Ab-ı hayat ne demek?

Efsanelere göre içene ölümsüzlük sağlayan bir sudur. Eski Sümer, İran, Yunan ve Hint destanlarında da böyle sihirli sulara rastlanır.

Hızır ile İlyas peygamberin bu sudan içip ölümsüzlüğe ulaştığı efsanesi yaygındır.

Âb, Farsça ‘da "su", hayat ise Arapça ‘da "yaşam" demektir. Buna, ab-ı hayat, ab-ı Hızır, aynü'l-hayat, nehru'l-hayat da denilir.

Anlamları; hayat suyu, Hızır suyu, hayat pınarı ve hayat ırmağı demektir.

Kur'an-ı Kerim'de Hz. Musa ve Hızır kıssası anlatılırken ab-ı hayata dolaylı olarak temas edilir. (El-Kehf, 18/60-82).

Abıhayat kelimesinin sözlük anlamı

1. Efsanelere göre içen kimseye ölümsüzlük sağladığına inanılan bir su, bengi su, dirim suyu.

2. Hayat suyu, içene sonsuz yaşam sağlayan efsanevi su.

Abıhayatın hikayesi

Ayetlerde anlatılanlar şöyle özetlenebilir: Hz. Musa bir gün genç arkadaşıyla birlikte, kendisine Allah tarafından "rahmet ve gizli ilim" verilen Hızır (a.s.)'la buluşmak üzere yola çıkar.

Buluşma yeri "iki denizin birleştiği yer" (Mecmau'l-Bahreyn)'dir. Yanlarına azık olarak aldıkları tuzlu balığın canlanıp denize atlaması buluşma yerini belirleyen bir işaret olacaktır.

İskender-i Zülkarneyn, söz konusu suyu çok aramışsa da bulamamış veziri olan Hızır bulmuş ve kana kana içmiş, arkadaşı İlyas’a da içirmiştir.

Bu sebeple, inanışa göre adı geçen bu iki insan ölümsüzlüğe kavuştuklarından kıyamete kadar yaşayacaklardır.

Doğu ve Batı dünyasında, çok eskiden beri varlığına inanılan ab-ı hayat, Türkçe’nin eski ve yeni edebiyat eserlerinde zengin anlamlar çağrıştıracak şekilde karşımıza çıkan bir mazmundur.

Ab-ı hayvan, ab-ı beka, ab-ı cavid, ab-ı cavidani, ab-ı zingedan, ab-ı İskender tabirleri de “ab-ı hayat” yerine, onunla aynı anlamda kullanılmıştır.

Tasavvufta zaman zaman hakiki aşkı; mürşit-i kamilin aklı doğrultan, gönlü uyandıran, sözlerini ve nazarını ifade etmek için de ab-ı hayat tabiri kullanılır.

Abıhayat kelimesinin İngilizcesi

1. elixir of life

2. elixir of immortality

Kaynaklar:

www.tdk.gov.tr

 

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç