Cürüm nedir?

Cürüm ceza hukukunda idam, ağır hapis, sürgün, ağır para cezası, kamu hizmetlerinden yasaklanma gibi ağır cezalarla neticelenen suç çeşididir.

Suçların ağırlıklarına göre yapılan ayrımlardan biri olan ikili ayrımda ağır suçlar kategorisini meydana getiren birinci suç çeşididir. Cürüm işlemek için örgüt kurmak, Türk Ceza kanununun 313. maddesinde tanımını verdiği ve cezasını belirlediği bir cürüm. (Bu fiilin meydana gelmesi için en az beş kişinin birleşmesi; bu birleşmenin adliye, kamunun güveni, kamunun selameti, genel adap ve aile düzeni veya mal aleyhine cürüm işlemek için olması gerekir.)

Cürüm işlemek için örgüt kuranlara yardım, Türk Ceza kanununun 314. maddesinde tanımını verdiği ve cezasını belirlediği bir cürüm, (Suçun maddi unsuru bu örgütün fertlerine veya onlardan bazısına barınacak yer göstermek veya erzak veya silah ve cephane tedarik etmek veya diğer yollardan yardım etmektir.

Suçun teşekkülü için kasıt şarttır. Kanun usul, füru, eş ve kardeşlere barınacak yer gösterilmesi veya erzak tedarik edilmesi halinde cezanın azaltılmasını öngörmüştür.) Cürüm işlemek için gizli ittifak, devletin şahsiyetine karşı işlenebilen ve kanunda sayılan bazı cürümleri işlemek üzere yapıldığı zaman Türk Ceza Kanununun ayrı bir suç kabul edip 171. maddesinde cezalandırdığı cürüm.

Suçun doğumu için bu cürümleri «hususi vasıtalarla işlemek üzere» birden ziyade kimsenin birbirine uygun iradelerini açığa vurmaları gerekir. Suçun mahiyeti icabı, manevi unsur olarak özel kasıt gereklidir. Kanun, cürmün icrasına ve kanuni tahkikata başlanmadan önce ittifaktan çekilenlere ceza verilmeyeceğini kabul etmiştir.

Türk Ceza kanunundaki herhangi bir suçun cürüm mü yoksa kabahat mi olduğunu anlamak için, karşılığında, konulan cezaya ve bu cezanın Türk Ceza kanunu 11. maddeye göre cürümlere mahsus cezalardan mı, yoksa kabahatlere mahsus cezalardan mı olduğuna bakmak gerekir. Türk Ceza kanununa mahsus bir fiilin cürüm mü yoksa kabahat mi olduğunu tespitte birçok pratik fayda vardır. Bunlar arasında en önemlileri olarak şunlar sayılabilir:

1. cürümlerde failin cezalandırılması için kural olarak kastın bulunması aranırken, kabahatlerde bu hususun ispatı şart değildir;
2. cürümlere teşebbüs cezalandırıldığı halde, kabahatlere teşebbüs cezalandırılmaz;
3. kabahatten sonra cürüm, cürümden sonra kabahat İşleyenlere tekerrür hükümleri uygulanmaz;
4. tecil hakkındaki hükümler, özellikle tecildeki deneme süresi kabahat ve cürümlerde farklıdır;
5. zamanaşımı hükümleri de süreler ve süreyi kesen sebepler bakımından cürüm ve kabahatlerde farklıdır.

Sözlükte "cürüm" ne demek?

1. Suç.
2. Yanlışlık, kusur ya da hatadan doğan durum.

Cürüm kelimesinin ingilizcesi

n. villainy
Köken: Arapça

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç