Ahp nedir?

Ahp kısaltması İngilizce "   Analytic Hierarchy Process" kelimelerinin bas harflerinden oluşmaktadır. Analytic Hierarchy Process kavramı Türkçe'de "Analitik Hiyerarşi Proses" anlamına gelmektedir.

Ahp; Çok kriterli karar verme yöntemlerinden birisidir.

Ahp, karar hiyerarşisinin tanımlanabilmesi durumunda kullanılan, kararı etkileyen faktörler açısından karar noktalarının yüzde dağılımlarını veren bir karar verme ve tahminleme yöntemi olarak açıklanabilir.

Karar verme problemi en genel anlamda; bir seçeneğin seçimi şeklinde tnaımlanabilir. Araştırmalar, pek çok günlük kararın sezgisel olarak alınmasının yeterli olmasına rağmen, karmaşık ve hayati kararlar için bu yolun tek başına yeterli olmadığını göstermektedir.

Ahp, bir karar hiyerarşisi üzerinde, önceden tanımlanmış bir karşılaştırma skalası kullanılarak, gerek kararı etkileyen faktörler ve gerekse bu faktörler açısından karar noktalarının önem değerleri açısından, birebir karşılaştırmalara dayanmaktadır. Sonuçta önem farklılıkları, karar noktaları üzerinde yüzde dağılıma dönüşmektedir.

Modern karar destek yöntemlerini kullanan firmalar, globalleşen iş ilişkilerine öncülük etmekte ve bu ilişkiler ağını yönetmekte rekabetçi avantaj sahibi olabilmektedir.

Çok kriterli karar verme yöntemlerinden Ahp metodu; bağıl önemler için yapılan kişisel atamaları, ağırlıklar kümesine dönüştürmekte kullanılan bir tekniktir.

Ahp kavrmının ortaya çıkışı

Ahp, ilk olarak 1968 yılında Myers ve Alpert ikilisi tarafından ortaya atılmış ve 1977 de ise Saaty tarafından bir model olarak geliştirilerek karar verme problemlerinin çözümünde kullanılabilir hale getirilmiştir.

Çok kriterli karar verme yöntemleri

Çok kriterli karar verme yöntemleri, 1960'lı yıllarda, karar verme ilerine yardımcı olacak bir takım araçların gerekli görülmesiyle geliştirilmeye başlanmıştır. Bir kara verme probleminde ulaşılmak istenen hedefi bir çok parametrenin belirlediği ve seçim için değerlendirilecek alternatiflerin her birinin kendine has avantajlarının bulunduğu durumlarda karar verme ısı çok zor biri durum alacaktır. Böyle durumlarda kararı verecek olan kişi ya tüm bu kararsızlık sıkıntısından kurtulmak için, sağlıklı olup olmadığını önemsemeden, bir karara varacaktır.

Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri'ni kullanmaktaki amaç nedir?

Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri'ni kullanmaktaki amaç alternatif ve kriter sayılarının fazla olduğu durumlarda karar verme mekanizmasını kontrol altında tutabilmek ve karar sonucunu  mümkün olduğu kadar kolay ve çabuk elde etmektir.

Ahp'nin prensipleri

1. Ayrıştırma (decomposition)

2. Karşılaştırmalı yargılar (pairwise comparison)

3. Hiyerarşik kompoziyon veya önceliklerin sentezi (synthesis of priorities)

4. Karma kompozisyona göre nihai kararların alınması

Ahp'nin en önemli yanı nedir?

Ahp'nin en önemli yanı, karar vericinin "çok kriterli karar verme problemini" görsel olarak, kriter hiyerarşisi formunda görebilmesine imkan sağlamasıdır.

Bir karar verme probleminin Ahp ile çözümlenebilmesi için gerçekleştirilmesi gereken adımlar

1. Karar Verme Problemi Tanımlanır.

2. Faktörler Arası Karşılaştırma Matrisi Oluşturulur.

3. Faktörlerin Yüzde Önem Dağılımları Belirlenir.

4. Faktör Kıyaslamalarındaki Tutarlılık Ölçülür.

5. Her Bir Faktör İçin, m Karar Noktasındaki Yüzde Önem Dağılımları Bulunur.

6. Karar Noktalarındaki Sonuç Dağılımının Bulunması.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç