Sözlükte "birey" ne demek?

1. Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık, fert; toplumları oluşturan ve düşünsel, duygusal, istençsel nitelikleri toplum içinde belirlenen insanların her biri, fert.
2. Bir türün kapsamı içine giren somut varlık; kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık, fert.
3. doğa bilgisinde türü oluşturan tek varlıklardan her biri; bir türün kapsamı içine giren somut varlık.

Birey kelimesinin ingilizcesi

n. individual, person

Birey nedir? (Felsefe)

Bölünmez, benzeri olmayan, niteliği belli tek varlık.

1) Birey felsefede tek insan anlamına gelir.

Burjuva bireyciliğinin ileri sürdüğü gibi insan, soyutlanmış, kendine dönük bir varlık olmayıp, daima toplum içinde, toplumla birlikte yaşar ve ona bağımlıdır. İnsanı benzeri olmayan bir kişi olarak belirleyen özelliklerin, yeteneklerin ve belirgin yanların toplamı demek olan bireyselliğin doğasal dayanağı kalıtımdır ancak bireye gerçek damgasını vuran toplumsal, özellikle ekonomik, sosyo-politik ve ideolojik ilişkilerdir. Birey, daima «toplumsal ilişkilerin toplamıdır» (Marks). Onun bireyselliği, tıpkı yaşama ve düşünme tarzı gibi, onun faaliyeti aracılığıyla, toplumla etkileşimi sonucunda gelişir. Bireyin gelişimi, ilk ağızda onu kuşatan toplumsal koşullara, maddi ve fikirsel ilişkilerine bağlıdır. Kapitalist toplum, bireylerin gelişmesine, özellikle emekçilerin gelişmesine dar sınırlar koyarak, bu gelişmeyi sömürüyle, tek yanlı eğitimle, beyin yıkamayla ve baskıyla yozlaştırır. Sosyalist toplum, sömürüden ve sınıf baskısından kurtulmuş bireyin, her yanıyla gelişmesini sağlayıcı koşulları yaratır ve kişiliğin her yanıyla yetkinleştirilmesini en büyük amaç olarak görür. Kişilik.

2) Modern mantıkta, özellikleri olan ve diğer nesnelerle ilişkiler kuran her nesneye birey denir. Mantıksal terimler, önermeler vb. bireylerin bir sınıfı tarafından oluşturulan birey alanlarına bağlıdırlar. Örneğin kavram, bir bireyler sınıfıyla ilintilidir

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç