Ayet nedir?

Ayet, Arapça bir kelimedir. Kur'an-ı kerimdeki sureleri meydana getiren cümle veya cümlecikler çoğulu ayattır lügat manası; "Açık alamet, işaret, ibret, mucize" demektir.

Kur'an-ı kerim ayetleri nazil oldukları (indikleri) yer bakımından ikiye ayrılır: Mekke'de inenlere ve daha ziyade iman esaslarını bildirenlere "Mekki"; Medine'de inen ve emirler, yasaklar, toplum, ekonomi ve hukukla ilgili konuları ihtiva edenlere de "Medeni" ayetler denmiştir.

Ayet-i kerime yazılı herhangi bir kağıdın ayet kısmına abdestsiz dokunulmaz ve o kağıt belden aşağı tutulmaz ve konmaz Ayet-i kerimeler kısa ve tam tercüme edilemez. müfessir derecesindeki islam alimleri ayet-i kerimeleri tercüme değil, uzun tefsir ederek açıklamaya çalışmışlardır.

Ayetler ifade ettikleri hükümlere göre iki'ye ayrılırlar:

Muhkem: Manası meydanda (açık) olan ayet-i kerimelerdir.

Müteşabih: Manası kapalı ayet-i kerimelerdir. Bunlara görülen anlaşılan meşhur olan mana verilmeyip meşhur olmayan manayı vermek icab eder.

Kur'an-ı kerimde kaç ayet vardır ?

Kur'an-ı kerimde 114 sure, 6236 ayet-i kerime vardır. Ayetlerin sayısının 6236'dan az veya daha çok olduğu bildirildi ise de, bu ayrılıklar büyük (uzun) bir ayetin, birkaç küçük ayet sayılmasından veya bir kaç kısa ayetin bir büyük ayet, yahut surelerin başındaki besmelelerin bir veya ayrı ayrı ayet sayılıp sayılmamasından ileri gelmiştir.

Kur'an-ı kerime ilk inen ayet hangisidir ?

Kur'an'ın ilk inen ayet, Alak Suresinin "Yaratan Rabbinin adıyla oku" mealindeki ilk ayettir.

Kur'an-ı kerime son inen ayet hangisidir ?

Kur'an'ın son inen ayeti ise Bakara Suresinin "Allah'a döndürüleceğiniz, sonra da herkese hak ettiğinin eksiksiz verileceği ve kimsenin haksızlığa uğratılmayacağı bir günden sakının." mealindeki 281. ayetidir

Kur'an-ı kerim'in en uzun ayeti hangisidir ?

Kur'an'da tam bir sayfa olan, en uzun ayeti Müdayene-Borçlanma ayeti denen, günümüzü noterlik sisteminin esaslarını konu alan Bakara Suresi'nin 282. ayetidir.

Kur'an-ı kerim'deki ayetlerin sayısı neden farklıdır ?

Bu farklılıkların sebebi şudur: Hz.Muhammed'in öğretme gayesiyle sahabeye Kur'an okurken ayet başlarında, buranın durak olduğunu hissettirecek kadar duruyor, fakat mana tamam olmadığı için peşinden diğer ayete geçiyordu. Bu okumayı işitenlerden bir kısmı, Peygamber'in okuyuşunda ara verdiği kısmı bir ayet olarak benimsiyor; diğerleri ise, mana tamam olana kadar devam eden lafızları bir ayet sayıyordu. Ayrıca kufeli alimler, bazı surelerin başında bulunan harfleri ayet olarak kabul ettikleri halde diğerleri kabul etmiyorlardı. Sure başlarındaki yüzonüç "besmele"nin ayet olup olmaması, vb.

Sözlükte "ayet" ne demek?

1. Kuran'ın her tümcesi.
2. Dinsel söz, dinsel metinlerde tümce.

Cümle içinde kullanımı

Unutmadığı ayetlerle namaz kılıyor, dua ediyordu.
- Ö. Seyfettin

Ayet kelimesinin ingilizcesi

n. verse, subdivision of a Biblical chapter
Köken: Arapça

Yorumlar

betül azra 26.03.2017
Bence guzel tsk ederim çok beyendim
Cevapla

Yorum ekle

Vazgeç