Çizgi nedir?

Hareket eden bir noktanın bıraktığı izdir. Eski Yunan matematikçisi Euklides çizgiyi, «genişliği olmayan uzunluk» diye tarif etmiştir. Başlıca üç çeşit çizgi vardır:

1. Doğru çizgi: Doğru çizgi, iki nokta arasındaki en kısa yoldur. İki nokta arasından da ancak bir doğru geçer. İki ucu sınırlı belli uzunluktaki doğrulara doğru parçası, iki tarafı da sınırlanmış doğru çizgilere doğru , bir ucu sınırlanmış öbür ucu sınırlanmamış doğru çizgilere yarım doğru denir.

2. Kırık çizgi: Bir doğrultuda olmamak üzere doğru parçalarının ucuca eklenmesinden elde edilen çizgi. Uç uca gelen ve bir doğru üzerinde bulunmayan doğru parçalarına verilen addır

3. Eğri çizgi: Eğri çizgi de, bir doğru üzerinde olmayan ve köşe yapmaksızın doğrultu değiştiren çizgilere denir. Belli iki nokta arasında, bu üç çiz giden en kısası, doğru çizgidir.

Çizgi grafiği nedir?

Anket, istatistik gibi araştırma sonuçlarını gösteren ve tüm verilerin bir çizgi üzerinde kesiştiği grafik türü. Çizgi grafiği okumak için önce grafik üzerinde bir nokta belirlenir. Bu noktanın yatay ve düşey eksenlerdeki değerlerinden yararlanılır. Araştırmalar sonucu elde edilen bilgilerin çizgi ile ifade edilerek gösterilmesine çizgi grafiği denir.

Çok yönlü kullanma imkanı olduğu için en çok kullanılan grafiktir.Hastanelerde ,hastaların günlük vücut sıcaklıkları genellikle bu tür grafiklerle gösterilir. Bir dikey , bir yatay çizgi çizilir ve bunlar eşit aralıklarla bölünür. Aşağıdakileri yapmak istiyorsanız, dağılım grafiği yerine çizgi grafiğini tercih edebilirsiniz.

Çizginin amaçları

1. Çizgiyi öğrendikten sonra, nesnel öznel olarak çizgiyi tanımlayacağız, çizginin yeni şekillerini öğreneceğiz.
2. Çizginin birbirleri ile olan ilişkilerindeki zengin anlatım olanaklarını göreceğiz. Farklı gereçlerin çizgisel anlatım olanaklarını araştıracağız.
3. Doğadaki çizgisel oluşumların kişisel anlatımımıza çıkış kolaylığı getirdiğini göreceğiz.
4. Görsel yaratım isteklerimize çizgisel anlatım için birikim sağlamış olacağız.

çizgi

Sözlükte "çizgi" ne demek?

1. Çizilerek ya da çeşitli yollarla oluşmuş iz, çizi, hat; bir noktanın yürütülmesiyle oluşan biçim.
2. Yüz ve vücut hatlarının her biri; temel, dayanak.
3. Yaş ilerledikçe nem kaybından ciltte oluşan kırışıklık; biçem, üslup, tarz, stil.

Cümle içinde kullanımı

Bu kağıda üç çizgi çekti.
- Ö. Seyfettin
Şehir uzaklarda bir çizgi, ışıktan bir çizgi gibi gözükmekteydi.
- O. Kemal
Sonsuza çizdiğimiz hiç bir çizgi dosdoğru değil.
- F. Halıcı

Çizgi kelimesinin ingilizcesi

n. line, stripe, scratch, mark, drawing, bar, furrow, grain, groove, score, stria, wale, wheal

Yorumlar

Ece 26.09.2017
Bence doğru
Cevapla

Yorum ekle

Vazgeç