Mükerrir ne demek?

Mükerrir kelimesi bir hukuk terimidir ve “birden fazla suç işleyen, hüküm giydikten sonra kısa süre içinde bir veya birden fazla suç işleyen, suç alışkını, bir suçu birden fazla işleyen, suçta tekerrüre düşen” anlamlarına gelir.

Bu durumda tekerrür hükümleri uygulanır ve ceza ağırlaştırılır.
Mükerrir kelimesi Arapça “krr” yani “yineleme” kelimesinden türemiştir. Tekerrür kelimesi “tekrarlayan” anlamına gelir ve haliyle suçta tekerrür eden kimselere de “mükerrir suçlu” denmektedir. Türk Ceza Kanunu’nda mükerrir suçlular için ayrı bir madde bulunmaktadır ve bu duruma “mükerrirlere özgü infaz rejimi” denir.

İşlenen suçun tekerrür sayılması içinse belli şartlar vardır ve belirli bir süre içerisinde birden fazla suç işlenmiş olması gerekir. Bu durumda özel hükümler verilir ve denetimli serbestlik hakkı da azalır ya da ortadan kalkar.

Mükerrir kelimesinin cümle içinde kullanımı

1. Suçta tekerrür sebebiyle mükerrir olarak yargılandı.

2. Mükerrir olduğu için denetimli serbestlik hakkı artık kalmamıştı.

Tekerrür ne demek?

Tekerrür kelimesi Arapçadan dilimize girmiştir ve “tekrarlanma, yinelenme” anlamına gelmektedir. Kökeni “tekrar” kelimesidir. Ceza hukukunda ise tekerrür kelimesi “failin belli bir süre içerisinde birden fazla suç işlemesi” anlamına gelir ve bir suçta tekerrür görülmesi için belli şartlar aranır.

Tekerrür hükümleri kanuna göre belirlenir ve tekerrür olduğu durumda faile “mükerrir” denir, buna göre alacağı ceza ağırlaştırılabilir ve denetimli serbestlik hakkından mahrum kalınabilir.

Mükerrer ne demek?

Mükerrer kelimesi dilimize Arapçadan girmiştir ve “tekrar edilmiş, yinelenmiş, tekrarlı, iki veya daha fazla kez aynı yapılmış” anlamlarına gelir. 
Ceza hukukunda ise “mükerrir suç” tabiri “belli şartlar dahilinde birden fazla suça karışma ya da aynı suçu birden fazla kez işleme” anlamlarına gelir. Suçta tekerrür kapsamına girer ve bu kavram Türk Ceza Kanunu’nda belirtilmiştir.


Mükerrirlere özgü infaz rejimi ne demek?

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 108. maddesinde “Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimi” yer alır. Bu maddede tekerrür halinde işlenen suçtan dolayı mahkum olunan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının dokuz yılının, müebbet hapis cezasının otuz üç yılının, süreli hapis cezasının iste dörte üçünün infaz kurumunda iyi halli olarak çekilmesi durumunda koşullu salıverilmeden yararlanmak mümkündür.
Aynı maddenin ikinci fıkrasında ise tekerrür nedeniyle şartla salıverme süresine eklenecek miktarın tekerrüre esas alınan cezasının en ağırdan fazla olamayacağı belirtilmektedir. Üçüncü fıkrada ikinci defa tekerrür halinde hükümlünün şartla salıvermeden faydalanamayacağı açıkça belirtilmiştir.

Mükerrir kelimesinin İngilizcesi

1. persistent violator

Kaynak:www.tdk.gov.tr

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç