Anayasa nedir?

Devletin kuruluşunu, yasama, yürütme ve yargılama kuvvetleri ile yurttaşların hak ve görevlerini düzenleyen temel kanundur. Anayasalar genel olarak temel hükümler koyarlar. Değişebilir ayrıntıları öbür kanunlara bırakırlar. Türkiyede milletçe yapılan ilk anayasayı 20 ocak 1921'de Birinci Büyük Millet Meclisi, İkinciyi de 20 nisan 1924'te İkinci Büyük Millet Meclisi hazırladı.

27 mayıs Devrimi'nden sonra Kurucu Meclis'in hazırladığı üçüncü anayasa, 9 temmuz 1961'de halk oyuna sunulup milletçe kabul edildi. 9 nisan 1963'te çıkarılan bir kanunla 27 mayıs «Hürriyet ve Anayasa Bayramı» olarak ulusal bayramlarımız arasına katıldı.  Anayasa denilen bu belgeyle ayrıca kişilerin temel hak ve özgürlükleri güvence altına almıştır. Anayasa, bir devletin yönetim biçimini belirtir. Devletin temel kanunudur. Vatandaşların temel hak ve görevlerini bildirir.

Anayasa değişikliği için kaç milletvekili ve kaç oy gerekir?

TBMM’de anayasa değişikliği önerisi, 330 milletvekilinin onayını alırsa, referanduma gider ve 367 milletvekiliyle de yeni bir anayasa yapılabilir.

Sivil Anayasa nedir?

Bağımsız yargı çerçevesinde, anayasanın kurallar bütünü dahilinde, hiç bir fikirden etkilenmeyen, dil, din, ırk, cinsiyet gözetmeden tüm toplumun eşit haklar içinde yaşaması için oluşturulan kurallar bütününe sivil anayasa denir.

Anayasa'nın değişmez 3 maddesi hangileridir?

Madde 1- Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

Madde 2- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru,milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk Milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.

Madde 3- Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanunda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. milli Marşı "İstiklal Marşı"dır. Başkenti Ankara'dır.

Anayasa Türleri nelerdir?

1- Yazılı Anayasa

2- Geleneksel Anayasa

3- Yumuşak Anayasa

4- katı (Sert) Anayasa

5- Çerçeve Anayasa

6- Kazuistik Anayasa

Anayasa kanunlarının değişikliği üzerinde Cumhurbaşkanı'nın yetkileri

1982 Anayasası, Anayasada değişiklik yapılması usulünü 175’inci maddesinde düzenlemiştir. Anayasanın 175’inci maddesi, Cumhurbaşkanına, Anayasa değişikliği sürecinin onay safhasında çok önemli yetkiler vermiştir. Cumhurbaşkanının sahip yetkiler Anayasa değişikliğinin kabul edilmesinde ulaşılan karar yetersayısının beste üç veya üçte iki olmasına göre değişmektedir.

Beşte Üç çoğunlukla kabul edilmiş Anayasa değişikliği kanunları üzerinde Cumhurbaşkanı'nın yetkileri nelerdir?

1- Halkoylamasına Sunma Yetkisi

2- Geri Gönderme Yetkisi

Üçte İki çoğunlukla kabul edilmiş Anayasa değişikliği kanunları üzerinde Cumhurbaşkanı'nın yapması gerekenler nelerdir?

1- Anayasa değişikliğini onaylama.

2- Halkoylamasına sunma.

Dış Bağlantılar

http://www.tbmm.gov.tr/anayasa.htm

Yorumlar

irem nil 13.03.2017
Ödev için işime çok yaradı
Cevapla

Yorum ekle

Vazgeç