Adet nedir?

Bir toplumdaki gelenek (örf), görenek  ve ahlak kurallannın tümüne verilen addır. Toplumca ortaklaşa olarak kabul edilen, benimsenen gelenek ve göreneklerin, alışkanlıkların, ahlak kurallannın tümünü ifade eder.

Toplumsal normlann bir bölümü, hukuki normlann, yani resmi ve yazılı kuralların aksine, zamanla ve aşama aşama oluşarak toplum hayatında güç kazanır ve otoritelerini toplumsal baskının sağladığı yaptırımlarla elde ederler. Bunlar genellikle yetkili ve kurumsallaşmış bir otorite tarafından değil, toplumun büyük bir bölümü tarafından uzun süreden beri kullanılarak gelişen, gelenekselleşen, yaygınlaşan ve günlük hayatta uygulanan resmi olmayan yazısız normlardan oluşurlar.

İşte bu tür toplumsal normların tümü, o toplumun töresini oluşturur. Törenin kapsamı içerisinde yer alan gelenek, bir toplumun üyeleri arasında zamanla gelişerek sosyal ve kültürel dayanışmayı artıran ve nesilden nesile intikal ederek devam eden değerler ve kurallar, görenek ise, toplum İçinde alışkanlık haline getirilen ve uyulagelen davranış tarzlarıdır.

Örneğin, çıplak gezmemek ve mutlaka giyinmek mecburiyeti bir geleneğe dayanır; fakat giyimin tarzı görenekler tarafından tayin edilir. Töreleri oluşturan diğer bir kurallar bütünü de ahlaki kurallardır. Ahlak da, insanların davranışlarını iyi ve kötü açısından değerlendirir ve uymaları gereken kuralları bildirir.

Resmi (hukuki) normlardan sapma halinde verilecek cezalar belirlenmiş, yani hangi durumlarda hangi cezaların verileceği yazılı olarak açıklanmış olduğu halde, törelerde ceza ve Ödüller belirgin bir biçimde açıklanmamıştır. Törelere aykırı davranış, resmi normlarda olduğu gibi katı uygulamayı ve kovuşturmayı gerektirmez.

Grup veya toplum, törelere uymayan üyelerine karşı söz ve hareketlerle İtinama, alay etme, kenara itme ve görüşmeme, hakaret etme ve bazı hallerde dövme gibi tutumlar alır. Yazılı normların bulunmadığı eski toplumlarda (ve günümüzde İngiltere gibi gelişmiş ülkelerde bile) töreler aynı zamanda kanunların da yerini tutmaktadır.

Sözlükte "adet" ne demek?

1. Topluluk içinde eskiden beri uyulan kural, töre.
2. Bir kimsenin sık sık yinelediği için edindiği davranış biçimi, alışkı.
3. Kadınların belli sağlık döngüsü günleri, aybaşı, regl. (Bkz. adet görme)

adet kelimesinin ingilizcesi

n. number, mathematical value or its symbol; numeral, courses, sum; menses; total, custom, tradition, convention, groove, consuetude, the usual thing, routine, habit, praxis, usage, use, wont, fashion, menstruation, period, flow, bleeding
Köken: Arapça

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç