Sözlükte "amortisman" ne demek?

1. Bir malın, yıpranma ya da teknik gelişmelerden kaynaklanan eskime nedeniyle değerinden düşmesi, yıpranma payı.
2. Faizin işlemesine son vermek için, bir tahvilin birden ödenmesi.
3. Yatırılan akçanın işletilerek geri kazanılması.

Amortisman kelimesinin ingilizcesi

n. amortization, depreciation, redemption, degressive depreciation, wear and tear
Köken: Fransızca

Amortisman ne demek? (Ekonomi)

(Amortisation, depreciation) Fransızca’daki "amortissement" kelimesinden gelir. 1. Borcun periyodik taksitler halinde geri ödenmesi. 2. İşletmelerde kullanılan makine, donatım, bina, gibi yatırım araçlarının yıllık aşınma ve eskime payları. vergi Usul Kanunu’nda yer alan amortismanlarla ilgili bazı hükümler şunlardır : "İşletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya değerden düşmeye manız bulunan taşınmazlarla, taşınmaz gibi değerlenen gayri maddi haklar, gemi ve diğer taşınmaz, alet, edavat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin ekonomik bakımdan yok edilmesi"ne amortisman denmektedir (VUK. m. 313) Belli bir değerin altındaki alet, edavat, mefruşat ve demirbaşlar amortismana tabi tutulmayarak doğrudan doğruya gider yazılabilirler. Mükellefler, amortismana tabi iktisadi kıymetlerin değerini, yüzde 25 oranından fazla olmamak üzere, serbestçe belirledikleri oranlar üzerinden yok ederler (VUK. m. 315) Ayrıca mükellefler, "normal" veya azalan bakiyeler usulü ile amortisman yollanndan birini seçebilirler. Mükellefler, usulüne göre belirlenen süreleri aşmamak kaydıyla amortismanlan diledikleri süreler üzerinden hesaplayabilirler. Ancak, uygulamaya başladıkları amortisman oranlannı izleyen faaliyet yıllarında değiştiremezler. Amortisman süresi, kıymetlerin aktife girdiği yıldan başlar (VUK. m. 320).

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç