Sponsor bağlantılar
Müsavi ne demek? Osmanlı döneminde sıklıkla kullanılan ve Arapçadan dilimize giren müsavi kelimesi “eşit, denk, karşılıklı eşleşen, aynı...
Riyakarlık “iki yüzlülük, özü sözü bir olmamak, dediği başka düşündüğü başka olmak, sahte iş yapmak, mürailik, içi dışı...
Osmanlı döneminde kullanılan bir rütbe olan miralay kelimesinin günümüzdeki karşılığı “albay” kelimesidir. Osmanlı...
Sükut ne demek? Sükut kelimesi dilimize Arapçadan girmiştir ve “sessizlik, konuşmama, susma, bir şey söylememe, sessiz kalma” anlamlarına...
Mikrosopi nedir? Mikroskopi, mikroskop kullanarak çıpla gözle görünemeyen objelerin incelenmesi ya da normal objelerin incelenmesini ele...
Metafiz nedir? Bir anatomi terimi olan metafiz “uzun kemiklerde epifiz ile diafiz arasında kalan dar kısım” anlamına gelir. Kemik oluşumu...
Mefkure ne demek? Arapçadan dilimize geçmiş bir kelime olan mefkure “ideal, ülkü, tasavvur halindeki gaye, üstün düşünce, düşünülen şey,...
Mahremiyet ne demek? Arapçadan dilimize girmiş olan bu kelime “gizlilik, kişisel gizlilik, başkalarına söylenmeyen ve sır olarak tutulan...
Maarif ne demek? Maarif kelimesi Arapçadan dilimize geçmiş bir kelimedir ve “bilgi, kültür, eğitim ve öğretim sistemi” anlamlarında...
Liberal ekonomi nedir? Liberal ekonomi ya da asıl adıyla “ekonomik liberalizm” bireysel hatlar üzerine kurulmuş bir ekonomik sistemdir. Bu...
Kütle birimleri nedir? Kütle, bir parçacıktaki veya cisimdeki madde miktarını temsil eden, boyutsuz bir temel büyüklüktür. Uluslararası...
Kümülatif nedir? Kümülatif kelimesi Fransızca “biriken, kümeli” anlamlarına gelen “cumulatif” kelimesinden dilimize geçmiştir ve “yığılarak...
Kudüm nedir? Klasik Türk Müziği’nin en önemli vurmalı çalgılarından biri olan kudüm, mehter takımlarında ve tekkelerde kullanılırdı. Metal...
İnsanların içerisinde barınmak, yaşamsal faaliyetlerini karşılamak, tehlikelerden korunmak vb. amaçlarla yaşadığı ev, apartman...
Konstrüksiyon nedir? Dilimize Fransızca “construction” kelimesinden girmiş olan bu terim “imal etme, yapma, yapı” anlamına gelmektedir...
Kabotaj bayramı nedir? Ülkemizde her yıl 1 Temmuz tarihinde kutlanan denizcilik bayramıdır. Tam adı Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’dır...
İshak Paşa Sarayı nedir? İshak Paşa Sarayı ya da diğer adıyla İshak Paşa Külliyesi, Ağrı Dağı’nın yakınlarında, Doğubayazıt’ta bulunan yarı...
Kemoterapötik nedir? Kemoterapötik kelimesi bir sıfattır ve “kemoterapi ile ilgili, kemoterapide kullanılan” anlamlarına gelmektedir...
Genellikle yapıların bahçesinde, tarlalarda ya da avlularda bulunan küçük, köşkü andıran, süslü çardaklara kameriye denir...
İtidalli ne demek? Arapçadan dilimize geçmiş olan “itidal” kelimesinden türeyen “itidalli” kelimesi, “ılımlı, aşırı olmayan, ölçülü”...
İtalya ya da diğer adıyla İtalyan Cumhuriyeti, Avrupa’nın güneyinde yer alan, çizme şeklinde bir yarımada ülkesidir ve...
İlhak ne demek? Genellikle “etmek” fiili ile birlikte kullanılır ve “ele geçirmek, egemenlik altına almak, katmak, eklemek, bağlamak”...
Hidroelektrik santrali nedir? HES olarak de bilinen hidroelektrik santrali, enerjinin korunumu kanunu ve yerçekimi kanunundan yararlanarak...