Şeker

Besin maddelerinin en önemlilerinden biridir. Şekerkamışı, şeker pancarı, üzüm, hurma gibi bitkilerden elde edilir. Şeker, «karbonhidrat» denen besin maddeleri sınıfına girer. Kalori bakımından çok zengindir. Sindirimi kolaydır. Şekerin, elde edildiği maddeye göre sakaroz, laktoz, maltoz, levüloz, früktoz; glikoz gibi çeşitli cinsleri vardır. Şeker pancarı ve şekerkamışından elde edilen sakaroz, günlük hayatımızda kullandığımız şekerdir. üzüm şekeri «glikoz», süt şekeri «laktoz», nişasta şekeri «dekstroz» ve meyve şekerleri de «früktoz ve levüloz» diye anılır.

Şeker, en geniş ölçüde şekerkamışı ve şeker pancarından yapılır. Türkiye'de şeker, pancardan yapılmaktadır. Mevsiminde toplanan şeker pancarları, şeker fabrikasında iyice yıkandıktan sonra makinalarla dilinir. Dilinen pancarlar, basınçlı sıcak su içine atılarak özsuları çıkarılır. İşte şeker bu özsudan yapılır. Elde edilen özsu karbondioksit gazı ve kireç kaymağı ile İşlenir, daha sonra sülfür dioksitle muamele edilerek rengi açılır ve çeşitli süzgeçlerden geçirilerek sonunda koyu bir şurup haline getirilir. Bu sıvı santrifüj makinalarına konur.

şeker

Bu makinalar suyu şekerden ayırırlar. Böylece elde edilen, ya normal «kristal» halde (ki buna toz şeker deriz), ya da kalıplara dökülerek kesme şeker halinde kullanılır, Şeker pancarında % 14-20 oranında şeker vardır. Şekerkamışından elde edilen şekerde de yapım usulü aynıdır. Kamışlar buhar veya sıcak suyla ıslatılarak sıkılıp özsuları çıkarılır, bundan sonra şeker pancarındaki usullerle kristal şeker elde edilir. Ancak şeker pancarının şekeri beyaz olmaz. Bunun İçin elde edilen şeker yeniden eritilir, ve çeşitli işlemler sonunda renginin açılması sağlanır. Şeker yapımında kullanılan pancar ve kamış artıkları gübre, ya da hayvan yemi olarak kullanılır.

Şeker kamışında tatlı bir madde olduğu çok eski zamanlardan beri Hindistan'da bilinmekteydi. Ancak Batı'da şeker bilinmezdi. Batılılar şeker olarak bal veya pekmez yerlerdi ki, bu da çok pahalı olduğundan herkesin yiyebileceği bir madde değildi. Doğuda I. yüzyılda şeker yapımı başarıldı, ama son derece küçük ölçüde olduğundan pek pahalıya mal oluyor, ancak şöyle bir ağız tatlandırmak için, ya da ilaç olarak kullanılıyordu. Batıklar şekeri ancak Haçlı Seferleri sırasında öğrendiler. Kendi memleketlerinde şekerkamışı yetiştirerek şeker elde etmeye başladılar.

Tarihi

İlk olarak şeker, şekerkamışından elde edilmiştir. On yedinci yüzyılın ortalarında şeker bütün dünyada tanınmıştı. Şekerin kahve ve kakaoyla birlikte pişirilerek içilmesi modası Avrupa’nın zengin sınıfları arasında çok yayılmıştı. Fakat şeker hem çok işçilik isteyen bir imalat yoluyla elde edildiğinden, hem de çok uzak ülkelerden getirtildiğinden, halk kitlelerinin faydalanabileceği kadar ucuza satılmıyordu. Bu yüzden yüzyıllar boyunca bir lüks olarak kalmış, ancak endüstri devri açıldıktan sonra, bütün halk kitleleri tarafından tüketilebilen bir madde haline gelmiştir. Avrupa, şekeri doğudaki kolonilerinden alıyorlardı.

Fakat I. Napoleon şeker yollarını kapayınca yeni şeker kaynakları arama yoluna gitmek mecburiyetinde kaldılar. Beyaz pancardaki tatlı maddenin güzel ve arı kristaller halinde elde edilebildiği ve kristal halinde kazanılabilen bu tatlı tuzun kimyevi açıdan, kamıştan kazanılan şekere eşit olduğunu Alman bilgini Andreas Sigismund Marggraf bulmuştur. Bu ilmi buluşu sınai bir üretim haline getirme düşünce ve başarısıyla Marggraf’ın talebesi Franz Carl Achard’a aittir. İlk pancarı işleyen şeker fabrikası 1802’de Achard tarafından kurulmuştur.

Türkiye’de ilk şeker fabrikası Nuri Şeker adlı bir vatandaşın teşebbüsüyle 1926’da Alpullu’da üretime başladı. Bunu takiben aynı yıl Uşak Şeker Fabrikası, 1933’te Eskişehir, 1934’te Turhal Şeker Fabrikaları işletmeye açıldı. 1935’te Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. kuruldu ve bu dört fabrika bu şirkete devredildi. 1953-1956 yılları arasında şirket Adapazarı, Amasya, Konya, Kütahya, Susurluk, Burdur, Kayseri, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Malatya, 1962’de Ankara, 1963’te Kastamonu Şeker Fabrikalarını işletmeye açtı. afyon Şeker Fabrikası 1977’de, Muş ve Ilgın Şeker Fabrikaları 1982’de, Ağrı Şeker Fabrikası 1985’te üretime açıldı. Ülkemizde Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’ye bağlı olarak 22 şeker fabrikası vardır (1993).

Şekerin elde edilmesi

Şeker fabrikasına ya doğrudan doğruya çiftçi tarafından getirilen veya fabrikadan uzaktaki teslim alma merkezlerinden gönderilen pancar, fabrika silolarına boşaltılır. Fabrikanın en az iki veya üç günlük pancarını alabilecek kapasitede inşa edilen siloların ortasında pancarın su akımıyla fabrikaya ulaşmasını sağlayan bir pancar yüzdürme kanalı bulunur. Ayrıca bu kanalın üzerinde bir pancar çarkı, taş ve ot tutucular mevcuttur.

Yüzdürme kanalı aracılığıyle fabrikaya ulaşan pancar, pancar yıkama makinasına aktarılır. Yıkama makinasının çıkış tarafına ulaşan pancar, burada bir elevatörle pancar bıçaklarının bunkerine ulaşır, kıyılır ve bu kıyımlar şekeri alınmak üzere bir konveyör tarafından difüzöre iletilirken otomatik olarak tartılır.

Difüzyon cihazı şekerin sıcak su aracılığıyla alınmasını sağlayan araçtır. Gereğince şekeri alınmış olarak difüzyon cihazını terk eden pancar kıyımları önce küspe preslerinden geçirilir ve kıyımlarla birlikte gelen fazla miktarda sudan kurtarılır. Bundan sonra da ya doğrudan doğruya hayvan yemi olarak değerlendirilmek üzere çiftçiye verilir veya küspe kurutma tesisine iletilir.

Şerbet arıtımı

Difüzyon cihazından çekilen ham şerbet gri siyah renkli, oldukça viskoz, % 12-17 arasında çözünmüş madde ve bundan başka pancar kırıntıları ve doku parçacıkları kapsayan bir şeker çözeltisidir. Ham şerbet evvela, çok ince metal süzgeçlerden geçirilir buna "mekanik arıtım" denir. Asıl arıtım kimyevi usullerle yapılan arıtımdır. Şerbet arıtımı ile ulaşılmak istenen başlıca gaye, ham şerbette bulunan bütün şeker dışı maddeleri şerbetten ayırmak ve bu suretle, arılık derecesi mümkün olduğu kadar yüksek bir şerbet elde etmektir.

Ham şerbetin arıtımı kireçle olur. Kireçleme işlemi iki kademeli olarak yapılır. Kireçlemenin amacı, ham şerbetteki kolloitleri pıhtılaştırmak ve organik asitleri de çözünmeyen kireç tuzları haline getirerek çökeltmektir. Ham şerbete katılmış bulunan kireçten reaksiyona katılmayan kısmının şerbetten tekrar uzaklaştırılması gereklidir. Bu da süzme yoluyla sağlanır. Ancak iyi ve rahat bir süzme işleminin yapılabilmesi için, şerbetteki kireç fazlasının kireç ocaklarından alınan karbondioksit aracılığıyla, kalsiyum karbonat haline getirilmesi gerekir. Karbonatlama adı verilen bu işlem, daha iyi bir sonuç almak amacıyla iki kademede yapılır.

Sulu şerbetin buharlaştırılması: Sulu şerbet, en çok % 12-15 oranlarında kuru madde kapsayan açık sarı renkli, berrak bir şeker çözeltisidir. Çok seyreltik bir çözelti olması sebebiyle, sulu şerbet doğrudan doğruya pişirim istasyonunda işlenmeye elverişli değildir. Bu sebeple buhar kaynatılmak suretiyle % 60-65 ve hatta bazı hallerde % 70 oranında yüksek konsantrasyona sahip koyu şerbete dönüştürülür. Şekerin kristallendirilmesi: Şeker sanayiinde kristalizasyon işlemi vakum altında çalışan ve bir buhar kamarası aracılığıyla ısıtılan dikey kazanlarda yapılır. Pratikte, sürekli bir hareket altında yürütülen bu kristallendirme işlemine Pişirim adı verilmiştir. Pişirim sonunda elde olunan çok koyu, kristalli kütleye ise lapa denir. Vakum cihazlarında pişirimi tamamlanan lapa buradan dinlendirme kaplarına boşaltılır.

Dinlendirmenin gayesi lapanın sıcaklığının düşürülmesi ve aynı zamanda kristalizasyonun geliştirilmesidir. Kristalizasyonu tamamlanmış olan lapa, dakikada 900-1400 devir yapan yüksek kapasiteli santrifüjlerden geçirilir ve bu suretle ana şurup denilen melasla kristal kütlesi birbirinden ayrılır. Arılık derecesi bu suretle oldukça yükseltilmiş bulunmasına rağmen bu şeker ürünü, yine de tüketime elverişli nitelikte değildir. Şeker teknolojisinde böyle ara ürünlere ham şeker adı verilir. Bu ara ürünler tekrar suda çözünerek klere adı verilen, arılık dereceleri yüksek şeker çözeltileri hazırlanır.

Yarı yarıya (veya biraz daha değişik oranda) koyu şerbet ve klere karışımının pişirilmesiyle elde edilen ürüne beyaz şeker denir. Fabrikalarımızda üretilen kristal şeker aslında beyaz şekerdir. Tamamen klereden elde edilen ürüne rafine şeker adı verilir. Fabrikalarımızda elde edilen küp şeker ise rafine şekerdir. Şekerin insan hayatındaki önemi: İnsan vücudu yaptığı her türlü faaliyet için gerekli olan enerjiyi yağlar ve karbonhidratlarla karşılar. Kanda bulunan şeker, adale faaliyeti sırasında, solunum yoluyla kana ulaşmış olan oksijenle birleşir ve böylece yavaş oksidasyon sonucu meydana gelen enerji, adale enerjisi ve vücut enerjisi şeklinde değerlendirilir.

Böylece kandaki şeker (karbonhidratlar) bu yavaş oksitlenme reaksiyonu sonunda, tekrar bitkiler tarafından karbonhidrat sentezinde kullanılan temel unsurlara yani suyla karbondiokside parçalanmış olur. Demek oluyor ki, karbonhidratların canlı vücutta yakılmak suretiyle tüketilmesiyle tabiatta hiçbir şey değişmemektedir. Canlılar tarafından tüketilen asıl varlık güneş enerjisidir.

Sözlükte "şeker" ne demek?

1. Şeker katılarak yapılmış lokum, akide, çikolata gibi tatlı yiyeceklerin genel adı.
2. Kanda glikozun artması sonucu. sidikte şeker bulunması, çok su içme, çok yemek yeme ve çok işeme ile beliren bir hastalık.

Şeker kelimesinin ingilizcesi

[Seker] v. hop, leap, ricochet, skip, bounce, rebound, skim, trip
n. sugar, sweet, sucrose, candy, sugar candy, drop, taffy
pref. sacchar
Köken: Farsça

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç