Araştırma nedir?

Araştırma, var olan bilgiye kullanılabilir ve kanıtlanabilir özellikte yeni bilgiler eklemek amacını güden sistemli bir incelemedir.

Bir çeşit problem çözme metodu olan araştırmada yanlışlardan sakınmak, araştırma işleminin tekrarlanmasını ve böylece bulguların kanıtlanmasını sağlamak, bulguların genelleştirilmesi ile ilgili esaslar koymak için belirli yöntemler uygulanır.

Araştırmanın başlıca koşulları kontrolü mümkün olacak şekilde problemin formüle «dilmesi, problemin çözümlenmesine elverişli bir araştırma planının seçilmesi, bilgi toplama konusunda uygun yolların bulunması ve gerçekleştirilmesi, yazılı bir rapor yolu ile yapılan işlemlerin ve varılan bulguların yaygın hale getirilmesidir.

Her hangi bir meslekte araştırmanın oynadığı rol, dayanılan bilgilerin genişletilmesi yolu ile uygulamanın gelişmesine yardım etmektir. Böylece çalışmaların planlanması vc programların uygulanması için gerekli bilgiler ortaya konmuş olur. Bütün bilimlerde, tekniğin ve sanatın her alanında araştırmanın büyük önem kazanması bundan ileri gelir.

Araştırmada en başta gelen nokta, bir hipotezin ortaya konmasıdır. Böyle bir hipotez, karşılaşılan problemin özelliği ile ilgili bir ön genelleme olup, her hangi bir incelemede hemen ortaya çıkabilecek ve araştırmaya ışık tutabilecek temel ilişkilere ve muhtemel çözüm yollarına dikkati çekme amacını güder.

Sağlam bir araştırmanın öteki özellikleri, incelenecek konuların ya da nesnelerin seçilmesinde gerekli dikkatin gösterilmesi, araştırma ile ilgili bilgilerin nasıl toplanacağının saptanması (testler, mülakatlar, anketler v.b. yolu ile) toplanan bilgilerin analizinin tam olarak yapılması, bulguların özetlenmesi ve rapor edilmesi sırasında genellemelerin dikkatle ortaya konmasıdır.

Sözlükte "araştırma" ne demek?

1. Araştırmak eylemi, taharri.
2. bilim ve sanatla ilgili olarak yapılan yöntemli çalışma.

Araştırma kelimesinin ingilizcesi

adj. exploratory, of research, explorative, inquisitional, inquisitorial, investigative
n. inquiries, research, exploration, search, inquiry, ascertainment, checkback, checkover, checkup; discourse, disquisition, investigation, probe, pursuit, quest

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç