AR-GE nedir?

Araştırma ve Geliştirme kısaca Arge diye tanımlanır. Kurumlarda çok önemli bir yere sahiptir.

Bir kurumun bilim adamları ve mühendisler istihdam etmek suretiyle şirketin çalışma alanı doğrultusunda bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni bilgileri elde etmek veya mevcut bilgilerle yeni malzeme, ürün ve araçlar üretmek, yazılım üretimi dahil olmak üzere yeni sistem, süreç ve hizmetler oluşturmak veya mevcut olanları geliştirmek, yaptığı çalışma ve faaliyetleri anlatmak için kullanılan yaygın bir terimdir.

AR-GE faaliyetleri yenilikçi ve özgün fikirler öne sürme iddiası ile başlatılacağı için çeşitli ihtimaller dikkate alınarak yapılan deneysel çalışmalardan oluşur. Yapılan yatırımların çıktısı olarak elde edilen yenilikçi ürünler rekabet avantajı sağlar. Bu nedenle şirketler için büyüme hedeflerine uygun olmakla beraber sonuçlarına bağlı olarak riskli de bir süreçtir.

Bu riskli çalışmaları sistematik bir şekilde uygulayan ve birikimlerini sürekli yenilikçi çözümlere odaklayan ülkelerde refah seviyesi artış göstermiştir. Çünkü araştırma ve geliştirme ile doğrudan kalite ve verimlilik artar. Bu sayede katma değer oluşturan ürünler için bilginin ve deneysel çalışmaların önemi artar. Bu ilerlemeyi bir kültür haline getiren toplumlar doğal bir sonuç olarak, hayat kalitelerini sürekli yükseltme eğiliminde olurlar.

AR-GE'de yapılan çalışmalar nelerdir?

Temel Araştırma: Spesifik bir uygulama veya kullanım olmadan, araştırılan konunun temeli ve gözlemlenen gerçeklerine dair yeni bilgi kazanılması için yapılan deneysel veya teorik çalışmadır.

Uygulamalı Araştırma: Yeni bilgi kazanılması için yapılan özgün araştırmadır. Fakat bu Temel Araştırma’dan farklı olarak, spesifik bir pratik uygulamaya veya amaca yöneliktir.

Deneysel Gelişim: Yeni malzeme, ürün ve araçların üretimine; yeni işlemlerin, sistemlerin, hizmetlerin kurulmasına veya halihazırda üretilmiş veya kurulmuş olanların geliştirilmesine yönelik, mevcut bilgiye dayalı sistematik çalışmasıdır.

AR-GE'nin kurumlar içerisindeki görevleri nelerdir?

1. Artımlı Arge çalışması

2. Radikal Arge çalışması

3. Temel Arge çalışması

4. Uygunluk çalışması

5. müşteri destek çalışması

AR-GE kaç aşamada gerçekleşmelidir?

Her Arge çalışması mutlaka şu üç aşamayı içermelidir bunlar şunlardır:

1. ölçme aşaması

2. İzleme aşaması

3. değerlendirme aşaması

AR-GE çalışanlarında aranan karakteristik özellikler nelerdir?

1. Çoğunlukla çok iyi eğitim almış ve bir disiplinde profesyonelleşmiş mühendis ve bilim adamlarıdırlar.

2. Genellikle “yöneticilik” sahasında bilgi ve eğitime sahip değildirler. Sahip oldukları kendine güven duygusu, onları daha bağımsız ve kendi tercihleri doğrultusunda çalışma yapmaya yönlendirir.

3. Arge çalışanları konularında uzmanlaştıkça zamanla maddi tatminsizlik hissederek yöneticilik türü işlere yönelirler. Arge’de kalifiye elemanlardan daha çok istifade edebilmenin tek yolu onları tatmin edici şekilde ödüllendirmektir.

Kurumlar AR-GE  için ne kadar yatırım yapmalıdırlar?

Kurumlar Arge için yapacakları yatırımları şu formüle göre değerlendirebilmektedirler.

Arge Harcaması / Şirketin Toplam Geliri = Yeni ürün başına yapılan Arge masrafı / Yeni ürünün şirketin Toplam Gelirine katkısı

AR-GE ne demek? (Ekonomi)

(Research and Development) Özel ve kamu işletmelerinde ve kar amacı gütmeyen bir kısım kuruluşlarda yeni mamuller bulmak, daha etkin üretim yöntemleri geliştirmek, farklı dizayn ve süreçler ortaya koymak için yapılan çalışmalar. Bu çalışmalar temel ve uygulamalı araştırmalarla geliştirme faaliyetlerinden oluşur.

Temel araştırma, belirli bir ticari amacı olmayan, bilgi üretimine yönelik araştırmalardır. Uygulamalı araştırmalar ise bir yenilik ortaya koymaya çalışan ya da ticari amacın ön planda olduğu çalışmalardır. Geliştirme kavramı bir tekniğin bulunmasını, mevcut bilgiler dahil araştırma sonuçlarmın belirli mal ve üretim süreçlerine dönüştürülmesi faaliyetlerini kapsamaktadır.

Sanayileşmiş ülkelerde araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ayrılan fonlar milli gelirin önemli bir payını karşılamaktadır. Bir yandan özel kesim bu tür faaliyetlere büyük ağırlık verirken, diğer yandan devlet de önemli katkılarda bulunmaktadır. Özellikle dış piyasalarda rekabet üstünlüğü elde edilebilmesinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin büyük etkisi vardır.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç