Zootekni nedir?

Zootekni , ekonomik değeri olan, insan besini olabilecek ya da diğer verimlerinden insanların yararlanabileceği evcilleştirilmiş her türlü hayvanın yetiştirme, bakım, besleme ve sağlık faaliyetlerinin tamamı.

Zootekni iki büyük bölüme ayrılır. Üremeyi, ayıklama (seleksiyon) yollarını, yetiştirme, beslenme ve sağlık korumayı inceleyen genel zootekni; özel bir türe özgü ve özel üretim (et,süt, yün, yumurta, kürk ve iş) amacıyla yetiştirme yöntemlerini inceleyen özel zootekni.

Türkiye ko şullarında zooteknistlerin hayvancılığı ileri ülkelerdeki meslekta şlarına göre Zootekni hocaları, zootekni ö ğrencileri ve hayvancılıkla ilgili çalışan kurumlar ile hayvancılığı yönlendiren kurulu şlar, hayvancılıkla geçimini sa ğlayan insanlar açısından çok ciddi dezavantajları var.

zootekni

Ancak, hangi kesimden bakılacak olursa olsun de ğişmeyen ortak nokta hayvansal üretimde etkenlilik ve verimlilik konusudur. Bu nedenle tüm bu unsurların bu amaca hizmet eder şekilde bir araya gelerek gelece ğe dönük problemleri çözecek öneriler hazırlaması gerekmektedir.

Zootekni bölümü

Zootekni programının amacı, ürünlerinden yararlanılan hayvanların üretimi, ekonomik verimlerinin geliştirilmesi, bakımları, beslenmeleri ve değerlendirilmeleri konusunda çalışacak insangücünü yetiştirmek ve araştırma yapmaktır.

Programda okutulan belli başlı dersler

Zootekni programında temel bilim derslerinden başka tarımsal ekoloji, meteoroloji, süt teknolojisi, anatomi ve fizyoloji, genel mikrobiyoloji, hayvan yetiştirme ilkeleri, yem bitkileri yetiştirme, hayvan sağlığı, üreme biyolojisi, hayvancılıkta mekanizasyon, kanatlı hayvan yetiştirme, büyükbaş hayvan yetiştirme ve hayvan ıslahı gibi dersler okutulmaktadır.

Gereken nitelikler

Ziraat mühendisliğinin zootekni alanında çalışmak isteyenlerin normalin üzerinde bir genelakademik yeteneğe sahip, temel bilimlere, özellikle zoolojiye ve kimyaya ilgili ve bu alandabaşarılı, inceleme ve araştırma merakı olan kimseler olmaları beklenir.

Sözlükte "zootekni" ne demek?

1. Hayvan, tekhne sanat ) evcil hayvanları üretme ve yetiştirme bilimi.

Zootekni kelimesinin ingilizcesi

zootechnics
Köken: Fransızca

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç