Sözlükte "amaç" ne demek?

1. Erişilmek istenen sonuç, erek, gaye, maksat.

Cümle içinde kullanımı

Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı maliye politikasının sosyal amacıdır.
- Anayasa

Amaç kelimesinin ingilizcesi

n. goal, aim, target, ideal, intention, bourn, cause, destination, idea, intent, mission, object, objective, point, purpose, scope, sense, wherefore

Amaç nedir? (Felsefe)

Bir hedef’ i, ona ulaşabilmek için kullanılacak araçlarla birlikte ele alan kavram.

Amaç, tıpkı hedefte olduğu gibi, insan faaliyetinin ulaşmaya çalıştığı sonucun zihinde önceden tasarlanmasıdır ve bu hedefe varmak için kullanılan araçlar, yapılan eylemler ve işlemler tarafından belirlenmiştir. Amaç, insanların ulaşmak için belli araçlar kullandığı ve eylem yaptığı hedeftir. Bu anlamda, hedef somut ve özel, amaç daha soyut ve geneldir.

Amacın saptanması insan faaliyet1 inin belirgin bir özelliğidir insan faaliyeti her zaman bir amaca yöneliktir, yani belirli hedeflere varmaya çalışır, ama aynı zamanda amaca uygunluğu gözetir, yani amaca-uygun düşen ve hedefin gerçekleştirilmesine olanak veren araçlar kullanılır. Bu yönüyle de hayvan faaliyetinden nitelikçe ayrılır.

Ulaşabilir amaçlar olsun, onların gerçekleştirilmesine yardımcı olan araçlar olsun, doğanın ve toplumun genel yasal düzenlilikleriyle uyum içinde bulunmak zorundadırlar bunlarla çelişkiye düştüler mi, kaçınılmaz olarak gerçek-dışı amaçlar olup çıkarlar. «Dış dünyanın, doğanın yasaları. İnsanın amaca-uygun faaliyetinin dayanaklarıdırlar. » (Lenin)

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç