Sözlükte "anlam" ne demek?

1. Bir sözcükten, bir sözden, bir davranış ya da olgudan anlaşılan şey; bunların anımsattığı düşünce ya da nesne, mana, fehva; bir sözcükten, bir sözden, bir davranış ya da olgudan anlaşılan şey; bunların anımsattığı düşünce ya da nesne, mana, fehva.
2. Demek istenen, anlatılmak istenen; demek istenen, anlatılmak istenen.
3. Bir önermenin, bir tasarının, bir düşüncenin ya da yapıtın anlatmak istediği; bir önermenin, bir tasarının, bir düşüncenin ya da yapıtın anlatmak istediği.

Anlam kelimesinin ingilizcesi

n. meaning, sense, point, explanation, acceptation, construction, content, denotation, effect, hang, import, inference, purport, purview, significance, significancy, signification, sound, strain, tenor

Anlam nedir? (Felsefe)

Konuşma dilindeki biçimiyle, herhangi bir nesnenin, fenomenin vb. anlamı, genel olarak onun bir sistemin öğesi olarak gördüğü işlev, toplumda ve özellikle insanın pratik faaliyetinde oynadığı roldür.

Bilgi teorisi alanında ise, anlam, dil terimlerinin bir özelliğidir yani doğal ve yapay dil terimlerinin, cümlelerin, sözcüklerin vb. anlamı, söz konusu dil işaretleri içinde kendi maddi varlık biçimlerine kavuşan nesnel gerçekteki nesneler, süreçler, özellikler ve ilişkiler vb. hakkındaki enformasyon’ dur. Bu anlam, sözcükte olduğu gibi bir kavram, cümlede olduğu gibi bir önerme, cümle sistemlerinde olduğu gibi bir teori olabileceği gibi, insanların davranışlarına ilişkin yaptırımlar ve istekler de olabilir. Dil işaretlerinin anlamı, nesnel gerçeğin insan bilincine yansımasına hizmet eder.

Anlam teorisi, özellikle mantıksal semantikte geliştirilir. Anlam ve kapsam arasında fark vardır. Dilselbir terimin kapsamı içinde, o dilsel terimin tanımladığı, içerdiği nesneler veya nesne sınıfı anlaşılır anlam denince o dilsel terimin düşünsel içeriği, yani enformasyon’ u anlaşılır. Örneğin «balina» sözcüğünün kapsamı, gelmiş, var olan ve gelecekteki bütün balinaları belirtir oysa «balina» sözcüğünün anlamsal içeriği, okyanuslarda yaşayan, memeli, büyük bir hayvanı belirtir.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç