Riyakarlık nedir?

Riyakarlık “iki yüzlülük, özü sözü bir olmamak, dediği başka düşündüğü başka olmak, sahte iş yapmak, mürailik, içi dışı başka olmak” anlamlarına gelir. Riyakar kelimesi “riya eden” demektir. 
Riya dilimize Arapçadan girmiş bir kelimedir ve ikiyüzlülük anlamına gelir, “kar” eki ise “bir işi yapan, eden” anlamlarına gelir.

İkiyüzlülük ve mürailik riyakarlığın eş anlamlılarıdır. Riyakarlık, sahip olmadığı bir duygu, düşünce, özellik vb. şeyleri kendinde varmış gibi gösterme, olmayan bir şeyi varmış gibi davranma, içi dışı birbirini tutmama halidir.

Riyakar kişilerin söyledikleri ile düşündükleri ya da yaptıkları birbirini tutmaz. Yüze gülüp arkadan iş çeviren kişilere riyakar kişiler denir. Kısaca iki yüzlü, yalanlarla insanları kandıran kişilere riyakar insan denir.

Riyakarlık kelimesinin sözlük anlamı

1. İkiyüzlülük
2.  İnandığı, düşündüğü gibi davranmama, özü sözü bir olmama, mürailik

Riyakarlık kelimesinin cümle içinde kullanımı

1. Riyakarlık her yerini sarmış, artık yalan söylemeden ve insanları kandırmadan duramıyor.
2. Bu yaptığın düpedüz riyakarlık, ona gülüp arkasından iş çeviremezsin!

İslam’da riyakarlık

Riyakarlık İslam’da da yeri olan bir terimdir ve genellikle “bir iyiliği Allah’ın rızası için değil de gösteriş etmek için, başkalarının beğenisini toplamak için yapma” anlamında kullanılır. Böyle kişilere İslam dininde mürai ya da riyakar denir.

Riya İslam dininde son derece kötü kabul edilen bir durumdur zira insanların beğenisini kazanmak, kendi çıkarları için dini ve başkalarının manevi değerlerini kullanmak günahtır. Bu davranışlar ahlaksızlık olarak kabul edilir.

Bununla beraber insanları kandırmak, hile yapmak, içi dışı bir olmamak da dinen riyakarlık olarak görülür ve Hz. Muhammed tarafından riya konusunda şöyle buyrulmuştur: "Muhakkak ki, sizin için en çok korktuğum şey, küçük şirk, yani riyadır." (Tirmizi, Hudut, 24)

Ayrıca Kuran’da El-Baraka suresinde riya için şöyle buyrulmuştur: “Ey iman edenler, sadakalarınızı, malını insanlara gösteriş için harcayan, Allah’a ve ahiret gününe inanmayan bir kimse gibi başa kakmak ve incitmek suretiyle heder etmeyin. Çünkü onun hali üzerinde bir toprak bulunup ta kendine şiddetli bir yağmur isabet eden ve bu suretle kendisini kaskatı bir taş halinde bırakmış olan kaypak bir kayanın hali gibidir. Onlar işledikleri hiçbir şeyde muktedir olmazlar. Allah kafirler güruhuna hidayet etmez.”

Riyakarlık kelimesinin İngilizcesi

1. hypocrisy

2. humbug

3. lip service

4. cant

5. double-dealing

6. dissimulation

7. duplicity

8. two-facedness

Kaynak:www.tdk.gov.tr

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç