Aobp nedir?

Ağırlıklı Ortaöğretim başarı Puanı' nın kısaltmasıdır.

2012-ÖSYS'ye başvuran her aday için, adayın mezun olacağı/olduğu okul, mezuniyet yılı ve diploma notu/puanı kullanılarak bir Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) hesaplanacaktır. obp okuldaki diploma notu/mezuniyet puanlarının dağılımına ve adayın diploma notu/mezuniyet puanının okulundaki diploma notu/puanları içindeki yerine göre değişecek ve değeri en az 100, en çok 500 olacaktır.

OBP hesaplama yönteminde her okul için diploma notu / puanlarının dağılımı, varsa çok düşük notlar ile varsa en büyük diploma notu/puanındaki yığılma dikkate alınacaktır. Bu hesaplama yönteminde bir okulda en yüksek diploma notu/puanına sahip aday sayısı arttığı ölçüde bu adayların OBP’leri 500’ün altına inecektir.

Ortaöğretim Başarı Puanları (OBP) hesaplandıktan sonra bu puanlar ağırlıklandırılarak her aday için 3 tane Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP-SÖZ, AOBP-SAY ve AOBP-EA) hesaplanacaktır.

OBP’lerin ağırlıklandırılmasında okulun son sınıf öğrencilerinin ilgili yılda elde ettiği AOBP-SAY için YGS-1 ve YGS-2’nin ortalamalarının ortalaması, AOBP-SÖZ için YGS-3 ve YGS-4’ün ortalamalarının ortalaması, AOBPEA için de YGS-5 ve YGS-6’nın ortalamalarının ortalaması kullanılacaktır.

Yerleştirme puanları hesaplanırken AOBP'ler bu puanlara nasıl katılacak ve ek puanlar nasıl hesaplanacak?

Her aday için hesaplanmış olan ağırlıklı ortaöğretim başarı puanları (AOBP-SÖZ, AOBP-SAY ve AOBP-EA) 0,12 ile çarpılarak sınav puanlarına katılacak ve böylece adayın yerleştirme puanları hesaplanacaktır.

AOBP dağılımı aşağıda verilen tablodaki gibi olacaktır.

Yerleştirmede Kullanılacak Puanlar Hesaplanırken Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanının (AOBP) Çarpılacağı Katsayılar

YERLEŞTİME PUANLARI

AOBP-SÖZ

AOBP-SAY

AOBP-EA

Oran Oran

Oran

Y-YGS-1, 2

-

0,12

-

Y-YGS-3, 4

0,12

-

-

Y-YGS-5, 6

-

-

0,12

Y-MF-1, 2, 3, 4

-

0,12

-

Y-TM-1, 2, 3

-

-

0,12

Y-TS-1, 2

0,12

-

-

Y-DİL-1, 2, 3

0,12

-

-

Bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarının mezunları, Yükseköğretim Kurulunca saptanacak alanlarda bir yükseköğretim programına yerleştirilirken Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanının 0,06 katsayısı ile çarpımından elde edilecek ek puanlar yerleştirme puanlarına eklenecektir. Bu ek puanlardan yararlanmak için adayların ilgili puan türünde 180 veya daha yüksek puan almış olmaları gerekmektedir. Puan türlerine göre, ek puanların hesaplanmasında kullanılacak ağırlıklı ortaöğretim başarı puanları ve bu puanların çarpılacağı katsayılar aşağıda gösterilmiştir.

Bir Mesleğe Yönelik Program Uygulayan Ortaöğretim Kurumu Mezunlarına Verilecek Olan Ek Puanların Hesaplanmasında Kullanılacak AOBP'ler ve Çarpılacağı Katsayılar

EKPUANLAR

AOBP-SÖZ

AOBP-SAY

AOBP-EA

Sözel Ek Puan
(YGS-3, 4, TS-1, 2 ve DIL-1, 2, 3 puanlarına eklenir.)

0,06

-

-

Sayısal Ek Puan
(YGS-1, 2 ve MF-1, 2, 3, 4 puanlarına eklenir.)

-

0,06

-

Eşit Ağırlıklı Ek Puan (YGS-5, 6 ve TM-1, 2, 3 puanlarına eklenir.)

-

-

0,06

2011-ÖSYS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile bir yükseköğretim programına (açık öğretimin kontenjan sınırlaması olmayan programları hariç) yerleştirilen adaylar 2012-ÖSYS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilirken Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanına uygulanacak katsayılar yarıya düşürülecektir. Sınavsız Geçiş ile 2011-ÖSYS'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanlarına uygulanacak katsayılarda herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır. Yani bu yıl YGS'ye girilmesi durumunda puan düşüklüğü uygulanmayacaktır.

Fakat 2013 yılı itibariyle AOBP (Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı) uygulamasına son verilmiştir. 2013 yılında ve sonraki yıllarda yapılacak olan sınavlarda bu puan türü yerine OBP (Ortaöğretim Başarı Puanı) kullanılacaktır. OBP hakkında detaylı bilgi almak için buraya tıklayınız.

Kaynakça

2012 ÖSYS Başvuru Kılavuzu

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç