Beyanname nedir?

Bir kimsenin resmi bir kuruluşa herhangi bir durumu bildirmek yazı ile yapılan bildirim.

Günümüzde, gelir, servet ve harcamalar üzerinden alınan vergilerde büyük ölçüde beyanname usulüne başvurulmaktadır. beyan sisteminin başlıca faydası vergi idaresi ile mükellef arasında işbirliğini ve verginin ödeme gücüne uygun alınmasını sağlamasıdır. beyannamelerin doğruluğunun vergi idaresince kontrol güçlüğü, bu sistemin en önemli mahzurudur.

Vergi beyannamelerinden başka, maliye dışındaki kamu idarelerine verilmesi gereken bildirimlerden de beyannamelerden, söz edilebilir sicilli ticaret, mühür ve imza beyannameleri gibi. Bu bildirimlerde imza sahibinin imzasının noterce tasdiki de gerekebilir.

Vergi beyannamesi nedir?

Vergi borçlarının miktarını hesaplamak için mükellef veya vergi sorumluları tarafından, vergi kanunlarında belirtilen dönemlerde vergi dairelerine verilen çizelge, bildirge'dir.

Vergi beyannamelerinde hangi bilgiler yer alır?

Vergi beyannamelerinde başlıca mükellefin adı, adresi, ailevi durumu ile vergi matrahına ve hesabına ilişkin bilgiler yer alır.

Muhtasar Beyanname nedir?

Muhtasar beyanname gelir vegisi beyanlarından biridir. Muhtasar beyanname, işverenler veya vergi tevkifatı yapan diğer kimseler tarafından kesilen vergilerin matrahları ile birlikte, toplu olarak vergi dairesine bildirilmesine mahsustur.

E-Beyanname nedir?

E-Beyanname sistemi, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, Beyannamelerin İnternet üzerinden verilmesini sağlayan elektronik hizmettir.

E-Beyanname'nin avantajları nelerdir?

1- kağıt tasarrufu.

2- Depolama maliyetlerinden tasarruf.

3- İşgücü tasarrufu.

4- İşlemler daha hızlı yürür.

5- Vergi dairesine gitme gereği ortadan kalkar.

Geçici vergi nedir?

Geçici vergi gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin cari vergilendirme dönemlerinin gelir ve kurumlar vergisine mahsuben üçer aylık kazançları üzerinden hesaplanıp ödenen bir peşin vergi uygulamasıdır.

Geçici vergi beyannamesi nedir?

Geçici vergi ödemek amacıyla düzenlenen beyanname türüdür.

Beyanname çeşitleri nelerdir?

1- Katma Değer Vergisi Beyannamesi

2- Muhtasar Vergisi Beyannamesi

3- Geçici Vergi Beyannamesi

4- Kurumlar Vergisi Beyannamesi

5- Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi

6- Yıllık gelir vergisi Beyannamesi

Beyanname düzenleme programları

Resmi Beyanname düzenleme programı

Tabim Beyanname Programı

AKINSOFT Wolvox Beyanname Programı

Penos Beyanname Düzenleme Programı

Beyanname kelimesinin cümle içerisinde kullanımı

"Gemilere mal yükleten tüccarlardan beyanname istiyorlarmış."

Dış Bağlantılar

İnternet Vergi Dairesi

Beyanname örnek formları

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç