Akts nedir?

İngilizce adı "European Credit Transfer System" olan ve İngilizce kısaltması "Ects" olan kavramın türkçe açıklaması "Avrupa kredi Transfer Sistemi" dir ve kısaltması "Akts" dir.

Avrupa Birliği, eğitimin kalitesini artırmak ve yüksek öğrenim düzeyindeki öğrencileri geliştirmek için Sokrates/Erasmus programların yer aldığı eğitim programları ile bu hedefine ulaşmak istiyor.

Akts; Çalışmaların ve diplomaların tanınması zorunluluğu, Öğrenci hareketliliğini kolaylaştırmak, öğrencilerin yurtdışında gördükleri eğitimlerinin kendi ülkelerinde tanınmasını garanti altına almak, için Avrupa Birliği tarafından geliştirilmii bir kredi sistemidir.

Avrupa Kredi Transfer Sistemi (Akts) Erasmus programı içinde pilot projeler yoluyla geliştirilmiş olup, giderek daha geniş bir alanda kullanılmaktadır.

Ülkeler arasındaki eğitim ve notlandırma sistemlerindeki farklılıklar nedeniyle, öğrencilerin ders yüklerinin belirlenmesinde ve aldığı notların transferinde bir çeşit ortak dil kullanılması zorunludur. Bu amaçla her ders için Akts kredisi (ECTS credit) belirlenir, alınan notlar ise Akts notlandırma sistemi (ECTS grading scale) yardımıyla harf notuna dönüştürülür.

Akts kredisi, öğrencinin bir dersi başarıyla tamamlayabilmesi için yapması gereken çalışmaların tümünü (teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler, vs.) ifade eden bir birimdir. Akts’de bir akademik yıllık eğitime 60 Akts kredisi, bir dönemlik eğitime ise 30 Akts kredisi verilir.

Akts kredisi, bir dersi tamamlamak için öğrenciye yüklenen ödev, çalışma ve sorumluluk miktarını betimleyen bir sayıdır. Bu sayı, o dersin çalışma miktarını, bir yılda gerçekleştirilmesi gereken toplam çalışma miktarına oranla ifade eder.

Akts kredileri kapsamında sadece ders saatleri yoktur; ders saatleri dışında öğrencilerin dersle ilgili yaptıkları tüm çalışmalar bu krediye dahil edilir.

Akts kredileri öğrenci iş yükünü ölçmede kesin değil daha çok göreceli ölçütlerdir. Krediler sadece bir dersin o kurumdaki iş yükünün ne kadarını karşıladığını gösterir.

Akts'de, 60 kredi 1 yıllık; 30 kredi ise bir dönemlik iş yüküne karşılık gelir. program yurtdışında alınan derslerin iş yükünün öğrenci ve kuruma uygunluk göstermesini bekler.

Akts'nin Amacı

Ulusal sınırların kaldırıldığı bir Avrupa'da yüksek öğretim kurumları arasında işbirliğinin sağlam ve saydam temellere oturtulması Akts'nin temel amacıdır. Akts kurumlar arasında köprü görevi yaparak geçişi sağlamakta ve öğrencilere geniş seçenekler sunmaktadır.

Sistem, başarı ve öğrenme düzeyleri için ortak bir platform oluşturarak, kurumların başarıyı değerlendirmelerini kolaylaştırmaktadır.Böylece ulusal yükseköğretimin uluslararası düzeyde yorumu kolaylaşmaktadır.

Akts'nin Uygulanmasını Sağlayan 3 Temel Unsur

1. Bilgi Paketi (Information Package)

2. Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement)

3. Transkript (Transcript)

Bilgi Paketi (Information Package)

Akts'yi uygulamak isteyen yüksek öğretim kurumları, kendi kurumlarında verilen dersler hakkında detaylı bilgi içeren ve her yıl güncellenen bir kılavuz hazırlarlar. Bu kılavuz ayrıca kayıt-kabul işlemleri, yemek ve barınma olanakları, akademik takvim gibi tanıtıcı bilgiler de içerir.

Kurumlar Bilgi Paketlerini iki dilde hazırlanmış olarak basılı veya web sayfalarına koymak suretiyle yayınlarlar. Bilgi Paketinde aşağıda verilen Akts Kontrol Listesinde istenilen tüm bilgiler bulunmalıdır.

Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement)

Öğrenim anlaşması, yurtdışında yapılacak eğitimin içeriğini açıklayan ve öğrenci ile her iki yüksek öğretim kurumu arasında imzalanan bir anlaşmadır. Öğrenim anlaşmasında yer alan ve başarıyla tamamlanan bir ders, öğrencinin kendi üniversitesi tarafından otomatik olarak tanınmaktadır.

Transkript (Transcript)

Yüksek öğretim kurumları Akts’ye katılan her öğrencinin transkriptini hazırlayıp ilgili diğer kuruma göndermek zorundadır. Transkriptte, alınan derslerin Akts kredileri ile öğrencinin gerek Akts notlandırma sistemine, gerekse kurumun kendi notlandırma sistemine göre almış olduğu notlar bulunur.

Akts'nin Üniversitelere Sunduğu Olanaklar Nelerdir?

1. Ders programları ve ders içerikleri hakkında ayrıntılı bilgi vermek.

2. Akademik tanınma konusunda, akademisyenlere yardımcı olmaktadır.

3. Ders programlarının yapısı, öğrencilerin ders yükü ve öğrenim sonundaki kazanımlarının yeniden gözden geçirilmesine yardımcı olmaktadır.

Akts'nin Faydaları

1. İş yükü ve öğrenme çıktıları açısından karşılaştırılabilir,

2. Öğrencilerin hareketliliği artar,

3. Mezunların ulusal ve küresel iş pazarlarında tanınırlığı ve hareketliliği artar,

4. Mezunların iş bulmasını kolaylaştırır, istihdam edilebilirliğine katkı sağlar.

Dış Bağlantılar

European Credit Transfer System Resmi İnternet Sayfası(İngilizce)

Akts Rehberi(İngilizce)

Erasmus Öğrenci Başvuru Formu

Erasmus Öğrenim Anlaşması

Erasmus Eğitim Anlaşması

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç