci nedir?

Aynı zamanda "cephaneden sorumlu rütbesiz asker" anlamına da gelen bu sözcük yeniçeri ordusu içerisinde silah yapımı ve onarımı gibi görevleri olan Osmalı Ordusu içindeki bir ocaktır.

Moğolca'daki "silah veya ok" anlamına gelen cebe kelimesinden türemiş ve dilimize geçmiştir.

Cebeci sözcüğünün sözlük anlamı

1. Yeniçeri ordusunda silah yapan, onaran ve bakımı ile görevli bulunan, savaşta ordunun silah ve cephanesini ulaştıran yaya kapıkulu ocaklarından bir sınıf asker.

2. Silah yapan, onaran ve bakımı ile görevli bulunan; savaşta ordunun silah ve cephanesini ulaştıran yaya kapıkulu ocaklarından bir sınıf asker.

3. Cephaneci er.

Cebeciler kelimesinin cümle içinde kullanımı

Osmanlı'nın askeri sisteminde önemli bir yeri olan Cebeciler Ocağı'nı da zamanla her kurum ve her birim gibi bozulmalar göstermiştir.

Cebeciler kelimesinin İngilizcesi

1. armorers

Kaynakça: tdk.gov.tr 

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç