Sponsor bağlantılar
Kutsal sayılan veya görülen, ermiş kişilere verilen isimdir. Arapça kökenlidir. Hristiyanlık inancında yaptığı iyiliklerle ve...
Bu kelime Farsça'dan dilimize geçmiş işi gücü olmayan, başı boş kişi anlamında bir sıfat olarak kullanılır. Avara olarak...
“Bir şeye, duruma veya kişiye bağlı olmama veya destek görmeme durumu” olarak tanımlanabilecek en geniş anlamı ile...
Achillies, yani Aşil, Yunan mitolojisinde ölümlü Peleus’un ve su perisi olan Tetis’in oğludur, yani yarı ölümsüzdür. Truva...
En temel tanımı ile gözlerin tamamen bir yuvarlak olmaması demektir. Bu da uzaktaki objelerin bulanık ya da titreyen...
Bu kelime Türkiye’deki bazı bölgelerde yerel olarak kullanılmaktadır. Bir anlamı “kahve tepsisi” olarak kullanılırken; diğer...
Genel olarak bir nesnenin “kendisi”, “gerçeklik”, “ana, temel” veya “gerçekte, gerçekten” gibi anlamlarda kullanılan asıl...
Arkeolojik “arkeoloji ile ilgili, alakalı” anlamlarına gelen ve sıfat durumunda kullanılan bir kelimedir. Fransızcadaki “...
Antipatik, “antipati oluşturan, uyuşmazlık uyandıran” hoşlanılmayan kişiler veya durumlar için kullanılan bir sözcüktür ve...
Animasyon kelimesi “el ile veya dijital ortamda bir araya getirilen figürlerin hareketli bir bütün oluşturması” sonucunda...
Anestezik sözcüğü “uyuşma özelliği taşıyan, uyuşma özelliğinde” anlamlarında hem sıfat hem isim olarak kullanılan bir...
Amanos Dağları, Türkiye'nin güneyinde bulunan Toros Dağları'nın bir parçasıdır. Akdeniz Bölgesinin güney batı...
almanya bayrağı
Almanya bayrağı, siyah üstte, kırmızı ortada ve altın sarısı altta olmak üzere üç eşit yatay banttan oluşur...
Kendine aşırı önem verme, beğenilmeye aşırı ihtiyaç duyma ve başkalarının hislerini anlayamama...
Farsça “yek” kelimesinden gelen bu kelimeye “–ane” son eki eklemiş ve ortaya yegane kelimesi çıkmıştır. Türkçe’de “bir,...
İhracatçı Nedir? Arapça kökenli bu kelime, belirli bir malı yabancı ülkelere satarak kazanan kişi anlamına gelir. İhracatçı sözlük anlamı1...
Eğitim Bilimi nedir? Genellikle önceden belirlenmiş müfredatların uygulandığı, yeni kuşakların toplum yaşayışında yerlerini almak için...
Fiili kelimesi Arapça kökenli bir kelime olmakla birlikte, hem sıfat hem zarf olarak da kullanılabilen ve gerçekten ve eylem...
Naked ne demektir? : İngilizce bir kelimedir ve sıfat olarak çıplak, örtüsüz, açık, yalın, silahsız vb. anlamlara gelir. : Naked...
İngilizce'den dilimize de geçmiş olan bu kelime bir terimidir ve geri akış anlamına gelmektedir. Refluks sözlük anlamı1...
İngilizce kökenli ve tıp dilinde sıkça kullanılan kelimelerden biri olan sirotik kelimesi, siroz hastalığına ait veya siroz...
Farsça kökenli bu kelime, Osmanlı Dönemi'nde gün veya gündüz anlamlarında kullanılmaktaydı. Ruz sözlük anlamı1. Gün2...
Split ne demek? İngilizce bir kelimedir ve sıfat olarak “bölünmüş, yarılmış, ayrılmış” vb. anlamlarına gelmektedir. Fiil olarak ise...