Öğretmen ne demek?

Öğretmen bir bilimi, bir sanatı, bir tekniği veya belli bir bilgiyi öğretmeyi kendisine meslek edinmiş kimselere öğretmen denir.

Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği öğrenimi bitirerek ya da yeterlikleri kazanarak öğretmenlik yapma yetkisini elde etmiş olan kimselerdir. Resmi ya da özel bir eğitim kurumunda çocukların, gençlerin ya da yetişkinlerin istenilen öğrenme ve yaşantılarını kazanmalarına kılavuzluk etmek ve yön vermekle görevlendirilirler.

Öğretmenlik kutsal bir bir meslektir. Öğretmen olmak isteyen bir kişinin bu mesleği yetiştiren okulları bitirmesi gerekmektedir. İlkokullarda görev yapan öğretmenler Sınıf Öğretmenleridir. Bu branştaki öğretmenler sınıfın bütün derslerini öğretmekle yükümlüdür. Ortaokul ve liselerdeki öğretmenler sadece bir dersi öğretmekle görevlidir. Meslek okullarında ise meslek öğretmenleri görev yapar.

Öğretmenlerin yetişmeşleri

“Öğretmenlik mesleğine hazırlık genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyonla sağlanır.”

öğretmen

Önceden, öğretmen okullarında (köy enstitüleri, köy öğretmen okulları) yetişen ilkokul öğretmenleri; eğitim enstitülerinden çıkan ortaokul öğretmenleri; yükseköğretmen okullarıyla üniversitelerin edebiyat ve fen fakülteleri belirli dallarında okuyan ve öğretim lisansı almak için meslek itibariyle ihtiyaç duyulan ek dersleri ( didaktik, pedagoji tarihi, pedagojik formasyon, psikoloji) alırlar.

Milli Eğitim Bakanlığı hizmetine geçen lise öğretmenleri,Memuriyet Yasası’nun kapsamına girerdi. Son zamanlarda ise öğretmen yetiştirme görevini, üniversitelerin alakalı Eğitim Fakülteleri ile Teknik Eğitim Fakülteleri üstlenmiştir. Öğretmenler, bakanlığın hazırlattığı yönetmeliklere uygun şekilde, yetişmelerinin kendilerine sağladığı olanaklar çerçevesinde okullarda görev alırlar.

Öğretmenin görevleri

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yönetmeliklerine göre genel olarak öğretmenlerin görevleri şunlardır.

• Kendilerine verilen ve yetkili sayıldıkları dersleri okutmak,
• Okuttukları derslerle alakalı uygulama ve deneyleri yapmak,
• Serbest çalışma saatlerinde talebeleri gözetlemek,
• Ders dışında okulun eğitim, öğretim ve idare işlerine katılmak,
• Yasa, yönetmelik ve buyruklarla belirleyen ödevleri yapmak.

Vekil öğretmenlik nedir?

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 86. maddesi çerçevesinde vekil öğretmen istihdamı yapılabilmektedir. Buna göre, 86. madde de boş ilkokul öğretmenliği kadrolarına (yaz tatili hariç) açıktan vekil atanabileceği hüküm altına alınmıştır. Bu şekilde yapılan uygulamalarla görevlendirilen personele vekil öğretmen denir.

Vekil öğretmenlik istihdamında şöyle bir sıra izlenir: Herhangi bir yerdeki açık sınıf öğretmenliği kadrosunun bulunması halinde, vekil öğretmen olmak isteyen kişiler açık kadronun bulunduğu yere İl/İlçe Milli Eğitim Müdrülüğüne yazılı olarak başvururlar. İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü talebi uygun görürse, mülki idare makamlarından(Kaymakamlık ve Valilik) ve bütçe uygulama talimatı hükmü gereğince Maliye Bakanlığından izin alarak ilgili kişiyi vekil öğretmen olarak atar.

Maaş: Vekil öğretmen olarak açıktan atananlara, atandıkları göreve tekabül eden maaşın üçte ikisi verilir.

Sigorta: Açıktan vekil olarak atananlar, 657 sayılı Kanunla memurlara tanınan sosyal haklardan yararlanırlar( Tedavi giderleri, emekli sandığı primleri vs.)

Açıktan vekil olarak atanacaklarda, asilde aranan şartlar aranmayabilir. Yani 4 yıllık sınıf öğretmenliği bölümü mezunları sınıf öğretmenliğine atanabilmekte iken, vekil öğretmenlikte, lise mezunu veya iki yıllık yüksek okul mezunları da vekil öğretmen olarak atanabilir.

Ücretli öğretmenlik nedir?

MEB'in çeşitli nedenlerle öğretmen açığı bulunan Devlet Okulları ve Kurumların da öğretmen açığını kapatmak için uyguladığı bir yöntemdir. Milli eğitim bakanlığında ücretş“Çeşitli nedenlerle öğretmen ihtiyacının karşılanamadığı veya öğretmen ihtiyacı karşılanmakla birlikte, öğretmenin izin, rapor ve geçici görevlendirme gibi değişik nedenlerle ders görevlerini yerine getiremediği durumlarda eğitim ve öğretim hizmetlerinin yürütülebilmesi ve öğrencilerin derslerinin boş geçmemesi için öğretim üyelerine veya diğer memurlara veyahut (Yüksek öğrenimli olmak koşuluyla) açıktan atanacaklara ücret ile ek ders görevi verilmesi” şeklinde tanımlamaktadır.

Okullar öğretmen ihtiyaçlarını İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine bildirirler. İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri de bu ihtiyaç karşısında öğretmenlik yapmak isteyen kişilere (ders saati üzerinden) bir sözleşme karşılığı görev verir. Bu bir öğretmen atama şekli değil tamamen MEB’in devlet kaynaklarını daha az kullanarak öğretmen açığını kapatmaya yönelik bir uygulamasıdır.

Kadrolu öğretmenlere nazaran devlet kaynakları 4-5 kat daha az kullanıldığından dolayı devlet bu uygulamayı tamamen ortadan kaldırma taraftarı değildir. Eğitim - Öğretim Dönemlerinde bu iş kolunda 100 binin üzerinde çalışanın olduğu çeşitli kaynaklarca dile getirilmektedir. Rakam bu kadar yüksek olunca devletin bu işten neden vazgeçmediği daha rahat anlaşılmaktadır.

Sözlükte "öğretmen" ne demek?

1. Mesleği bir bilim dalını, bir sanatı ya da teknik bilgileri öğretmek olan kimse, muallim, muallime.
2. İnsana herhangi bir alanda bilgi kazandıran şey.

Cümle içinde kullanımı

Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım bazen.
- Y. Z. Ortaç

Öğretmen kelimesinin ingilizcesi

n. teacher, instructor, schoolteacher, master, mistress, dominie, indoctrinator, preceptor, schoolma'am, schoolmarm, schoolmaster, schoolmistress

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç