Anyon nedir?

Atom moleküllerinin yüksüz durumdayken elektron alarak negatif yüklenmesidir. Yani negatif yüklü iyonlara anyon denmektedir.

Anyonlar elektron almaları sebebiyle pozitif kutba veya anot a doğru hareket halindedirler. Anyonların elektron almak istemelerinin sebebi ise değerlik kabuklarını doldurmak istemelerindendir.

Anyon ve katyon iyonların bağ yapma şekilleri farklı olabilir. Anyonlar elektron ortaklaşmasıyla ve elektron alış-verişiyle bağ kurarken katyon olan iyonlar yalnızca elektron alış-verişiyle bağ kurar. Bir hidrojen atomu kararlı hale geçmek istediğinde (1 elektron alarak) anyon haline gelir. Fakat Lityum atomu ise kararlı hale geçerken (1 elektron vererek) katyon haline gelir. Bileşik formülleri yazılırken,önce (+) yüklü iyon, sonrada (-) yüklü iyon yazılır.

anyon

Örnek: Al+3 ve O-2 iyonlarından oluşan bileşiğin formülü yazılırken üstteki sayılar çapraz bir şekilde diğerinin altına getirilir. Al+3 O-2 Al2O3 şeklinde yazılır. Katyonun adı + Anyonun adı = Bileşiğin adı Al2O3 (Alüminyum oksit).

Bileşikler içlerindeki elementlerin türlerine göre; Metal-Metal bileşikleri ve Ametal, ametal bileşikleri olarak ikiye ayrılır. Adlandırmaları da birbirinden farklı olur. Örneğin; yukarıdaki Al2O3 bileşiği metal-ametal bileşiklerine bir örnektir.

Bir bileşiğin moleküllerindeki atomlar ve bunların sayıları farklı şekilde gösterilebilir.Molekül şekil olarak modellerle gösterilebileceği gibi açık, yarı açık ve kapalı formüllerle de gösterilebilir. Açık formüllere yarı formülde denir. Bunlara atomların birbiriyle yaptıkları bağlar da belirtilebilmektedir.

Fakat reaksiyon kimyasında daha çok kapalı formül kullanılır. AlCl3 yazılışında atomların ad ve sayıları belirtilmiştir. AlCl3 molokülü bir alüminyum ve 3 adet klor atomundan oluşur. Kaba formülle molekül formülü arasındaki farkın anlaşılmasında yarar vardır. Kaba formül sadece, bileşiği oluşturan elementlerin bileşikteki bağıl atom sayıları arasındaki oranı gösterir.

Fakat gerçekte bileşiğin moleküllerinde kaçar atom bulunduğunu ifade etmez. Molekül formülü ise bileşiğin molekülündeki atomların gerçek sayısını gösterir. Gerçek formül veya kimyasal formül diye de adlandırılır.

Sözlükte "anyon" ne demek?

1. negatif elektrikle yüklü iyon, eksin.

Anyon kelimesinin ingilizcesi

[Anyon] n. anion, negatively charged ion (Electricity)
Köken: Fransızca

Yorumlar

Emin Efe 03.01.2017
Daha kısa olsaydı iyi olurdu.Yinede teşekkür ederim.
Cevapla

Yorum ekle

Vazgeç