Sponsor bağlantılar
Kudüm nedir? Klasik Türk Müziği’nin en önemli vurmalı çalgılarından biri olan kudüm, mehter takımlarında ve tekkelerde kullanılırdı. Metal...
İnsanların içerisinde barınmak, yaşamsal faaliyetlerini karşılamak, tehlikelerden korunmak vb. amaçlarla yaşadığı ev, apartman...
Konstrüksiyon nedir? Dilimize Fransızca “construction” kelimesinden girmiş olan bu terim “imal etme, yapma, yapı” anlamına gelmektedir...
Kabotaj bayramı nedir? Ülkemizde her yıl 1 Temmuz tarihinde kutlanan denizcilik bayramıdır. Tam adı Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’dır...
İshak Paşa Sarayı nedir? İshak Paşa Sarayı ya da diğer adıyla İshak Paşa Külliyesi, Ağrı Dağı’nın yakınlarında, Doğubayazıt’ta bulunan yarı...
Kemoterapötik nedir? Kemoterapötik kelimesi bir sıfattır ve “kemoterapi ile ilgili, kemoterapide kullanılan” anlamlarına gelmektedir...
Genellikle yapıların bahçesinde, tarlalarda ya da avlularda bulunan küçük, köşkü andıran, süslü çardaklara kameriye denir...
İtidalli ne demek? Arapçadan dilimize geçmiş olan “itidal” kelimesinden türeyen “itidalli” kelimesi, “ılımlı, aşırı olmayan, ölçülü”...
İtalya ya da diğer adıyla İtalyan Cumhuriyeti, Avrupa’nın güneyinde yer alan, çizme şeklinde bir yarımada ülkesidir ve...
İlhak ne demek? Genellikle “etmek” fiili ile birlikte kullanılır ve “ele geçirmek, egemenlik altına almak, katmak, eklemek, bağlamak”...
Hidroelektrik santrali nedir? HES olarak de bilinen hidroelektrik santrali, enerjinin korunumu kanunu ve yerçekimi kanunundan yararlanarak...
Hatim etmek ne demek? Hatim etmek aslen “hatmetmek” olarak yazılmaktadır ve “bir şeyi detaylı olarak baştan sonra okumak, Kuran’ı baştan...
Halüsinasyon Nedir: Gerçek algının özelliklerini taşıyan bir dış uyaran olmadan yaşanan hislere, algılara halüsinasyon denir. Yani kişi...
Dilimize İngilizceden geçen bir kelime olan kompresin iki farklı anlamı vardır. Bunlardan ilki herhangi bir yara ya da...
Edebiyat Türleri Nelerdir? : Yazın türleri anlatım tekniği, üslup, yazının içeriği ve bazen de uzunluğuna göre belirlenir. Yazım şekline...
Bu kuş türü genellikle uzun süreler boyunca uçabilme özelliği ile bilinen, sıcak iklimlerde yaşayan, grup halinde...
Gayr ne demek? Başkası, başka anlamlarını taşıyan bu kelime, Arapça kökenli olup kullanıldığı sıfattan önce gelir ve olmama anlamını...
fransız ihtilali
Fransız İhtilali nedir? 1789 - 1799 arasında süren ideolojik, siyasi ve sosyal anlamda hem Fransa'nın hem de Avrupa'nın bir bütün...
Türkçeye çevrildiğinde çatallı istifleyici denebilir. İş dünyasında insan gücünün yapamayacağı derecedeki ağır yüklerin...
firavun anlamı
M. Ö 3150 ile M. Ö 30 yılına kadar hüküm süren Antik Mısır'da hükümdarlara firavun denirdi. Ancak hükümdarlar...
Yeryüzünün bir parçasındaki bir bölgede bulunan dağ, ova, göl ve benzeri her türlü fiziki, yani coğrafi yer şeklini...
Hint-Avrupa dilleri ailesinin Hint-İran dillerine bağlı olan Farsça dil bilgisi ve yapısı temelinde bu dil ailesine oldukça...
Şanlı bir güzel yani güzelliği ile ünlü anlamına gelen bu ismin Kürtçe kökenli olduğu halk arasında bilinmektedir. Kız...