Anti damping nedir?

İç pazarlara oranla ihracat pazarlarında malların daha ucuza satılmasını önlemek amacıyla hükümetin ithalat üzerinde aldığı kısıtlamalardır.

GATT çerçevesinde damping, bir ürünün benzer bir ürünün ihracatçı ülkede tüketim için satışa sunulan fiyattan daha düşük fiyatla ihraç edilmesi şeklinde tanımlanmaktadır. Diğer bir deyişle, eğer ihraç fiyatı ile ihracatçı ülkedeki iç tüketim fiyatı arasındaki karşılaştırma sonrasında, ikincisinin daha yüksek olduğu anlaşılırsa ürün dampingli kabul edilir. Damping suçlamalarının geçerli sayılabilmesi için, ithal ülkesindeki yerel sanayi üzerinde somut ve tespit edilebilir zarar meydana geldiğinin kanıtlanması gereklidir.
AB, GATT Anlaşmasının hükümlerine paralel olarak bu alanda kendi mevzuatını geliştirmiştir. ABnin Ortak ticaret Politikası çerçevesinde Komisyon, damping suçlamalarının haklılığını araştırmakla yetkili kılınmıştır.

Herhangi bir ab üyesi ülke ya da AB içerisindeki bir firma ya da kuruluş damping yapıldığını iddia eder ve bunun AB içerisinde faaliyette bulunan herhangi bir sektöre zarar verdiğini delillerle ortaya koyarsa, Komisyon tarafından bir damping soruşturması açılır. Bu dönem içerisinde eğer ihracatçı ülke fiyatları yükseltmeyi kabul ederse (price undertaking) soruşturma durdurulur. Soruşturma sonucunda bir damping marjı saptanırsa, Komisyon tarafından eşit düzeyde anti-damping vergisi belirlenir. Söz konusu vergiler, bir tüzük vasıtasıyla Konsey tarafından onaylanmasını takiben yürürlüğe koyulur. Anti-damping kararlarına karşı, adalet Divanı ve Birinci Derece Mahkemesine başvurulabilir.

1989 tarihli 3577 belirli ithalatta haklı olmayan rekabetin önüne geçilmesi hakkında yasa uyarınca,yasa ayrıca ilgili mevzuata bakarak yapılan tahkikat sonucunda dampinge mevzu olduğu anlaşılan bir ithalatın, türkiye de bir üretim dalında maddi zarara yol açtığının yada maddi ziyan tehdidi oluşturduğunun yada piyasanın bozulmasına sebep olduğunun,yada bir üretim dalının fiziki kuruluşunu geciktirdiğinin anlaşılması durumunda,ithalatta haklı olmayan rekabeti değerlendirme kurulunun önerisi üzerine dışarı ticaret müsteşarlığı nın bağlı olduğu bakanın onayı ile birlikte muvakkat yada kesin önlem olarak anti damping vergisi alınabilir.Başkaca,90 günü geçmemek koşuluyla sözkonusu verginin geriye dönük olarak uygulanması da mümkündür

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç