Bohem ne demek?

Bohem, dilimize Fransızcadan girmiş bir kelimedir ve toplumun normlarına uymayı reddeden, gününü gün eden, tasasız kimseler için kullanılan bir sıfattır. Yaşam tarzını betimlemek için de kullanılır.

Bohem sıfatı Bohemyalı insanlardan türemiştir. Bohemlik kelimesi 19. yüzyılın başlarında Fransa'da, sosyal olarak alt tabakada yaşayan düşük gelirli Roman çingenelere odaklanan sanatçılar için kullanılmaya başlanmıştır.

Bohem kelimesi, Fransızcada Fransa'da yaşayan çingeneler için kullanılmaktaydı.

Bohem kelimesi, alışılagelmiş olmayan bir yaşam tarzını betimlemek için kullanılır. Genellikle müzikle, sanatla, edebiyatla ya da ruhani amaçlarla bağdaştırılır. Bu kapsamda Bohem kişiler hem gezginler hem maceracılar hem berduşlar olabilirler.

Bohem kelimesi İngilizcede ilk kez gelenekselin dışında ve marjinal bir hayat süren Avrupalı sanatçılar, yazarlar, gazeteciler, müzisyenler ve aktörler için kullanılmıştır.

Bohem yaşam tarzı nedir?

Bohem yaşam tarzı ilk bakışta hippilik ile bağdaştırılabilir. Ancak bohemlik, giyimden ziyade bir felsefe gibidir. Genellikle sanat, edebiyat, müzik, macera ve diğer tutkularla iç içe olan kimselerin takındığı gelenekselin dışında bir yaşam tarzıdır.

Köklerini felsefe, spiritüalizm ve mitolojiden alan bohemlik hem kişinin kendini dışa vurma şekli hem de dünyayı etkileme biçimidir denilebilir. Bohem kişiler hayatı tüm renkleri ile yaşayarak tarihte bir iz bırakabileceklerini düşünürler.

Bohem yaşam tarzı yalnızca giyimden ibaret değildir. Bohem olmak için kimonolar, çiçek taçlar, bol elbiseler, bez çantalardan çok daha fazlası gerekir.

Hayata karşı sıradışı bir bakış açısı benimsemek, değişik inanışlara sahip olmak ve özgün eylemlerde bulunmak, toplumdan ayrı hareket etmek gerekir.

Bohemlik kavramı Paris'te yaşayan Roman insanların Ortodoks olmayan ve normları benimsemeyen yaşam biçiminden esinlenerek ortaya çıkmıştır.

Bu Roman topluluğu doğal kumaşlarla giyinir, daha serbest ve rahat davranır, parayı dert etmez, estetik kaygı gütmezdi. Fransız devrimciler de bu tarzı benimseyip yeni bir bohemlik kavramı ortaya çıkardı.

Bu topluluk, insanların kendileri hakkında ne düşündüğünü umursamayan, kendiyle barışık, rahat bir topluluktu. Çeşitli materyallerden oymacılık yaparak kendilerini dışa vurmuş ve sanatsal yönlerini geliştirmişlerdir.

Aşkı, doğayı hatta fakirliği bile sevmiş, yüceltmişlerdir. Burjuva yaşam tarzını reddetmişlerdir ve topluma uymayan bir hayat benimsemişlerdir.

Onlar için önemli olan özgür olmak, konar göçer olmak, rahatça cinsel hayatlarını yaşamak, sanatlarıyla uğraşmak gibi konulardır.

Zamanla bu topluluğun yaşam tarzı romantize edilmiş ve benimsenerek yeni bir yaşam tarzına evrilmiş, dünya insanları tarafından kabul edilmiştir. Ayrıca bir giyim tarzı olarak da algılanmaktadır, ancak özü felsefesine dayanır.

Bohem kelimesinin sözlük anlamı

1. Yarınını düşünmeden günü gününe tasasız, derbeder bir yaşayışı olan (kimse veya topluluk)

Bohem kelimesinin cümle içinde kullanımı

1. İtalya'nın küçük bir şehrine yerleşmiş ve bohem bir hayat sürmeye başlamıştı.

2. Oldukça bohem bir genç adamdı, maddi sıkıntılar onu alakadar etmezdi.

3. Bohemlik onun için bir hayat felsefesiydi.

Bohem kelimesinin İngilizcesi

1. bohemian

2. boho

Kaynak:

www.tdk.gov.tr

https://en.wikipedia.org/wiki/Bohemianism

Yorumlar

Burak Çelik 16.02.2018
Herşeyini kaybedenin yaşantısına bohem denir.
Cevapla

Yorum ekle

Vazgeç